Gegoochel met normen en decibellen tijdens debat over windmolens op land

11 oktober 2010 – Voorstanders van het windmolenpark Noordoostpolder (NOP) vielen door de mand, donderdag tijdens een hoorzitting over windenergie op land in de Tweede Kamer. De nieuwe normen voor geluidshinder waren absoluut geen verruiming en het windmolenpark nabij Urk zou er precies zo uit komen te zien als de oude normen zouden blijven gelden. ‘Oh’, zo zei Cora van Nieuwenhuizen van de VVD scherp, ‘dan kunnen wij dus wel wachten met het goedkeuren van de AMVB met die nieuwe geluidsnormen?’ Nee, dat was ook weer niet de bedoeling. Die AMVB moet zo snel mogelijk aangenomen worden.

Publiek geheim
Eigenlijk weet iedereen dat die nieuwe normen neerkomen op een verruiming. Want ze moeten de plaatsing van windmolens op land makkelijker maken; dat is precies de reden dat ze zijn ontwikkeld. Alleen niemand durft het toe te geven. De voorstanders van windenergie trekken zoveel mogelijk mist op rond de nieuwe normen. De decibellen vlogen de toehoorders van de hoorzitting daarom om de oren en hoe de geluidsproductie straks gemeten zal worden weet niemand,  maar dat het om een verruiming gaat is wel duidelijk.

Gegoochel met normen en decibellen
Zo was de norm in het gebied rond Urk in het verleden altijd 35 decibel voor de nacht. Vergunningen werden beoordeeld op basis van de normen voor industrielawaai. In de nieuwe situatie komen er algemene normen die voor alle windmolenparken gelden. De norm voor de nacht wordt dan 41 decibel. En dit is niet eens een maximum. Windmolens mogen gemiddeld niet boven dat niveau uitkomen. Als de molen de helft van de tijd stil staat omdat het niet waait,  zou die mogelijk de andere helft van de tijd meer herrie mogen maken dan dit niveau. Helemaal duidelijk is dit nog steeds niet. En dan te bedenken dat die nachtnorm, Lnight genoemd, er nog op aandringen van de Tweede Kamer is gekomen. In eerste instantie was er maar één norm voor dag en nacht, Lden, van 47 decibel.

Met 240 over de Afsluitdijk
“De nieuwe norm is een duidelijke verruiming”, zo zei Jansen van Nederlands Kritisch Platform Windenergie. “De nieuwe AMVB moet van tafel”, zo vindt hij. Het nieuwe stelsel  is vergelijkbaar met een trajectmeting om de snelheid van automobilisten te meten, zo zei hij. Ze kunnen gemiddeld 120 kilometer hebben gereden over de Afsluitdijk, maar als ze koffie hebben gedronken in het restaurant halverwege, kan de echte snelheid 240 kilometer per uur geweest. Bovendien wordt, om de analogie nog verder te trekken, die snelheid niet echt gemeten, maar wordt aan automobilisten zelf gevraagd wat die was. Niet te handhaven dus.

Beroerde handhaving
De handhaving laat nu ook al te wensen over. “Die is beroerd”,  zo zei Frits van den Berg van de GGD Amsterdam, die daar onderzoek naar heeft gedaan. “Met bezwaren van bewoners is beschamend omgegaan. Ik hoop dat dit in de toekomst  beter gaat”. Volgens Van den Berg is de nieuwe procedure overigens wel “een stuk beter”.  De norm van 47 decibel is  zo gekozen dat 8 à 9 procent van de mensen er last van heeft. Dat is al veel volgens sommigen. Maar volgens Jansen is het aandeel “ernstig gehinderden” bij deze norm nog veel hoger, namelijk 19%. Hij wijst ook op de geluidsnorm van de WHO voor de nacht, die 40 decibel bedraagt. Die zouden we volgens hem moeten zien als een absolute norm. Als het geluid harder is dan dit dan treden gezondheidseffecten op.

Ontwaakreacties
Het verhaal wordt min of meer bevestigd door Van den Berg. Volgens hem is de nachtnorm nu zo dat als de molens daar overheen gaan mensen wakker kunnen worden. Van den Berg, die op het onderwerp is gepromoveerd, zei dat bij wegverkeer een norm van 48 decibel geldt, wat overeenkomt met een norm van 43 decibel voor windmolens. Wat volgens hem trouwens ook een rol speelt bij de ‘ernstig gehinderden’ is de kennis dat zij last hebben van de molens terwijl anderen er geld aan verdienen.

Voor en na de nieuwe normen
Dan staat de inwoners van Urk nog wat te wachten. Jansen heeft de kaartjes van voor en na de komst van de nieuwe normen naast elkaar gelegd. Het gebied waarin zich huizen bevinden waar de normen overschreden worden is in de nieuwe kaartjes volgens hem vier keer zo klein als in de oude kaartjes (met de oude norm van 35 decibel). Geleijns van het windmolenpark NOP ontkent dit. Volgens hem moet uitgegaan worden van een oude norm van 40 decibel omdat dat in de praktijk al de norm was. En dan zou het gebied met mensen die straks de slaap niet kunnen vatten bijna gelijk zijn. De nieuwe normen zijn een "geluidsneutrale overgang", zoals hij dat zei. Dan blijft het vreemd dat hij en alle andere voorstanders van de plaatsing van windmolens op land zo gebrand zijn op snelle goedkeuring van de nieuwe AMVB. "Het is van belang dat de wetgeving er snel komt", zo zei Geleijns.

Copyright © Geldengroen.net

Deel dit artikel

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn