fknijpregels en andere AMVB’s die volgen op de Slimme meterwet

9 november 2010 – Als het ook de Eerste Kamer behaagt om de nieuwe Slimme meterwet aan te nemen, zijn we er nog lang niet. Wat volgt is een hele trits aan andere maatregelen, zo bleek vorige week tijdens het debat in de Tweede Kamer over de wet. Zo komt er een AMVB waarin de eisen worden vastgelegd waar de nieuwe meter aan moet voldoen, komt er een AMVB om de privacy te waarborgen en de veiligheid te garanderen, komen er nieuwe afsluitregels voor netbeheerders en zal er een standaardcontract worden opgesteld voor de klant. En natuurlijk zal er gemonitord gaan worden, voordat over twee-en-half jaar of zo het definitieve besluit tot een grootschalige uitrol wordt genomen, middels een AMVB.

  • Technische eisen

De AMVB (algemene maatregel van bestuur) waarin de technische eisen voor de slimme meter worden neergelegd wordt binnenkort naar de Kamer gezonden, zo werd vorige week duidelijk. Dat zal tegelijkertijd gebeuren met het verzenden van de wet aan de Eerste Kamer, nadat de Tweede Kamer de wet dinsdag aanneemt. Begin volgend jaar kan er dan over de AMVB gepraat worden in de Tweede Kamer. De bedoeling is dat producenten gebruik gaan maken van ‘open standaarden’ voor de software, zodat iedereen die dat wil applicaties voor de nieuwe meter kan ontwikkelen. TNO gaat daarover advies uitbrengen. Het zullen echter niet de netbeheerders zijn die met deze applicaties op de markt zullen treden, zo zei minister Maxime Verhagen vorige week al.

  • Privacy en veiligheid

Over de privacy en de veiligheid rondom de nieuwe meter is al veel  te doen geweest. De mogelijkheid voor netbeheerders om elk moment van de dag de meter uit te lezen werd door de Eerste Kamer gezien als een inbreuk op de privacy, waarna die de wetswijziging afdwong waarover nu gedebatteerd wordt. Ook veiligheid is een heikel punt. Wie zegt dat slimme jongens straks de meter niet kunnen hacken en de standen op afstand kunnen wijzigen, of zelfs heel de energievoorziening stil kunnen leggen, door de meters op afstand af te sluiten, of zoiets? Jansen van de SP heeft er zich druk om gemaakt.
De netbeheerders zijn druk doende om richtlijnen op te stellen. Ze gaan overleggen met het College voor bescherming van persoonsgegevens om te komen tot een privacy gedragscode, zo zei Verhagen in de Kamer. Daarenboven zal  de minister zelf ook nog met een AMVB hieromtrent komen. Die zal ook besproken worden met het Parlement. Verder is de Wet op de bescherming van persoonsgegevens van toepassing. Overigens heeft de Europese Commissie een taskforce Smart grids opgericht. Die taskforce zal de Commissie adviseren over het opstellen van regels over die slimme netten, en met name als het gaat om veiligheid en privacy is Nederland daar nauw bij betrokken, zo zei Verhagen. Ook zal de minister zelf nog met een AMVB hieromtrent komen, zo zei hij. Die zal ook besproken worden met het Parlement.

  • Afknijpbeleid

Ten slotte is daar het afsluitbeleid voor energieafnemers. Daar is al een regeling voor. Mensen mogen bijvoorbeeld niet in de winter afgesloten worden. De nieuwe meter zal echter mogelijk een paar extra maatregelen vereisen. Want de netbeheerders krijgen behalve de mogelijkheid om af te sluiten ook de optie om de stroomtoevoer te reduceren, zodat de wanbetalende klant bijvoorbeeld wel de koelkast aan kan laten staan, maar niet ook nog de wasmachine. Het grote gevaar is natuurlijk dat de netbeheerders voor elk betalingsachterstandje de toevoer van stroom gaan afknijpen, ook als de klant goede reden heeft om niet te betalen, bijvoorbeeld omdat er onenigheid is over de rekening.
De macht van energiebedrijven neemt dus flink toe, precies de reden dat ze zo’n grote voorstander van die nieuwe meter zijn. Dat er regels komen lijkt dus inderdaad een goede zaak. Nu moest de bestaande afsluitregeling toch al aangepast worden, als gevolg van de komst van nieuwe EU-wetgeving en de wet over schuldhulpverlening, zo merkte Verhagen op. Dus de nieuwe regels voor de op afstand afknijpbare meter kunnen daarin worden meegenomen. Dat zal in de loop van 2011 gebeuren.

  • Definitief besluit

Als de wet is aangenomen komt er eerst een proefperiode van twee jaar, zo had de Tweede Kamer al eerder bedongen. In die proefperiode wordt de nieuwe meter geplaatst in nieuwbouwwoningen, in woningen die grootschalig gerenoveerd worden, bij mensen die daar om vragen (wel zelf betalen) en bij vervanging van de oude meter (dat laatste punt behoeft verduidelijking: is het helemaal aan de netbeheerder om te bepalen wanneer een meter aan vervanging toe is? In dat geval zullen er in de komende jaren ineens heel veel meters plotseling aan vervanging toe zijn). Pas na de proefperiode zal er een definitief besluit over de grootschalige uitrol van de meter worden genomen. En, u raadt het al, dit zal ook gebeuren middels een AMVB, die ook aan de Kamer wordt voorgelegd.

  • Monitoren tot de meter geslaagd is

Verder wordt er nog een hoop gemonitord, zoals gebruikelijk in dit land. Zo zal onderzocht worden of de meter tot energiebesparing zal leiden. Als dat niet zo is zijn er nauwelijks nog maatschappelijke baten dus het ministerie en de energiebedrijven hebben er belang bij dat de resultaten van dit onderzoek positief zijn. De NMa gaat een 'consumentenbarometer' bijhouden, "die de tevredenheid van de klanten in kaart brengt over plaatsing, juistheid van de informatie en afhandeling van klachten". Ook is het natuurlijk interessant om te weten hoeveel mensen de meters weigeren. In Amsterdam, waar een grootschalige proef met de plaatsing van slimme meters plaatsvindt, schijnt dit massaal te gebeuren. Dus dat belooft nog wat. Als het aantal weigeraars groot is, zullen er wellicht aanvullende maatregelen zullen komen, zo zei Verhagen. Maar dat zal niet nodig zijn als er straks alleen nog maar slimme meters te krijgen zijn. Kortom, we blijven nog wel even zoet met die slimme, op afstand afknijpbare, meter.

  • Standaardcontract

Iets wat enigszins los van het onderwerp staat, maar toch in de wet geregeld wordt, is de verplichting voor energieleveranciers om een standaardcontract aan te bieden aan de consument. Die verplichting is er in gekomen door de Tweede Kamer, die daarover op initiatief van de SP een amendement had aangenomen. Iedere klant moet dus straks een standaardcontract krijgen aangeboden. Jansen (SP), die al lang spijt heeft dat hij het amendement bij deze wet had ingediend, vroeg vorige week of dat standaardcontract gereed is bij het inwerking treden van het contract. Dat is niet het geval, zo zei Verhagen. Pas als de wet in werking is kan de NMA de procedure starten voor het opstellen van zo'n contract. Bladibla. Verhagen denkt dat de toezichthouder een half jaar nodig heeft voordat het een standaardcontract heeft opgesteld.

Copyright © Geldengroen.net

Deel dit artikel

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn