Geen belangstelling voor CO2-opslagavond in Rhoon, (update: reactie Shell)

23 september 2010 - Er was nauwelijks belangstelling voor de informatie-avond over CO2-opslag in Barendrecht, woensdagavond in Rhoon, in tegenstelling tot een soortgelijke avond de week daarvoor in Barendrecht. Het ministerie van Economische Zaken organiseerde de 'informatiemarkten' omdat het een Rijksinpassingsplan voor het gebied gaat opstellen. De leiding die de CO2 van de Shell-raffinaderij in Pernis naar de velden in Barendrecht brengt, gaat door de gemeente Albrandswaard, waar Rhoon deel van uitmaakt.

Mooie nazomeravond
Een heel legertje van mensen van de ministeries van EZ en Vrom, Agentschap.NL en Shell stond klaar om mensen met vragen te ontvangen. Die mensen bleven echter weg. “Het is een mooie nazomeravond”, zo zei iemand, maar dat was waarschijnlijk niet de reden. Inwoners van Rhoon zijn over het algemeen wel tegen het plan, maar het leeft een stuk minder dan in het naburige Barendrecht, zo was te horen. Daarnaast is het onduidelijk of het project wel doorgaat. Mogelijk dat mensen de besluitvorming in de Tweede Kamer en in het nieuwe kabinet afwachten, voordat ze zich er verder druk om gaan maken.

Er is over gesproken
In de Tweede Kamer is grote twijfel over het project. Maar duidelijkheid zal er nog even niet komen. Voor de tweede keer is woensdag een gepland overleg met de minister over het onderwerp geannuleerd. De reden zou zijn dat de Kamer liever met de nieuwe minister van Economische Zaken over het onderwerp praat. Belangrijker is echter de positie van de nieuwe regering. Mogelijk is het onderwerp al lang afgekaart tijdens de onderhandelingen. Er is in ieder geval over gesproken want ten tijde van de gesprekken over de vorming van Paars-plus werd ambtenaren gevraagd om vragen te beantwoorden van de onderhandelaars.

Rijdende trein
Onzekerheid dus. Logisch zou zijn geweest om avonden als deze dus niet door te laten gaan. Minister Van der Hoeven was het daar echter niet mee eens, zo liet ze een paar weken geleden weten. Een ambtenaar van Economische Zaken zei woensdagavond dat het goed is om dit soort avonden alvast gehad te hebben, voor het geval dat het nieuwe kabinet besluit om het project door te laten gaan. Het is slechts een formele stap in de procedure om tot een Rijksinpassingsplan te komen, waarmee de bestemmingsplannen van de gemeenten gewijzigd worden.  Maar de indruk wordt wel gewekt van een rijdende trein die niet te stoppen is. De gemeente Barendrecht sprak zich daarom al uit tegen de avond; politici bleven weg vorige week.

Raadslid is overtuigd
Net als Barendrecht, heeft Albrandswaard zich tegen het project uitgesproken. Maar niet iedereen. Een raadslid van de lokale partij NAP van de gemeente had zich laten overtuigen van het nut van het project, zo zei hij woensdag tegen ons. Wat voor hem de doorslag had gegeven is het argument dat de CO2, als het vrijkomt, heel hard naar boven spuit. Binnen een half uur is het zo dun geworden “dat je erdoor kunt fietsen”. Toevallig had hij recentelijk zelf gezien hoe lucht van 8 bar na een lek in een leiding weg was weggespoten. Zelfs als de druk laag is zal het zich snel verdunnen en zal het niet tot verstikking van de mensen in het gebied leiden, zo meent hij. Maar het was lastig om deze boodschap over te brengen aan de tegenstanders, die vaak emotioneel zijn. Heel rustig praten, helpt nog wel, zo zei hij.

Wel of geen seizoensopslag
De CO2 wordt er nadat het er is ingestopt niet meer uitgehaald, zo zei deze man. Ambtenaren van EZ bevestigden dit woensdag tegen deze man, wat voor hem ook een reden was om zijn bezwaren te laten varen. Wij hadden eerder begrepen dat de opslag ook aangesloten zou worden op het CO2-net van Ocap, zodat het als seizoensopslag voor tuinders kan dienen. De vraag naar CO2 fluctueert namelijk nogal, terwijl het aanbod van Shell vrij constant is. Woordvoerder Van de Wiel van Shell bevestigt echter dat dit niet het geval is. Het kan niet omdat zich in het veld nog aardgas bevindt, wat mee omhoog zou komen bij het weer ophalen van CO2. De leidingen van Ocap en de nieuwe leiding voor Barendrecht starten wel vanaf hetzelfde punt op de raffinaderij van Shell. In de zomer zal het CO2 naar de tuinders gaan, in de winter naar Barendrecht.

Geen Nimby
Eén van de weinige andere bezoekers had een "genuanceerde mening" over de gasopslag, zo zei hij zelf. Hij was niet faliekant tegen, maar vroeg zich af of CO2-opslag wel de oplossing is van het milieuvraagstuk. Hij was daar nog niet van overtuigd. En het zal nog heel lang duren voordat het op grote schaal kan worden toegepast. Helemaal geen NIMBY-redenering dus (not in my backyard).

Probleem
Het is misschien wel het probleem van dit project. De overheid gebruikt al haar doorzettingsmacht om het project erdoor te drukken, met als onderliggend argument dat het in het algemeen belang zou zijn. Tegenstand zou alleen maar te maken hebben met eigenbelang. Een kwestie van beter communiceren de volgende keer. Maar zo simpel is het niet. Hele volksstammen twijfelen aan het nut van CO2-opslag, aan de zin van CO2-opslag in een dichtbevolkt gebied en aan de vraag of er überhaupt wel een milieu-probleem is. Zij stellen dus juist vraagtekens bij dat algemene belang. De overheid onderschat de burgers. Daarnaast zijn de argumenten van de overheid niet erg sterk. Want veel CO2 kan er niet in Barendrecht worden opgeslagen. Het project dient alleen maar om ervaring op te doen, terwijl tegelijkertijd gesteld wordt dat er al genoeg ervaring met CO2-opslag in de wereld is opgedaan om zeker te weten dat het veilig is.

Update: reactie Shell
Reactie Shell-woordvoerder Van de Wiel:  "Het gaat bij een demonstratieproject niet in eerste instantie over de hoeveelheid. Maar wel over het leren op meerdere aspecten. Niet technologie, die is bewezen, o.a. in de Verenigde Staten bij Enhanced Oil Recovery met behulp van CO2. Wel over wet- en regelgeving, monitoring t.b.v. emissierechten en publieke acceptatie, in de Nederlandse situatie. En 10 miljoen ton opslag is toch niet helemaal niks…" Die publieke acceptatie lijkt er niet te zijn. Moet het bedrijf het project daarom niet afblazen? Dat is volgens Van de Wiel aan de Kamer en de regering; die moeten een afweging maken tussen dit gebrek aan publieke acceptatie en het nut en de noodzaak van het project.

Copyright © Geldengroen.net

Deel dit artikel

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn