Onhaalbare doelen inzameling plastic flessen flink verlaagd

13 september 2010 – De ambitieuze doelstellingen voor het inzamelen van kleine en grote plastic flessen worden verlaten. Dit blijkt uit een wijziging van het Besluit beheer verpakkingen en papier en karton, die minister Huizinga van Vrom naar de Kamer heeft gestuurd. Tot nog toe moest 95% van de grote kunststofflessen (meer dan 0,5 liter) en 55% van de kleine flesjes worden ingezameld en hergebruikt. Dat wordt nu 38%. Voor kleine bedrijven wordt verder de administratieve rompslomp verminderd.

Geen administratieve rompslomp
Het Besluit verpakkingen bepaald, grofweg, dat producenten en importeurs van verpakkingen die troep deels weer inzamelen en aanwenden voor hergebruik. Daarvan moeten ze ook verslag doen. Bedrijven die minder dan 50.000 kilo per jaar op de markt brengen zijn hier vanaf nu van vrijgesteld. Daardoor daalt het aantal bedrijven dat daarmee nog wel belast is tot 4000 tot 5000, die wel verantwoordelijk zijn voor 90% van de rotzooi. Bedrijven die minder dan 50 ton produceren hoeven ook geen verpakkingsbelasting te betalen, maar zij moeten wel aan de eis van het besluit voldoen om de verpakkingen op te ruimen.

Statiegeld
Ook wetsartikelen over het heffen van statiegeld voor drankverpakkingen worden gewijzigd. Die waren nog niet niet in werking getreden. Er is nu natuurlijk al wel een statiegeldsysteem voor glazen flessen en PET-flessen, maar dat is geregeld in een verordening van het Productschap Dranken. In die toekomst zou dat kunnen veranderen, bijvoorbeeld als het bedrijfsleven het niet meer zelf regelt. Maar ook om andere redenen. Want de Tweede Kamer voelt erg voor heffen van statiegeld op kleine plastic flesjes, nu doelstellingen voor het inzamelen van plastic niet gehaald lijken te worden.

Nog maar één doelstelling
Vroeger waren er drie percentages voor drie verschillende soorten plastics (kleine kunststofflesjes, kunststofflessen van meer dan 0,5 liter en overig kunststof), maar die driedeling is opgeheven. Voor al het kunststof geld nu een doelstelling van 38%, wat vanaf 2012 verhoogd zou worden naar 42%. Voor wat betreft de grote plastic flessen betekent dit dus een forse verlaging van de doelstelling. Wat de reden hiervan is, is mij onbekend. In de toelichting wordt nauwelijks een reden gegeven. Maar het is wel opvallend dat dit gebeurt op een moment dat de Kamer aandringt op het heffen van statiegeld omdat de doelstellingen niet gehaald worden.

Copyright © Geldengroen.net

Deel dit artikel

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn