Eerste boring Den Haag klaar, Eon plaatst stiekem tweede ketel in ketelhuis

17 september 2010 – De eerste boring van het aardwarmteproject in Den Haag is afgerond. Zondag wordt getest of er ook echt warm water naar boven komt, zo vertelt Arthur de Vetter tijdens een bijeenkomst vrijdag op het terrein, nabij ziekenhuis Leyenburg in zuidwest Den Haag. De boring zelf heeft weinig problemen gegeven. Problemen met de buurt zijn er nog wel; over het ketelhuis dat een stukje verder wordt gebouwd. Op enigszins dubieuze wijze probeert het consortium dat de centrale bouwt (Aardwarmte Den Haag) onder de milieuvergunning uit te komen.

Waar ging de boor heen?
De boor is uiteindelijk 2690 meter diep gegaan, zo vertelt De Vetter, dieper dan oorspronkelijk de bedoeling was. Het warme water hield zich wat langer schuil dan verwacht. De boor is eerst recht omlaag gegaan en vervolgens is die afgebogen. Op die manier kan de installatie straks een groter gedeelte van de watervoorraad aftappen. Welke mensen bovenop het inlaatpunt wonen is niet duidelijk. De Vetter stelt dat de boor in zuidoostelijke richting gegaan, volgens een andere medewerker in de richting van Kijkduin (zuid-west). Volgens De Vetter kan het weghalen van water aldaar echter niet tot verzakkingen leiden. De klus liep vertraging op toen de boor op een hard gedeelte stuitte, waar die niet doorheen kwam. Een andere boor moest geïnstalleerd worden om daar doorheen te kunnen.

Beetje opborrelend gas kan geen kwaad
Stalen buizen van 13 meter worden één voor één op elkaar geschroefd en de grond in gejaagd. Heel deze pijp draait rond. Een boorvloeistof wordt er doorheen gedrukt, waarna de overbodige rotzooi (het boorsel) naar boven wordt gehaald. Dit wordt geanalyseerd om te kijken waar de boor doorheen is gegaan. Op bepaalde dieptes (bijvoorbeeld 600 meter) stopt de boor en plaatst de machine er eerst zogenaamde mantelbuizen in voordat er verder wordt geboord. Hier zal straks het warm water doorheen stromen. De buizen worden vastgezet door er cement doorheen te laten stromen, wat aan de buitenkant weer terugkomt. Elke keer dat er verder wordt geboord wordt het gat smaller. Af te toe stuiten de boorders op wat gas. De hele installatie is trouwens ingericht op het omhoog halen van olie en gas. Als er iets mis gaat kunnen de gaten op verschillende manieren worden afgesloten, net zoals dat theoretisch gezien, bij de put van BP het geval was.

Nu de woningen nog
De bedoeling is dat er warm water van 75 graden omhoog wordt gepompt. Nog niet duidelijk is of dat water in voldoende mate zelf omhoog zal komen, of dat het omhoog gepompt moet worden. Met het water zouden in eerste instantie 3700 woningen verwarmd worden. Maar dat aantal gaat zeker niet gehaald worden. De bouw van zo’n 600 woningen is onzeker, zo zegt directeur Eric Muller, maar dat is waarschijnlijk nog een onderschatting. De gemeente houdt een groot deel van de bouwplannen tegen het licht. Zolang er nog nauwelijks woningen op zijn aangesloten, en als de opwaartse druk heel hoog is zit er weinig anders op dan het water weer weg te laten stromen, via de tweede put die nu geboord gaat worden.

Oude woningen goed voor business
De projectleiders proberen nu woningbouwcorporaties zo ver te krijgen dat ze bestaande woningen aansluiten op het warmtenet. Dat is voor goed voor de business, want in de oude woningen wordt veel meer verbruikt dan in nieuwbouwwoningen. Dat is ook de reden dat Muller er weinig voor voelt om op het Erasmusveld te gaan boren naar aardwarmte. Die woningen die daar gebouwd gaan worden zijn zo energiezuinig dat ze nauwelijks warmte nodig hebben. Dan zijn er zo’n 4000 woningen nodig om het project rendabel te krijgen en die gaan er niet gebouwd worden. Overigens levert ADH nu al warmte aan zo’n 250 woningen rond Leyenburg, omdat ze dat contractueel verplicht was. Hiervoor is een aansluiting op het bestaande warmtenet van Den Haag tot stand gebracht. Bewoners betalen 300 euro per jaar aan vastrecht en nog 21,86 euro per GJ.

Ketel bijplaatsen
De verbinding met het stadsnet zou weer worden verbroken zegt Muller. Vraag is of dat waar is. In de plannen staat dat het als backup dient. Er komt in ieder geval wel een extra ketelhuis, een stukje verder dan de boorputten. Daar komt een ketel in te hangen. Bewoners zijn aan het procederen tegen de bouwvergunning. Voorgesteld werd om een mediator in te schakelen, maar dat heeft volgens Muller geen zin. De procedure tegen de milieuvergunning is inmiddels verloren door de bewoners. De raad van State oordeelde simpelweg dat met de veranderde Milieuwetgeving een nieuwe vergunning niet meer nodig is. Als het vermogen van de ketel beneden 20 MW blijft is een melding voldoende. De ketel van ADH zou daaronder blijven. Wat blijkt. Energiebedrijf Eon, ook partner bij het aardwarmteproject, gaat mogelijk zelf ook een ketel in het huisje hangen; waardoor het vermogen boven die grens uit zou komen. "Van twee verschillende eigenaren, dus we hebben nog steeds geen vergunning nodig", zo zegt Muller.

Nulmeting
Het kenmerkt een beetje het hele project. Heel langzaam worden steeds nieuwe stukjes van de puzzel vrijgegeven. Tegen de tijd dat de legpuzzel compleet is zijn bewoners al te laat. Achteraf gezien is het tamelijk absurd dat midden in een woonwijk in Den Haag, nabij een druk verkeersknooppunt en een groot ziekenhuis, naar warmte op 2700 meter diepte wordt geboord. De plek zou zijn gekozen omdat de bewoners daaromheen toch hun mond niet zouden open doen, zo zegt een bewoner. Een eerste communicatiebureau dat het consortium had ingeschakeld is ermee gestopt omdat het zich niet kon verenigen met de gevraagde manier van communiceren, zo zegt deze bewoner, die een medewerker van dit bureau kent. Zij heeft een eigen huis en heeft een nulmeting laten verrichten in haar woning, voor als er iets misgaat.

Copyright © Geldengroen.net

Deel dit artikel

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn