Congres: het potje pindakaas van Vijlbrief, de fout van Verhagen en duurzame energie op zijn VVD's

2 december 2010 - Het maakt niet uit of een kerncentrale in Nederland of in het buitenland staat. Als we in Nederland teveel kernenergie maken dan kunnen we het exporteren naar andere landen. Over het land waar een potje pindakaas gemaakt wordt maken we ons niet druk, dus het is absurd om ons wel druk te maken over de locatie van een kerncentrale. Misschien is Nederland wel een goede vestigingsplaats voor een kernenergie. Ik hoor het wel van de bedrijven. Dat zei een zeer uitgesproken Directeur Generaal (DG) Energie van het ministerie van Economische Zaken Hans Vijlbrief, woensdag op het Nationaal Energieforum in Scheveningen.

Stoere taal
"Laat bedrijven maar met vergunningsaanvragen komen, dan beoordelen wij die wel", zo zei hij stoer. Vijlbrief gaf een toelichting op het energiebeleid van de nieuwe minister van Economische Zaken Verhagen. Volgens hem zijn energiebeleid en klimaatbeleid weer losgekoppeld. "Energiebeleid is geen afgeleide van klimaatbeleid. Ik hou ook niet van mensen die grijze energie en groene tegen elkaar zetten. Groen en grijs gaan prima samen. Duurzame energie is een middel om tot een zekere en duurzame energievoorziening te komen. De tegenstelling zijn schijntegenstellingen."  Na zijn praatje nam hij echter onmiddellijk de benen en dat was dan weer niet zo stoer. Een eerdere DG (Mark Frequin) is een keer flink onderuit gegaan in het vragenrondje na afloop van zijn presentatie.

Innovatiewedstrijden
Als leerling van de Nederlandse econoom Jan Tinbergen had Vijlbrief geleerd dat je een instrument maar voor één doel moet gebruiken. "Het doel van de SDE is de uitrol van duurzame energie. Voor innovatie moet je andere instrumenten inzetten", zo zei hij. Overigens zijn er weinig mensen die de SDE als een middel tot innovatie zagen. Verder ging Vijlbrief nog even in op de Green Deal, die het kabinet wil afkondigen. Een garantiefonds voor mensen die willen investeren in duurzame energie zal daar volgens Vijlbrief deel van uitmaken, net als prikkels voor huiseigenaren om te investeren in isolatie en dergelijke en ook zullen er innovatiewedstrijden gehouden worden.

Memorandum of understanding
De DG nam flink stelling en dat was opvallend. In het land wordt er volgens hem nog wel eens gedacht dat er een fossiele samenzwering is van het ministerie, dat samen met enkele bedrijven duurzame energie tegen aan het houden is. Die samenzwering is er volgens hem niet. Maar erg veel liefde voor duurzame energie valt er bij het ministerie niet te ontdekken, nu de bouw van nieuwe zonne-energie-installaties en windmolens op zee met de nieuwe SDE-regeling onmogelijk wordt gemaakt. En CO2-opslag in het Noorden is volgens Vijlbrief nog lang geen lost case. Vrijdag wordt er een memorandum of understanding getekend door de minister met partijen in het noorden over die CO2-opslag.

Geen zwakke punten
"Wat is het zwakke punt in uw betoog?", zo wilde de dagvoorzitter van het congres van Vijlbrief weten. Dat was er niet. De deelnemers aan het congres waren over het algemeen goed te spreken over de nieuwe DG en zijn heldere taal. Wel vraagt directeur Peter Molengraaf van Liander zich af of de doelstelling van 14% duurzame energie in 2020 gehaald wordt. "We moeten beleid hebben dat optelt tot die 14%. Als het niet optelt dan moeten er later weer bijstellingen plaatsvinden en dat leidt tot onzekerheid. Op mijn envelop telt het nog niet op", zo zei hij. De volgende wijzigingen in het subsidiebeleid van de overheid liggen dus al weer in het verschiet.

Half zo schoon, of half zo vies
De sprekers die deelnamen aan een paneldiscussie zijn het in meerderheid eens met de plannen om een nieuwe kerncentrale in Nederland te bouwen, zo bleek na een vraag van Energieenwater.net. "Alle vormen van energieopwekking brengen risico's met zich mee", zo zei Essent-directeur Peter Terium. "De risico's van kernenergie zijn alleen wat minder makkelijk meetbaar." Het afvalvraagstuk hoeft volgens hem geen probleem te zijn als je dat met feiten omkleed. "Misschien kunnen we dat afval gaan hergebruiken. Wind op land, wind op zee, het gaat allemaal moeizaam. Gas is een alternatief, dat is half zo schoon als kolen, maar je kunt ook zeggen: half zo vies."

Geen gelopen race
Overigens bleek op het congres dat die CO2-opslag in het noorden van het land nog lang geen gelopen race is. Verhagen heeft een grote fout gemaakt door drie dagen nadat hij zei dat het project in Barendrecht niet doorgaat te roepen dat die in het noorden wel doorgaan. Blijkbaar is CO2-opslag niet veilig voor de mensen in de Randstad, maar wel veilig genoeg voor de noordelingen en dat heeft veel kwaad bloed gezet, zo zei professor Catrinus Jepma tegen ons. Ook in het Waddengebied kan het niet omdat het een Natura 2000 gebied is. Dus zelfs de zeehondjes worden beter beschermd dan de mensen in het noorden. De noordelingen willen eerst wel eens wat terug zien. "Nu is het onze beurt", zo is de stemming. Daarnaast is het zo dat de bouw van een koleneenheid door Nuon in de Eemshaven niet doorgaat, zo begreep Energieenwater van de ontwerper ervan. Eén van de pijlers van die CO2-opslag (de andere is de centrale die RWE nu bouwt) valt daarmee weg.

Duurzaamheid op zijn VVD's
Over kernenergie had VVD-Kamerlid René Leegte 's ochtends tijdens het pre-seminar ook wat gezegd. Ook voor hem is het klimaatvraagstuk op de achtergrond verdwenen. De uitputting van fossiele brandstoffen is voldoende reden voor hem om zich in te spannen voor duurzame energie. Woensdagavond zou hij in de Tweede Kamer een motie indienen om duurzame biobrandstoffen te stimuleren, want onder ex-minister Cramer zijn de doelstellingen hieromtrent verwaterd, zo zegt hij. Een kerncentrale hoort volgens de VVD ook bij een schone, betrouwbare en betaalbare energievoorziening. Volgens Leegte heeft de provincie Gelderland aangegeven dat die ook best een kerncentrale op haar grondgebied wil. Mensen in de zaal zagen niet goed in hoe die kerncentrale dan in het verhaal van duurzaamheid past.

Duurzaamheid op zijn VVD's
Kernenergie is nodig omdat we maar heel langzaam kunnen overstappen op duurzame energie, zo zei Leegte, waarbij hij tot twee keer toe cijfers van Shell aanhaalde, niet echt een onafhankelijke bron. Vraag van Energieenwater.net: 'Er worden op dit moment veel kolen- en gascentrales gebouwd, waardoor er grote overcapaciteit zal ontstaan. We zouden dus heel langzaam over kunnen stappen op duurzame energie, zelfs zonder die kerncentrale te bouwen. Als dat kan, kunt u dan niet zeggen: we zien af van die kerncentrale?', zo vroegen we aan Leegte. Nee; dan komt net als bij Vijlbrief het argument van die export weer om de hoek kijken. Als er teveel productiecapaciteit is gaan we die stroom toch gewoon exporteren, dan kunnen we er ook nog wat aan verdienen. "Dat is duurzaamheid op zijn VVD's", aldus Leegte.

Copyright © Geldengroen.net

Deel dit artikel

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn