In België drinken mensen gezuiverd afvalwater, is dat in Nederland mogelijk?

8 november 2010 - Veel mensen zullen er niet aan moeten denken: water uit de kraan dat afkomstig is van een rioolwaterzuiveringsinstallatie. Toch gebeurt het. In het uiterste noordwesten van België is een waterleidingbedrijf dat afvalwater zuivert en vervolgens het waterleidingnet in pompt. Het water is volgens het bedrijf zuiverder dan het water dat wij uit de kraan krijgen. Emanuelle Van Houtte van waterleidingmaatschappij Veurne-Ambacht (IWVA) gaf tekst en uitleg vrijdag op een symposium in Terneuzen, naar aanleiding van de opening van een nieuwe zuiveringsinstallatie aldaar.

Membranen bieden uitkomst
Natuurlijk wordt het afvalwater eerst goed gezuiverd. In 1996 is de organisatie begonnen met de eerste proeven met membraanfiltratie, zo vertelt Van Houtte. Het probleem in de regio is, net als in Terneuzen en omgeving, dat er in de zomer een groot tekort is aan zoet water, omdat de boeren er dan een groot beroep op doen. In de zomer is echter door het groot aantal toeristen juist ook een groot aanbod van effluent, zoals het gezuiverde water van een zuiveringsinstallatie wordt genoemd. Van Houtte plaatst zijn verhaal over het hergebruik van dit effluent dan ook nadrukkelijk in het kader van duurzaam watergebruik.

Injectie in de duinen
In 1997 vonden de eerste proeven met het gebruik van effluent plaats. Het zuiveringsproces bestaat uit een aantal stappen. Eerst wordt het water gezuiverd middels ultrafiltratie, waardoor de zwevende delen en de bacteriën er uit worden gehaald. Dan vindt er zogenaamde omgekeerde osmose plaats, waardoor de zouten en de nutriënten eruit worden gehaald. Beide technieken werken met membranen, die na ongeveer zes jaar vervangen moeten worden. Na dit zuiveringsproces wordt het water in de duinen geïnjecteerd. Het legt dan een korte afstand af, waarna het er na ongeveer dertig dagen weer uit wordt gepompt. De putten liggen slechts op zo'n 8 to 12 meter diepte, zo zegt Van Houtte.

Zoek de verschillen
Het is juist deze laatste stap die gemaakt heeft dat het proces geaccepteerd wordt door de inwoners, zo zegt Jacques van Agtmaal van Evides tegen Energieenwater.net. Net als Van Houtte vindt hij het niet raar dat de inwoners het water van het drinkwaterbedrijf accepteren. Testen tonen aan dat het zuiverder is dan het water wat wij uit de kraan krijgen. Zo is het water bijvoorbeeld veel minder hard dan in Nederland. En in wezen is wat er in Nederland gebeurt niet veel anders dan wat er in het Belgische Veurne-Ambacht plaatsvindt. Vies rioolwater wordt in Frankrijk en België op de Maas geloosd, waarna wij het water er even verderop stroomafwaarts weer uithalen, om er drinkwater van te maken.

Wilgenplantages
"Mensen zijn nu meer tevreden over het water dan tien jaar geleden", zo zegt Van Houtte. Het hergebruik van effluent is volgens hem duurzaam. Een membraanreactor kost weliswaar veel energie, maar het water hoeft niet meer via grote transportleidingen van ver te worden aangevoerd. En ten opzichte van het ontzilten van zout water is er zelfs nog veel energiewinst. Hij vindt zijn aanpak ook beter dan de aanpak die in Nederland door met name tuinders gebruikt wordt: zuivering van brak water, waarna het zoute restant (brijn geheten) weer teruggestopt wordt in de bodem. Met het concentraat van de membraan bioreactor (wat achterblijft) worden rietvelden 'gevoed', of, in de toekomst wilgenplantages. Die zijn meer geschikt als biomassa.

Bang voor hetze
Maar toch, het is niet goed denkbaar dat Nederlanders deze manier van drinkwaterproductie zullen accepteren. Iedereen in de sector is er zich van bewust dat dit moeilijk ligt. Van Houtte beseft ook zijn kwetsbare positie. "We hebben geluk gehad. We leven in een politiseerde wereld. Er hoeft maar één politieke partij een hetze te starten en het is afgelopen", zo zei hij. Dat is in België dus niet gebeurd.

Publiek geheim
Toch gebeurt er in Nederland ook al het één en ander op dat gebied. Het is een publiek geheim dat brouwerijen als Bavaria gezuiverd afvalwater gebruiken bij de productie van hun bier. En in waterzuiveringsinstallatie Harnaschpolder bij de Den Haag vindt een proef plaats om het effluent geschikt te maken, niet alleen voor het laten doorstromen van de polders maar ook voor het besproeien van de kassen van tuinders ten behoeve van de kweek van bijvoorbeeld tomaten. Onderzocht wordt of een deel van het effluent van 6000 kubieke meter per uur daarvoor gebruikt kan worden. Als die proef slaagt gaan wij, of de afnemers van deze tomaten in andere landen, uiteindelijk ook dat gezuiverde afvalwater nuttigen.

Copyright © Geldengroen.net

Deel dit artikel

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn