Fittie in afvalwereld: plastic afval verdwijnt wel/niet voor de helft in Duitse ovens

2 november 2010 - De aparte inzameling van plastic afval is niet zo zinvol. Eigenlijk wist iedereen het al, maar directeur Ruud Sondag van Van Gansewinkel zei het nog maar eens vorige week, in het blad P-plus. De helft van het ingezamelde afval verdwijnt gewoon in Duitse afvalovens. Meteen waren de poppen aan het dansen. De organisatie Nedvang, die verantwoordelijk is voor de inzameling van het afval en voor de potsierlijke 'plastic-hero campagne', reageerde als door een wesp gestoken.

 

Vraagtekens bij aparte inzameling
Er worden al lang vraagtekens gezet bij de aparte inzameling van plastic afval. Een groot deel van dat afval (boterkuipjes bijvoorbeeld) is namelijk te vies om hergebruikt te worden. Ook wordt er gesteld dat het plastic afval beter na inzameling gescheiden kan worden van het andere afval (nascheiding dus). Daarnaast moeten al die verschillende soorten plastics eerst gescheiden worden want van de ene soort kun je niet de andere soort maken. In Nederland zijn daarvoor niet eens de machines, vandaar de gang naar Duitsland. Waar het dus voor een groot deel in ovens verdwijnt. Gegeven dit feit kun je het net zo goed samen met het andere afval in de grijze bak gooien. Dat wordt immers ook verbrand, zo zei Sondag.

Klap in het gezicht
Maar het was tegen het zere been van Nedvang, de door Sita gedomineerde organisatie die in Nederland verantwoordelijk is voor de inzameling van plastic afval. De organisatie liet meteen een persbericht uitgaan. Het is een feit, zo stelt directeur Jan Storm, dat maar liefst 80% van het plastic afval een tweede leven krijgt. Dit cijfer is gebaseerd op "officiële opgaven van afvalverwerkers aan Nedvang”, (en is dus inderdaad zeer waarschijnlijk onzin, red.). Nedvang noemt de uitspraken van Sondag een "klap in het gezicht van de Nederlandse burgers die met enthousiasme en massaal plastic verpakkingsafval gescheiden aanbieden en van de 430 gemeenten die de inzameling professioneel hebben geregeld". Storms noemt de uitspraken van Sondag "onzinnig" en "schadelijk".

Actie en reactie
Van Gansewinkel heeft hierop weer gereageerd. Sondag blijft bij het percentage van 50%. Hij stelt dat hij net als Nedvang voorstander is van hergebruik van plastic, alleen moet dat op een andere manier gebeuren dan nu. De nadruk ligt nu teveel op de inzameling (en het halen van de doelstellingen hieromtrent, zo had hij er bij kunnen stellen). In plaats daarvan moet onderzocht worden hoe de verwerking verbeterd kan worden en hoe de plastic afvalberg verminderd kan worden. Prima als plastic gebruikt wordt voor de verpakking van vlees, maar accepteer dan dat het niet kan worden hergebruikt  en maak het van afbreekbaar materiaal.

Chips in plastics
Ook kunnen markers ingezet worden om het hoogwaardige plastic eruit te halen. "Met lasertechnologie en röntgen aan de lopende band vissen we er alles uit. Zo doen we het met glas ook. Als je het slechte plastic eenmaal weet te scheiden van hoogwaardig kunststof, dan kun je aan de slag gaan", aldus Sondag. "Onze visie is dus ook geen 'klap in het gezicht van burgers of gemeenten'. Laat staan dat deze 'onzinnig' en 'misleidend' zijn. Dit soort kwalificaties zijn louter emotioneel en doen de discussie geen goed." De werkwijze van Nedvang sluit volgens Sondag niet aan bij de visie van Van Gansewinkel: 'afval bestaat niet.'

Damage control
Overigens zijn er waarschijnlijk weinig Nederlanders die met enthousiasme hun plastic afval gescheiden aanbieden, nog even afgezien van de vraag of dat massaal gebeurt. Want een groot deel van het plastic afval wordt nog gewoon bij het andere afval gegooid. Dus dat van die 'klap in het gezicht' zal wel meevallen. Maar zelfs als het een klap in het gezicht zou zijn van burgers, dan nog is het zo dat de waarheid verteld moet worden. De actie van Nedvang is dan ook vooral ingegeven door de wens om de zorgvuldig gecreëerde illusie 'inzameling van plastic is goed' in stand te houden en daarmee het eigen bestaansrecht te kunnen blijven rechtvaardigen. De opmerkingen van Sondag zijn derhalve eerder een klap in het gezicht van Nedvang.

Machtige clubjes
Mogelijk dat de verwerking van het plastic afval in de toekomst wel beter gaat. Nedvang heeft Sita recentelijk de opdracht gegeven voor de bouw van een nieuwe installatie voor de verwerking van plastic afval in Nederland. Toch is het gek dat bijvoorbeeld Van Gansewinkel niet apart plastic afval mag ophalen bij bedrijven voor tarieven die veel en veel lager liggen dan de 400 euro per ton die Nedvang betaalt aan gemeenten voor hun plastic afval. Nedvang heeft het voor het zeggen. In de afvalsector hebben particuliere clubjes als Nedvang maar ook bijvoorbeeld NVMP, onevenredig veel macht naar zich toegetrokken, waarschijnlijk als gevolg van de opvatting van opeenvolgende ministers van Vrom dat dit soort zaken het beste aan de sector kunnen worden overgelaten.

Copyright © Geldengroen.net

Deel dit artikel

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn