Onparlementaire Huizinga jast nieuwe geluidsnormen windmolens er doorheen

16 september 2010 – Mensen op het platteland krijgen meer last van windmolens. Het ministerie van Vrom gaat de geluidsnormen voor deze molens versoepelen. De Kamer had de minister van Vrom begin dit jaar opgedragen om geen onomkeerbare beslissingen te nemen. Maar Huizinga trekt zich er niets van aan. Ze heeft al een circulaire naar gemeenten gestuurd over de nieuwe AMVB, hoewel het besluit dus nog niet genomen was. De Kamer was not amused, vooral de partijen VVD en SGP niet, zo bleek gisteren tijdens een debat in de Kamer.

Minister liegt dat het gedrukt staat
De minister stelde dat ze zich er niet van bewust was dat het versturen van zo’n circulaire, met uitleg over de nieuwe regels, door de Kamer als een onomkeerbare stap gezien kan worden. Een leugen. Natuurlijk was ze zich daar wel van bewust. Maar ze wil die AMVB (algemene maatregel van bestuur) gewoon zo snel mogelijk van kracht laten worden en dat geeft ze ook gewoon toe. Volgens de minister snakken gemeenten en partijen die windmolens willen plaatsen naar meer duidelijkheid over de nieuwe geluidsnormen. Met die circulaire liep ze daar vast op vooruit. De SGP wil dat ze die circulaire terugtrekt en de VVD wil ook dat Huizinga de ondertekening van het besluit aan een nieuwe minister overlaat. Anne-Wil Lucas-Smeerdijk van de partij, die Helma Neppérus verving, gaat daartoe een motie indienen.

Omgekeerde wereld
Maar waarschijnlijk zal het niets uithalen. De meerderheid van de partijen vindt het wel best. De nieuwe normen zijn een versoepeling van de oude normen en daarom wordt het plaatsen van windmolens makkelijker. Dus partijen die voorstander zijn van windenergie (Groenlinks, D66 en de PVDA) steunen de nieuwe normen, ook al zullen ze tot meer overlast leiden. De PVV ging als vanouds tekeer tegen de “mallemolens”. Het vreemde feit deed zich voor dat de rechtse partijen zich druk maakten over geluidsoverlast, terwijl de linkse partijen (behalve SP) zich dit keer niets gelegen lieten liggen aan de geluidseffecten. Bij de discussies over de aanleg van wegen is dat wel eens precies omgekeerd.

Doden op de A12
De enige twee partijen met een goede inhoudelijke bijdrage waren CDA en SP. Het CDA is ook voor een snel besluit. Deze partij had echter een iets andere benadering dan de linkse partijen. Ger Koopmans vindt dat ondernemers die “veel geld en energie steken in windmolen” nu wel eens recht hebben op meer duidelijkheid. De SP vindt dat er een onderscheid gemaakt moet worden tussen verschillende gebieden. De norm voor stille gebieden zou lager moeten komen te liggen dan die voor minder stille gebieden. Ook wil Kamerlid Jansen van de partij nu wel eens weten hoe het zit met de veiligheid. Voldoen de molens die vlak naast de A12 staan wel aan de veiligheidsnormen? Als daar een wiek naar beneden valt, vallen er bijna zeker doden.

Nieuwe norm is  geen norm
De SP en CDA zullen waarschijnlijk ook instemmen met een snel besluit. Ze zullen de motie die de VVD gaat indienen waarschijnlijk niet steunen, waarna Huizinga snel haar handtekening kan zetten. Volgens de nieuwe norm mag het geluid van windmolens gemiddeld over een jaar genomen niet boven een bepaald aantal decibel uitkomen, in plaats van dat die daar nooit boven mag komen. Het zijn van die niet-handhaafbare normen, net als die van Schiphol, en bewoners zullen dan ook geen poot meer hebben om op te staan (moeten ze elke nacht buiten gaan staan om het geluid te gaan meten). Bovendien is dat gemiddelde ook nog aan de hoge kant: 41 decibel, in plaats van de 30 en 35 decibel (als er boeren zijn) die nu gelden.

Blessure-tijd voor de minister
Het was een slecht debat gisteren. Er werd nauwelijks gediscussieerd. Huizinga weigerde in eerste instantie simpelweg om vragen te beantwoorden, zoals ze vaker doet. Ze kwam daar later op terug, nadat Samsom (PVDA) haar er op had gewezen dat dat toch echt niet kan, maar feitelijk heeft ze geen enkele vraag fatsoenlijk behandeld. De politica lijkt niet te kunnen wachten tot ze afscheid kan nemen van de politiek. De bijdragen van de nieuwe Kamerleden van Groenlinks en D66 vielen tegen. Liesbeth van Tongeren van Groenlinks heeft eenzelfde irritant toontje als Femke Halsema en aan het betoog van Stientje van Veldhoven van D66 was geen touw vast te knopen. Het betoog van SGP-er Elbert Dijkgraaf was wel goed, zoals verwacht. En ook Lucas-Smeerdijk van de VVD was sterk ('waarom zijn er eigenlijk nieuwe normen nodig?').

Copyright © Geldengroen.net

Deel dit artikel

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn