SDE+ is geen lang leven beschoren

13 oktober 2010 – De nieuwe subsidieregeling voor duurzame energie, SDE+ genoemd, zal hooguit drie of vier jaar bestaan. Dat is de tijd die nodig is voor de ontwikkeling van een nieuw stelsel: een verplichting voor energieleveranciers om een bepaald aandeel aan duurzame energie te leveren. Gasterra-directeur Gertjan Lankhorst verwacht dat de transitie naar meer duurzame energie hiermee gediend is, zo zei hij dinsdag op de conferentie ‘Energy transition meets Leadership’ in Amersfoort, georganiseerd door het Energy Delta Institute.

Gepimpte subsidieregeling
SDE+ is de naam die de onderhandelaars van CDA en VVD hebben meegegeven aan de subsidieregeling voor duurzame energie die de komende jaren opgetuigd moet gaan worden. Het verschil met de bestaande regeling SDE lijkt er voornamelijk uit te bestaan dat de kosten niet meer uit de algemene middelen worden betaald, zoals nu, maar door middel van een opslag op de energierekening van alle energieafnemers. Dit was al een oud plan van het ministerie van Economische Zaken. Onbekend is nog of, en zo ja, hoeveel geld er de komende jaren wordt uitgetrokken voor de stimulering van duurzame energie.

Passant
Maar zoals het er nu naar uitziet zal ook de SDE+ slechts een passant zijn in het instrumentarium om duurzame energie te stimuleren; de zoveelste, zo zullen sceptici van het Nederlandse regeringsbeleid opmerken. Een leveranciersverplichting staat er aan te komen. Lankhorst, die eerder directeur-generaal op het ministerie van Economische Zaken was, verwacht dat dit goed is voor de groei in duurzame energieproductie omdat de kosten van die duurzame energie dan veel minder inzichtelijk zullen zijn. Energiebedrijven zullen de duurzame energie inkopen en zullen naar verwachting bij consumenten één prijs in rekening gaan brengen, voor duurzame en grijze stroom.

Koopmanschap
Tot nog toe was in Nederland altijd precies bekend hoeveel geld er aan duurzame energie werd uitgegeven en dit doet in ons land van penningmeesters al snel de wenkbrauwen fronzen. Zo is de vorige regeling, de MEP in 2006, afgeschaft omdat de kosten te hoog zouden oplopen. Toch bedroegen die kosten slechts ongeveer 50 euro per huishouden per jaar, zo zegt Lankhorst, ongeveer hetzelfde bedrag als dat er verloren ging aan de illegale aftap van energie. Het aandeel duurzame energie in de totale energievraag blijft in Nederland steken op ongeveer 2,6%. Het doel was altijd 20% in 2020, maar dat doel is door de regering die donderdag op het bordes van de koningin staat, al naar meer realistischer proporties teruggebracht, namelijk naar 14%.

Inzicht verboden
In Duitsland is dat anders. Energie-afnemers betalen ook via de energierekening voor het dure feed-in stelsel wat ze daar hebben, maar het is expliciet verboden om de kosten van duurzame energie op de rekening te zetten. En dat is de stimulering ten goede gekomen. Het heeft voorkomen dat de steun voor de regeling afbrokkelt, zoals dat in Nederland met de MEP is gebeurd en nu met de SDE. In Duitsland krijgen producenten van duurzame energie voorrang op het net en ze krijgen vaste prijzen voor hun stroom, onafhankelijk van de werkelijke stroomprijs. De regeling heeft bovendien een open-eind karakter. De kosten bedragen naar schatting meer dan een miljard per jaar.

Duitse arrogantie
Op de conferentie sprak ook Herman Scheer, die beschouwd wordt als architect van het Duitse stelsel en die het nog steeds fel verdedigt. Hoewel Duitsland er inderdaad in geslaagd is het aandeel duurzame energie flink op te voeren (naar 20% naar het schijnt), werden zijn betogen sceptisch ontvangen door de deelnemers aan de conferentie, onder wie veel leiders van energiebedrijven. Het is door de hoge kosten van het systeem ondenkbaar dat het in Nederland zal worden ingevoerd, zo zei Ulco Vermeulen van de Gasunie. Scheer maakte zich ook niet bijster populair door te zeggen dat de aanwezigen in de zaal verliezers van de energietransitie zullen zijn, dat bestaande energiebedrijven de transitie naar duurzame energie blokkeren en dat energie-experts onderdeel van het probleem zijn.

Copyright © Geldengroen.net

Deel dit artikel

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn