Netbeheerders zullen geen toeters en bellen voor de slimme-meter gaan aanbieden

3 november 2010 – Commerciële bedrijven en niet de netbeheerders zullen displays en andere applicaties voor de slimme meter gaan aanbieden. Dat maakte minister Maxime Verhagen van Economische Zaken vanochtend duidelijk tijdens een debat over de slimme meter. Hij moet niets hebben van netbeheerders die al bij de introductie met al dat soort applicaties klaarstaan, waarmee hij de wens van PVDA-Kamerlid Diederik Samsom afwees.

Wie springt er in het gat?
Samsom is bang dat netbeheerders straks kale slimme meters gaan aanbieden en dat er vervolgens niets gebeurt. Om de slimme meter echt zinvol te maken is het volgens hem nodig dat er applicaties worden aangeboden, zoals een display waarmee in de woonkamer het energieverbruik kan worden afgelezen. Verhagen is hier niet bang voor. Er vindt nu een experiment in Amsterdam plaats en daar zou uit blijken dat er voldoende nieuwe applicaties worden ontwikkeld. Volgens Verhagen moet de rol van de niet-commerciële netbeheerder ook niet verward worden met die van de commerciële bedrijven. Dit zou in tegenspraak zijn met de Splitsingswet, die overigens, al dan niet tijdelijk, door de rechter buiten werking is gesteld.

Open source
Verhagen zorgt ervoor dat de slimme meter een open source karakter krijgt, zo zegde hij toe, zodat iedereen die dat wil er applicaties voor kan ontwikkelen. De eisen die aan de meter worden gesteld worden neergelegd in de AMVB, die “na kerst” met de twee Kamers besproken zal worden. Op dit moment ligt die ter controle voor bij de toezichthouder. Volgens Verhagen zullen bedrijven zich vanzelf melden wanneer de slimme meter voldoende massa krijgt. Bij de Iphone duurde het ook een hele tijd voordat er applicaties werden ontwikkeld, terwijl nu de bomen niet meer zichtbaar zijn door het bos.

Omgekeerde bewijslast
Als de wet eenmaal in werking is getreden zal een proefperiode van twee jaar aantreden, zo legde Verhagen verder uit. Dan zal gekeken worden of de introductie gaat zoals die moet gaan. En zo niet, dan worden er aanvullende maatregelen genomen. Verhagen beloofde Paulus Jansen van de SP om te onderzoeken of er zich grote meningsverschillen over de stand van de meter bij switchen blijven voordoen. Jansen wil de bewijslast in dat geval bij de netbeheerder leggen. Maar Verhagen voelt hier niets voor. Want dan zouden mensen die zeggen dat de standen anders zijn dan de netbeheerder zegt dat ze zijn de netbeheerder, en daarmee de mensen in het land, op kosten jagen.

Kinderziektes
Er was onduidelijkheid over dit voorstel van Jansen. Bedoelde Jansen nu dat de netbeheerder een stand hanteert die niet op het 'telraam' van de meter staat of bedoelde hij dat de netbeheerder een stand hanteert, die ook op het display van de meters staat, maar die zodanig is dat de klant zich er niet in kan vinden omdat hij zich niet kan voorstellen dat hij zo veel heeft gebruikt? We hebbende vraag aan hem voorgelegd. Jansen: "Mijn amendement over de omgekeerde bewijslast is vooral ingegeven door de ervaring dat de introductie van een compleet nieuw concept (meter-communicatie-database) vrijwel altijd gepaard gaat met kinderziektes. Ik sluit ook niet uit dat er vanuit het communicatiesysteem gemanipuleerd kan worden met het geheugen van de meter. Om die reden is het wenselijk dat de zwakste partij, de consument, in geval van geschillen niet wordt opgezadeld met de bewijslast."

Verplichte meteropname
Verder wil Jansen de energieleverancier verplichten om de stand op te nemen bij verhuizingen en bij leverancierswisselingen, zowel bij huishoudens die al een slimme meter hebben als bij hen die nog een oude meter hebben. Als iemand een op afstand uitleesbare meter heeft zou dit geen probleem moeten zijn. Maar bij iemand met een traditionele meter wellicht wel. Dan moet er een meteropnemer langs komen. De minister wilde er niet aan omdat ook dit teveel geld gaat kosten. Jansen nuanceerde zijn voorstel. Het opnemen van de stand kan ook betekenen dat de klant zelf de standen doorgeeft aan de leverancier of de netbeheerder. Hij heeft zijn amendement in die zin aangepast. Dinsdag vindt er een stemming plaats.

Goed voorstel
Dit lijkt een goed voorstel en het kan waarschijnlijk ook een hoop gedoe wegnemen. Veel ruzies tussen klanten en energiebedrijven worden nu uitgevochten omdat er onenigheid is over deze stand. Het was ook precies de reden waarom we eerder voorstelden om heel de netbeheerder uit het proces van meterstanden bijhouden te halen. Laat de klant die overstapt de meterstanden doorgeven aan de oude leverancier en als die ze niet gelooft moet hij maar iemand langs sturen. Verhagen voelde er echter nog steeds niet voor omdat hij denkt dat je de consument niet kunt verplichten om de stand door te geven. Waarom niet? Je kunt toch gewoon bij elke verhuizing of switch vragen dat de consument de standen doorgeeft.

Verliezen door netverliezen
Op andere gebieden was Verhagen meer inschikkelijk. Hij beloofde Jansen om onderzoek te doen naar de stelling van Jansen dat huishoudens nu opdraaien voor 80% van de kosten van netverliezen terwijl die maar voor 20% worden veroorzaakt door die huishoudens. Ook wil hij gaan onderzoeken of de eisen op het gebied van veiligheid en privacy die nu gesteld worden aan gas- en stroommeters ook moeten worden gesteld aan meters voor het meten van warmte en koude. Jansen wilde een amendement indienen, maar Verhagen stelde voor om dit aan de orde te laten komen bij de behandeling van de aanpassing van de Warmtewet, begin volgend jaar. Jansen stemde toe en zette zijn amendement ter plekke om in een motie.

Ontembare Commissie
Ten slotte was er discussie over een procedure die de Europese Commissie is opgestart omdat Nederland te laat zou zijn met het implementeren van de Europese richtlijn Energie-efficiëntie. Het aanbieden van een slimme meter maakt onderdeel uit van deze implementatiewet, net als van de Slimme meterwet zelf. Die richtlijn is dus vanwege de controversie over het al dan niet opnemen van een acceptatieplicht nog steeds niet aangenomen. Jhim van Bemmel van de PVV wilde dat minister Verhagen zich er sterk voor gaat maken dat de Commissie de zaak stil legt voordat die wordt voorgelegd aan het Hof van Justitie. Verhagen voelde er niet heel veel voor maar hij beloofde dat hij zijn best zal doen om de Commissie te informeren over de recente vorderingen in het wetgevingsproces, waarna die Commissie wellicht de procedure stop zet.

Ruzietje
Ten slotte was er nog het één en ander te doen over het capaciteitstarief dat in 2009 is ingevoerd (een vast tarief voor de netbeheerder, afhankelijk van de capaciteit van de aansluiting en waarover ook het één en ander wordt geregeld de onderhavige wet.). Jansen en Verhagen botsten hier hard over. Volgens Jansen betalen eigenaren van aansluitingen in garages en gangen van flats en dergelijke hetzelfde tarief als huishoudens, ook  al is de capaciteit veel minder groot (16 ampère in plaats van 3 * 80 ampère). Hij noemde de tarieven die Stedin hanteert. Jansen wil dat de tarieven voor die kleine aansluitingen omlaag gaan. Volgens de minister betalen deze eigenaren echter al veel minder; ze krijgen compensatie via de energiebelasting en die compensatie is groter dan die voor huishoudens, zo beweerde Verhagen, die wel een goed geïnformeerde indruk maakte. We gaan het uitzoeken.

Copyright © Geldengroen.net

Deel dit artikel

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn