Geen geld voor SDE betekent niet dat die wordt stop gezet

6 oktober 2010 – Hoewel de subsidieregeling SDE blijft bestaan, lijkt die voor de komende twee jaar op slot gezet te worden. Die indruk zou kunnen ontstaan op basis van de financiële bijlage van het regeerakkoord dat tussen VVD en CDA is afgesloten. De huidige SDE stopt al per 1 januari 2011, zo staat daar te lezen, maar voor de nieuwe regeling, SDE+ genoemd, wordt pas vanaf 2013 geld uitgetrokken. Toch mogen we daar niet de conclusie uit trekken dat de komende jaren subisidieloos zullen zijn, zo zegt een woordvoerder van Economische Zaken.

Buiten de boeken
De financiering van de SDE wordt in de toekomst buiten de rijksbegroting gehouden. Dat staat in het regeerakkoord, maar dat is niets nieuws, want dit beleid is al lang geleden in gang gezet door minister Van der Hoeven van Economische Zaken. De subsidies voor duurzame energie zullen in de toekomst worden gefinancierd uit een opslag op de energierekening voor consumenten en bedrijven, die dus nog bovenop de energiebelasting komt. Van der Hoeven beloofde dat hiervoor in de plaats de belasting omlaag zou gaan, maar hiervan lijkt in deze tijd van de begrotingstekorten weinig terecht te komen, zoals voorspeld.

Kolen- en gasbelasting
De subsidies zullen ongeveer gelijkelijk door bedrijven en consumenten opgebracht worden, zo staat nog  te lezen in de bijlage van het regeerakkoord. Nieuw is wel  dat er daarnaast mogelijk een belasting op kolen en gas wordt ingevoerd, waarvan de opbrengst ook zou moeten bijdragen aan de financiering van duurzame projecten. Het woordje 'mogelijk' staat er uitdrukkelijk bij.

Nul euro
Hoewel de SDE+ buiten de begroting om wordt gefinancierd, zijn de lasten wel opgenomen in de bijlage bij de begroting, "met het oog op de beheersbaarheid". Die lasten bedragen in de jaren 2011 en 2012 nul euro, in 2013 100 miljoen, in 2014 200 miljoen en in 2015 300 miljoen euro. Structureel, op lange termijn, zou het gaan om een bedrag van 1,4 miljard euro per jaar. Omdat de bestaande SDE-regeling al in 2011 wordt stopgezet, zou hieruit kunnen worden geconcludeerd dat er de komende jaren geen geld wordt vrij gemaakt voor de SDE-plus regeling.

Kasbasis
Volgens woordvoerder Jan van Diepen van Economische Zaken kan het echter zijn dat er de komende jaren wel verplichtingen worden aangegaan (dus zeg maar subsidie-besluiten worden genomen), maar dat die nog niet tot uitgaven leiden en dat ze daarom niet op de begroting staan. De overheid begroot namelijk op kasbasis; dat wil zeggen dat er alleen daadwerkelijk uitgaven en inkomsten worden geboekt. Als er in 2011 een subsidiebesluit wordt genomen, dan leidt dat in dat jaar en mogelijk ook nog niet in het jaar daarop, tot uitgaven, want het duurt immers een tijdje voordat de projecten gerealiseerd zijn. Van Diepen houdt nog wel een slag om de arm want hij was er naar eigen zeggen niet bij toen het regeerakkoord werd geschreven.

Copyright © Geldengroen.net

Deel dit artikel

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn