Begrotingsdebat: Oppositie heeft het nakijken nu coalitie duurzaamheidsdenken kaapt

6 december 2010 - Begrotingsdebatten staan niet bekend als de meest spannende debatten. Maar die over de begroting van het ministerie van Infrastructuur en Milieu afgelopen week was wel aardig. Coalitiepartijen VVD en het CDA namen het woordje duurzaamheid volop in de mond, waardoor het lastiger werd voor traditionele duurzaamheidspartijen als PVDA en Groenlinks om zich hierop nog te profileren. Dat leidde tot grappige kronkels. Zo pleitte Groenlinks Kamerlid Liesbeth van Tongeren er voor om subsidies voor duurzame energie af te schaffen.

Geen slip of the tongue
Van Tongeren zei het echt; tot drie keer toe zelfs. Volgens berekeningen van een bevriend adviesbureau (CE) zou er jaarlijks 7,5 miljard euro aan indirecte subsidies naar bedrijven gaan die zich bezig houden met conventionele energie. Aan duurzame energie wordt ongeveer 1,4 miljard euro per jaar besteed. Van Tongeren: “Dus als de 7,5 miljard aan de ene kant eraf gaat, mag de 1,4 miljard aan de schone kant er ook af.” De SGP wees er op dat er dan waarschijnlijk nog weinig installaties voor duurzame energie gebouwd zullen worden, omdat de productie van kolen- gas en nucleaire energie nu eenmaal goedkoper is. Maar dat leek Van Tongeren niet te deren.

Het valt wel mee
Voor de VVD, toch de partij van de vrije markt, zijn die fossiele subsidies opmerkelijk genoeg niet zo’n probleem. René Leegte van de partij vindt die 7,5 miljard, gezien het feit dat veruit het grootste deel van de energie opgewekt wordt met kolen, gas en uranium, nog wel meevallen, zo zei hij vorige week al op het Nationaal Energieforum. Verschillende partijen willen trouwens dat de regering volledig openheid gaat betrachten over alle subsidies, garanties en andere voordelen die ze gaat gunnen aan de initiatiefnemers van de bouw van nieuwe kerncentrales in Nederland.

Achter en voor de meter
Interessant is verder dat Diederik Samsom (PVDA) deze week nog met een initiatief-wetsvoorstel wil komen om het opwekken van duurzame energie door groepen burgers te stimuleren. Nu is het zo dat iemand geen belasting hoeft te betalen als hij in huis (‘achter de meter’) duurzame energie opwekt (de opgewekte energie wordt dan gesaldeerd met zijn verbruik). Maar als een groep burgers een windmolen of een zonne-paneeltje in de buurt optrekt, vóór de meter, moet er wel belasting over de opgewekte stroom worden betaald. Samsom wil dat veranderen. "Over een  bloemkool uit de eigen tuin hoeft ook geen belasting betaald te worden." Omdat het om fiscale voordelen gaat, rekent Samsom op de steun van de VVD: “Ik zegt het de heer Leegte na: fiscale voordelen zijn geen subsidie”. Dit voorstel kan waarschijnlijk rekenen op de steun van de meerderheid.

Contractbreuk
Samsom had het verder over een contractbreuk van het kabinet met de samenleving. Terwijl het in het land bruist van de initiatieven, keert dit kabinet zijn rug naar de samenleving toe, zo zei hij. In zekere zin lijkt hij daarin gelijk te hebben, maar misschien ook weer helemaal niet. Want het kabinet komt wel met een Green deal, dat bestaat uit allerlei maatregelen om energiebesparing en duurzame energie te bevorderen. Er wordt wellicht wat minder geld uitgetrokken voor duurzame energie, maar de vraag is of een transitie naar een duurzame energievoorziening altijd een kwestie van geld is. En ten slotte kan het juist wel heel goed zijn voor al die particuliere initiatieven als de Rijksoverheid zich er zo min mogelijk mee bemoeit; dit kan ook wijsheid zijn.

Retoriek
Ten dele zullen de opmerkingen van het kabinet en de coalitiepartijen over duurzaamheid retoriek zijn, maar ten dele ook niet en is er wel degelijk een oprechte intentie bij de woordvoerders van VVD en CDA om tot een meer duurzame samenleving te komen. Zo kwam René Leegte met een motie om het verplichte aandeel aan biobrandstoffen dat moet worden bijgemengd wat omhoog te krikken, nadat de vorige minister Huizinga dat eerder dit jaar naar beneden had bijgesteld (en dus niet ex-minister Cramer zoals Leegte zei op het Nationaal Energieforum). Overigens is het volgens ons ook niet zo dat de VVD hiermee een kop op het Europees beleid zet, zoals Samsom verwijtend stelde. Want Europees beleid bestaat uit een doelstelling van 10% in 2020, terwijl de motie van Leegte betrekking lijkt te hebben op de periode daarnaar toe.

Veel moties
Een ander voorbeeld van de duurzaamheid van de coalitie: CDA-woordvoerder Haverkamp diende een motie in om te zorgen dat er niet alleen duurzaamheidscriteria gaan gelden voor biomassa, maar ook voor fossiele grondstoffen, om zo onder meer misstanden rond de kolenwinning uit te roeien. Hij diende die motie overigens in op verzoek van de leden zijn partij, die vorige week op het landelijk congres een resolutie met die strekking aannamen. Er zijn nog heel veel andere moties ingediend. Daarover wordt mogelijk dinsdag gestemd. Maandagavond wordt er uitgebreid over energie-onderwerpen gesproken, tijdens een algemeen overleg met minister Verhagen.

Copyright © Geldengroen.net

Deel dit artikel

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn