Klimaatbaantjes Lubbers en Veerman reden van CDA-ondermijnende acties?

31 augustus 2010 – Na Ruud Lubbers lijkt ook Cees Veerman zijn krediet in het land grotendeels verspeeld te hebben na zijn oproep aan de leiding van het CDA om de onderhandelingen met de PVV over de vorming van een nieuw kabinet te staken. Dat kan relevant zijn omdat binnenkort het Deltaprogramma aan de Kamer wordt gepresenteerd, een programma dat grotendeels is gebaseerd op een rapport van zijn hand. Op internetfora wordt een link gelegd tussen de actie van Veerman en zijn rol in de Deltacommissie.

Wat drijft de man?
Onder meer Elsevier maakt gehakt van de actie van Veerman, die vorige week een open protestbrief stuurde naar de krant, mede ondertekend door 27 andere CDA-ers. Redacteur Eric Vrijsen van het blad wijst erop dat Veerman er in 2002 geen enkel punt van maakte om toe te treden tot een kabinet met LPF, terwijl die partij in veel opzichten vergelijkbare standpunten had dan de PVV. De LPF wilde zelfs artikel 1 van de Grondwet (discriminatie-verbod) schrappen. "Hij trad gewoon toe tot de regering als nieuwe minister van Landbouw en nam de gelukwensen van LPF-Kamerleden gaarne in ontvangst." De vraag rijst dus wat Veerman nu drijft. Is het een soort modeverschijnsel onder oud-politici om zich af te zetten tegen de PVV, of zit er meer achter?

Klimaatdijken vallen in het water
Het antwoord wordt niet echt door Vrijsen zelf gegeven, waar is wellicht te vinden tussen alle reacties op dit artikel. Eén van de mensen die reageerden stelt dat Veerman bang is dat zijn Deltaprogramma in het water valt als PVV, CDA en VVD aan de macht komen. Dat programma bestaat uit allerlei maatregelen die bedoeld zijn om het hoofd te kunnen bieden aan een veronderstelde klimaatverandering, maatregelen die miljarden euro's gaan kosten. Zoals bekend hebben VVD en vooral PVV hier niet veel mee. Veerman is trouwens ook voorzitter van Natuurmonumenten, een vereniging die waarschijnlijk ook weinig te winnen heeft van een nieuw rechts kabinet.

Andere belangen
Verder wordt gewezen op de belangen van mogelijke vriendjes van Veerman zoals Elco Brinkman, voorzitter van Bouwend Nederland, de belangenorganisatie van bedrijven die miljarden euro's hopen te verdienen aan het Deltaprogramma. “Die gehele Deltawaanzin heeft deze man schaamteloos met zijn companen bedacht en alleen een links kabinet gaat daar geld in steken. Dit is de achtergrond van het hele verhaal. Weg met deze schaamteloze zakkenvullers”, zo schrijft ene Wim Boon (mogelijk niet zijn echte naam). Het zijn waarschijnlijke verklaringen voor de Kamikaze-actie van Veerman.

Veerman afgebrand
De integriteit van Veerman wordt alom in twijfel getrokken. Veel mensen wijzen op de affaires waarin hij verwikkeld was tijdens zijn ministerschap. Zo brak hij als minister een lans voor Europese landbouwsubsidies terwijl hij tegelijkertijd directeur was van een aantal boerenbedrijven. En hij maakte privéreizen met de auto en het vliegtuig op kosten van de belastingbetaler. “Over gevoel van verantwoordelijkheid gesproken!”, zo zegt ene ‘Peter Stillebroer’. De man wordt nog op veel andere wijzen afgebrand, die we hier maar niet zullen herhalen. Dit afbrokkelende gezag kan een rol gaan spelen bij de behandeling van het Deltaprogramma komend jaar in de Tweede Kamer. Tot nog toe werden Veerman en zijn rapport altijd met veel ontzag bejegend, vooral door mensen in de sector, die in hem een soort Nederlandse Al Gore zagen.

Nog zo'n geval
En als we toch bezig zijn: Lubbers is ambassadeur van het Rotterdam Climate Initiatief, een organisatie van onder meer de gemeente Rotterdam en de havenbedrijven, die grootschalige opslag van CO2 in het Rotterdamse Botlekgebied mogelijk wil gaan maken. Daarvoor moeten echter wel centen op tafel worden gelegd, en een groot deel hiervan zal uit de staatsruif moeten komen. Lubbers is verder voorzitter van de raad van toezicht van ECN, dat onderzoek doet op het gebied van allerlei nieuwe vormen van energieopwekking. De oud-premier, ook van CDA-huize, pleitte vorige week voor een time-out in de onderhandelingen, hij zou zelf geen voorstander meer zijn van een coalitie met de PVV. De actie van Lubbers moet mogelijk net als die van Veerman in het licht van zijn klimaatbaantjes worden gezien.

Zelfoverschatting
De heren zijn mogelijk flink bewerkt door de bedrijven waarvoor ze lobbyen, of waarmee ze goede contacten hebben. Ze gingen er daarnaast mogelijk van uit dat ze nog veel invloed in de partij en in de maatschappij zouden hebben en dat ze de koers van het CDA naar hun hand zouden kunnen zetten. Ten onrechte, zoals het er nu naar uitziet. CDA-leden en de kaderleden nemen duidelijk afstand van deze heren, zo blijkt uit artikelen in verschillende media en uit de reacties op internet. Maar mogelijk is hun invloed nog wel groot genoeg om de onderhandelingen te doen stranden, helemaal nu Wilders zich ongenuanceerd blijft uitdrukken. Zeker is dat de oud-politici grote schade aan het CDA als politieke partij hebben toegebracht.

Copyright © Geldengroen.net

Deel dit artikel

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn