Ormel: van wroeten in het bruine goud naar energie ermee opwekken

30 november 2010 – Het CDA was voorstander van leveranciersverplichting voor duurzame energie maar is er in de onderhandelingen over de vorming van een nieuw kabinet, niet in geslaagd de coalitiepartners van het nut ervan te overtuigen. Dit zei CDA-Tweede Kamerlid Henk Jan Ormel tegen Energieenwater.net. Het gevolg is dat de subsidieregeling SDE een tweede leven heeft gekregen.

Voortschrijdend inzicht
De opmerking van Ormel is opvallend omdat het meer voor de hand zou liggen dat de VVD een grote voorstander van de leveranciersverplichting zou zijn, en niet het CDA. Ook van de PVV mag verwacht worden dat die tegen SDE-subsidies is. Bij een verplichting moeten leveranciers ervoor zorgen dat een bepaald aandeel van de energie die ze leveren duurzaam is opgewekt. Dit kan dan in de plaats komen van een subsidie. Verwacht werd dat de verplichting er met het nieuwe kabinet zou komen, maar dat is dus niet gebeurt. Mogelijk dat het kabinet overigens alsnog tot het inzicht komt dat zo’n verplichting het beste werkt en het goedkoopste is.

Ormel maakte zijn opmerkingen bij de opening van een mestvergister in Langeveen. In zijn praatje pleitte hij voor het een omschakeling naar duurzame energie. Het was een bekend verhaal, maar het kan toch goed zijn om nog eens goed naar de woorden van Ormel te luisteren, om er zo achter te komen hoe er precies gedacht wordt binnen het CDA.

Anonieme energievoorziening
Ormel: “Tot voor kort kwam gas uit Slochteren en de stroom kwam van een centrale ver weg. Energievoorziening was daarmee een anonieme aangelegenheid gebaseerd op fossiele brandstoffen. Daar komt een einde aan. Deze manier om in de energiebehoefte te voorzien is niet meer vanzelfsprekend door de gevolgen voor het milieu ervan. We moeten weer in kringlopen denken. Daarom is de energietransitie noodzakelijk. In 2050 moet de uitstoot van C02 met 80 tot 85% zijn teruggebracht.”

Het bruine goud
“Geothermie, mestvergisting, WKK, osmotische energie worden daarvoor ingezet. Dankzij het mestprobleem en het klimaatprobleem staan we hier. Twintig jaar heb ik in het bruine goud staan wroeten en ik had niet verwacht dat ik nu op deze manier over mest zou praten”, zo zei Ormel, die dierenarts is geweest. “Het kabinet wil de vergunningverlening voor kleinschalige producenten van warmte en energie vereenvoudigen. Er zijn  hier nog teveel beperkingen, bijvoorbeeld op het gebied van ruimtelijke ordening."

VVD heeft niet helemaal gelijk
"Er komt een kaart van Nederland met daarop aangegeven waar ruimte is voor de plaatsing van windmolens. Er komt concentratie van windmolens in plaats van versnippering. Belangrijk is dat mensen deelnemen in energieprojecten. Het draagvlak wordt dan groter. Zelf kom ik uit de Achterhoek waar we gezamenlijk een energiebedrijf hebben opgericht: het Duurzaam energiebedrijf Achterhoek. De VVD heeft gelijk als ze subsidies voor duurzame energie aan de kaak stelt, maar ze heeft niet gelijk als ze stelt dat alle subsidies per definitie verkeerd besteed zijn."

Evaluatie SDE
Het kabinet trekt volgens Ormel 200 miljoen euro extra uit voor subsidie aan duurzame energie, en nog eens 400 miljoen voor innovatiesubsidies. Daarnaast is er nog 1,2 miljard euro beschikbaar voor directe subsidie, waarmee hij waarschijnlijk SDE-subsidie bedoelt. “We zullen ons sterk maken voor mest-vergisting en co-vergisting. Ook zullen we ons inzetten voor de leveranciersverplichting. We hebben dat niet uit de onderhandelingen kunnen halen. In 2014 wordt de SDE geëvalueerd en mogelijk dat dat een moment is om op de verplichting over te stappen”, zo geeft het Kamerlid aan.

De toekomst is lokaal
“Lokale energievoorziening is de toekomst. We zullen in kringlopen moeten denken, net als boeren gewend zijn dat te doen. Het gebruik van fossiele energie is geen kringloop; zonne-energie, biomassa en vergisting zijn dat wel. We zijn dan niet langer afhankelijk van mensen in grote kantoren die het voor u bepalen. De Wageningen Universiteit en anderen zijn bezig met het ontwikkelen van toepassingen van het digestaat (wat overblijft na vergisting, red.). Mest is geen probleem meer maar een kans. Het moet niet komen van meer subsidies, maar van minder regels, lokale initiatieven en van de eigen verantwoordelijkheid van mensen, gebaseerd op de gedachte van rentmeesterschap.”

Trial and error
Ormel kreeg het bekende verwijt vanuit de zaal dat het subsidiebeleid van de overheid zo wispelturig is.  “We zijn zoekende naar het juiste subsidiesysteem en dat is zinvoller dan zomaar kiezen voor een hoge vaste tarieven, zoals de Duitsers doen. De Duitsers krijgen daar nu problemen mee. Het is een kwestie van trial and error. We moeten daarover nadenken. “

Duurzame kerncentrales
Het is een mooi verhaal, maar hoe zit het dan met kerncentrales? Het CDA is hier voorstander van, maar past dit dan wel in het verhaal van kringlopen en rentmeesterschap? Of houdt het Kamerlid een heel ander verhaal als hij bij Delta of Eon op bezoek is? Volgens Ormel passen kerncentrales in dit verhaal. Kerncentrales hebben we volgens hem nodig in de transitie naar duurzame energie en het maakt ons minder afhankelijk van instabiele regimes als Rusland, Iran en Irak. Ormel denkt niet dat er veel verzet binnen het CDA zal ontstaan tegen de bouw van een kerncentrale. “Als je het aan leden vraagt is 80% voor kernenergie”,  aldus Ormel.

Copyright © Geldengroen.net

Deel dit artikel

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn