Communicatiebombardement en extra maatregelen om slimme meter te laten slagen

7 september 2010 – We zullen de komende jaren een waar communicatiebombardement over de slimme meter over ons heen gestort krijgen. Dat valt op te maken uit een brief van de minister van Economische Zaken Van der Hoeven. Op die manier moet het draagvlak van de meter vergroot worden. Als namelijk meer dan 20% van de mensen die meter weigert dan is een grootschalige uitrol niet meer rendabel, zo heeft Kema berekend. En dat terwijl de 'slimme-meter-wet' nog niet eens is aangenomen door het Parlement

Tevreden met wat we hebben
De Eerste Kamer heeft bepaald dat we de slimme meter mogen weigeren; het wetsvoorstel dat hiertoe strekt ligt in de Tweede Kamer. Dat maakt de uitrol van de slimme meter ineens een stuk onzekerder. Waarschijnlijk hebben veel mensen niet zoveel  met die slimme meter en zijn ze al tevreden met de huidige meter, die precies doet wat ie moet doen: namelijk meten hoeveel energie we verbruiken. Maar het ministerie en de energiebedrijven zijn erop gebrand dat de slimme meter een succes wordt.

Weer een onderzoek
De maatschappelijke baten zouden 770 miljoen euro zijn, zo stelt Kema. Maar als meer dan 20% ‘Nee, bedankt' zegt, dan is een grootschalige uitrol niet meer rendabel. Natuurlijk zijn deze getallen weer min of meer uit de lucht gegrepen, het valt namelijk niet te voorspellen wat de kosten en opbrengsten van de op afstand uitleesbare meter zijn. Ze dienen dan ook alleen maar ter onderbouwing van het beleid. Maar het communicatiebombardement zal een feit zijn. Allerlei organisaties worden ook voor het karretje van de overheid gespannen om de blijde boodschap van de nieuwe meter over het voetlicht te brengen.

Blijde boodschap
Hou je vast! Er komt een brochure en een online factsheet, informatie wordt verstrekt via rijksoverheid.nl, consuwijzer.nl en Antwoord voor Bedrijven. De subsidie-organisaties Milieu Centraal, Meer met minder en het Platform bewoners en duurzaam bouwen worden ingezet om de blijde boodschap te verspreiden. Energiebedrijven en de netbeheerders gaan “ transparant en eenduidig” communiceren, via webteksten, brochures, FAQ’s en klantbrieven. En er komt een conferentie voor organisaties als de Consumentenbond en Vereniging Eigen Huis, zodat zij ook alle mogelijk kritiek laten varen. En dit alles wordt nog eens netjes vastgelegd in een communicatieplan, dat eind dit jaar gepresenteerd wordt.

Leuke dingen voor de mensen
Verder wil de minister ervoor gaan zorgen dat er geinige dingen aan de slimme meter kunnen worden gehangen, zoals een display voor in de woonkamer. Het voordeel hiervan is dat we niet helemaal meer naar de meterkast hoeven te lopen als we willen weten wat ons verbruik is; dit zou ons aanzetten tot energiebesparing.

Vervloekte wet
Nu alleen die vervloekte wet nog. Als de gewijzigde wet door Tweede en Eerste Kamer is  aangenomen, wat mogelijk nog wel even gaat duren, gaat er eerst een proefperiode in van twee jaar. Dan wordt er kleinschalig geëxperimenteerd met de plaatsing van de meter. Pas dan wordt besloten tot een grootschalige uitrol. Als blijkt dat dan de maatschappelijke business case in gevaar komt, zo schrijft de minister, (als dus inderdaad blijkt dat mensen geen behoefte hebben aan een slimme meter), zal ze maatregelen nemen. Dat klinkt een beetje alsof ze dan toch weer de meter verplicht wil gaan stellen.

Copyright © Geldengroen.net

Deel dit artikel

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn