Prinsjesdag 2010: nog even wachten totdat alles anders wordt, of niet

21 september 2010 - Dinsdagmiddag zijn de miljoenennota en de rijksbegroting voor 2011 door de demissionaire regering aangeboden aan het Parlement. Een eerste scan van de begroting van het ministerie van Economische Zaken leert dat het document weinig nieuws bevat.  Het wachten is natuurlijk op een nieuw kabinet, dat mogelijk wel met ingrijpende beleidswijzigingen zal komen. Wel zullen er heel veel windmolenparken op land moeten komen, als het aan deze regering ligt. De begroting van het ministerie van Verkeer en Waterstaat ging dit keer vergezeld van het langverwachte Deltaprogramma.

Geld zat
Uit de begroting van het ministerie van Economische Zaken blijkt dat de aardgasbaten in 2011 ongeveer 9,9 miljard euro zullen bedragen, tegen ongeveer 7,8 miljard in 2010 en 11 miljard in 2009. De hoogte van die inkomsten is vooral afhankelijk van de olieprijs. Een groot deel van de inkomsten, 2,7 miljard euro, gaat linea recta naar het FES-fonds, wat gebruikt voor de financiering van allerlei dure infrastructurele projecten, maar ook steeds meer voor zachte projecten op het gebied van energie. De totale uitgaven aan energie bedragen in 2011 1,4 miljard euro, waarvan veruit het grootste deel (1,2 miljard) opgaat aan stimulering van duurzame energie.

Leuke dingen voor de bedrijven
De begroting voor energie voor 2011 is met 130 miljoen naar boven bijgesteld om bedrijven allerlei leuke subsidies te kunnen geven. Ook de verwachte uitgaven voor de komende jaren zijn om die reden naar boven bijgesteld. Zo komt er vanuit allerlei potjes geld beschikbaar voor het CO2-opslagproject van Eon en Electrabel op de Noordzee (zo'n 120 miljoen euro) en is er extra geld beschikbaar voor het project Hisarna van Corus en voor de ondersteuning van nieuwe WKK-installaties (12 miljoen euro per jaar). De veiling van 4 miljoen CO2-rechten begin april heeft 55 miljoen euro opgeleverd, zo leert de begroting. De totale uitgaven van het ministerie bedragen ongeveer 3 miljard euro.

Er wordt veel niet gezegd
Opvallend is dat er in de begroting niet gerept wordt van mogelijke afschaffing van de stimuleringsregeling SDE. Dat is dus blijkbaar aan een volgend kabinet. Wel wordt gesteld dat er voor 2011 subsidie beschikbaar wordt gesteld voor de stimulering van 459 tot 630 MW aan duurzame energie, ongeveer evenveel als dit jaar. Er zou maar voor 111 miljoen euro aan verplichtingen aangegaan worden, als we de begroting mogen geloven, tegen bijvoorbeeld bijna 9 miljard euro dit jaar. Net als in eerdere jaren staan de verplichtingen er mogelijk nog niet op omdat de besluiten nog niet genomen zijn, iets waar de Rekenkamer veel kritiek op had. De uitgaven (iets anders dus dan verplichtingen die aan worden gegaan) zouden de komende jaren blijven steken op ongeveer 1,2 miljard euro. Het officiële doel is overigens nog steeds 20% duurzame energie in 2020, in tegenstelling tot wat sommige media eerder schreven.

En verder wordt er veel doorgewerkt
Opvallend is verder dat er geen woord aan de CO2-opslag onder Barendrecht wordt gewijd. Verder wordt er heel veel verder gewerkt aan allerlei gestrande wetten (Warmtewet, Slimme meterwet, Voorrang voor duurzaam) en aan het opstellen van rijkscoördinatenregelingen voor onder meer een aantal hoogspanningskabels, de Cobra-kabel naar Denemarken, een gasverbinding tussen Beverwijk en Wijngaarden en de aanleg van een aantal windmolenparken. De regering wil er behalve 'Urk' nog een paar grote windmolenparken op land doorheen gaan drukken, zo lezen we in de stukken. Het doel is 6000 MW in 2020, wat onhaalbaar veel is. Er komt een AMVB waarmee provincies gedwongen worden om bepaalde minimumniveaus te gaan halen. Opvallend is verder dat er geen woord aan de CO2-opslag onder Barendrecht wordt gewijd.

Water
De koningin wijdde in haar troonrede geen woorden aan energie, wel aan water: "Een gerichte werkwijze zal moeten garanderen dat Nederland goed is beveiligd tegen het water. Daarnaast moet er, ook in perioden van droogte, voldoende zoet water beschikbaar zijn." De reden van deze aandacht is waarschijnlijk de presentatie, ook vandaag, van het Deltaprogramma, wat een overzicht moet geven van alle maatregelen die genomen worden om Nederland tegen de gevolgen van een mogelijk veranderend klimaat te beschermen. Het is een rapport geworden van ongeveer 100 pagina's met veel plaatjes, waar ook vooral veel níet in staat. Geen concrete besluiten, wel data wanneer die besluiten genomen moeten worden.

Copyright © Geldengroen.net

Deel dit artikel

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn