Samen met Jeremy Rifkin honderd duurzame bloemen laten bloeien in Utrecht

10 december 2010 - De Amerikaanse econoom Jeremy Rifkin heeft voor de provincie Utrecht een uitgebreid advies opgesteld om de provincie klimaatneutraal te maken. De provincie heeft het advies proberen te vertalen naar een duurzaam energiebeleid voor de komende jaren. Dit is gedaan in een rapport, genaamd: '&U, Ondernemen met nieuwe energie'. We kunnen het iedereen aanraden die bezig is met duurzame energie, al is het maar omdat het zo ontzettend helder geschreven is.

Derde industriële revolutie
Rifkin is onder meer bekend van boeken als 'The hydrogen economy' en 'The European dream'. Hij heeft talrijke keren voor het Amerikaanse congres getuigd en heeft veel Europese leiders van advies gediend over wat hun duurzame strategie zou moeten zijn. Rifkin is van mening dat we aan de vooravond staan van een derde industriële revolutie. De eerste industriële revolutie was die van staal, gietijzer, de stoommachine en de verbrandingsmotor en de tweede die van de elektrificatie en middelen tot massacommunicatie. De derde is die van informatie en communicatie-technologie en kleinschalige duurzame energie.

Rifkins model bestaat uit vijf pijlers:
1. Een einde maken aan energieverspilling.
2. Het maximaliseren van het gebruik van de duurzame energiebronnen zon, wind en zee (het getij), de in de aarde opgeslagen warmte (geothermie) en biomassa.
3. Gebouwen inzetten als energiecentrales.
4. Het inzetten van waterstof en andere technieken om overtollige energie op te slaan en op het juiste moment en op de juiste plaats weer beschikbaar te krijgen.
5. Het aanleggen en gebruiken van slimme energienetwerken die ervoor zorgen dat vraag en aanbod van elektriciteit bij elkaar worden gebracht.

Investeren
Wat betekent dit voor Utrecht? De jaarlijkse uitstoot van CO2 in Utrecht bedraagt zo'n 12 miljoen ton. Dit moet dus naar nul worden teruggebracht om klimaatneutraal te worden, wat overigens niet helemaal zal lukken, zo schrijft Rifkin. Door energiebesparing kan 5 miljoen ton per jaar bespaard worden. Nog eens 5 miljoen moet komen van het duurzaam opwekken van energie. De overige 2 miljoen uitstoot zal moeten worden gecompenseerd, bijvoorbeeld door elders projecten op te starten die tot een vermindering van de uitstoot leiden. Om dit alles mogelijk te maken moet 600 miljoen euro per jaar geïnvesteerd worden, wat slechts 1% is van de waarde van de productie van de provincie, zo stelt de provincie er geruststellend bij.

Projecten
Ontelbare projecten moeten die transitie vorm gaan geven. De provincie is aan het onderzoeken wat de potentie van geothermie, groene daken, biomassa en wind kan zijn. Als het gaat om wind zijn er industrieterreinen aangewezen in zes gemeenten, waar met kleine windmolens geëxperimenteerd kan gaan worden. Hieronder een opsomming van alle projecten en initiatieven die zijn opgestart.

 • Veel instellingen en bedrijven in Utrecht zijn lid van de Climate Knowledge and Innovation Community (Climate KIC). Die heeft 300 miljoen euro voor onderwijs- en innovatieprogramma's op het gebied van klimaat.
 • In 2009 is het Utrechts Centrum voor Aarde en Duurzaamheid (UCAD) opgericht, waar oud-minister Jacqueline Cramer de scepter is gaan zwaaien.
 • Er kan bespaard worden door de verlichting in de 5700 klaslokalen in Utrecht aan te passen. Philips heeft onderzoek gedaan.
 • Er is de subsidieregeling Meer met Minder, waar de provincie een flinke kop op heeft gezet voor die mensen die investeren in isolatie van hun huizen of in de installatie van zonnepanelen, zonneboilers, HR-ketels of warmtepompen.
 • Energiebesparing doorvoeren in de landbouw, met behulp van een 'consulent voor duurzame energie' voor boeren.
 • Het duurzaam maken van monumenten, zoals de Paushuize in het centrum van Utrecht en een woning uit 1920 aan de Diederichslaan in Driebergen.
 • Bewonersinitiatieven, zoals die in het Soesterkwartier in Amersfoort.
 • Georthermie: het bedrijf Johnson uit Mijdrecht heeft een opsporingsvergunning aangevraagd
 • Rijden op aardgas en de productie van biogas. Voorbeeld: waterbedrijf Waternet vergist in Mijdrecht rioolslib tot biogas waarna het bedrijf Biogast het opwerkt tot groen gas en dit injecteert in het aardgasnetwerk. Ander voorbeeld: Visverwerkingsbedrijf Van de Groep en Zn uit Bunschoten-Spakenburg vergist visafval samen met ander afval om er groen gas mee te produceren. Utrecht wil binnen vier jaar acht tankstations voor groen gas binnen haar grenzen hebben.
 • Garantiefonds Energie. De provincie stelt zich bij banken garant voor leningen aan ondernemers die investeren in duurzame energie; leningen die liggen tussen de 50.000 en 500.000 euro.
 • Energieproducerende gebouwen zoals een zogenaamde jarendertig villa in de Vinexwijk Tabakssteeg in Leusden, die in 2009 is opgeleverd, gebouwd door Innoconstruct.
 • Duurzame daken. Arcadis heeft de potentie in kaart gebracht. Er zijn vijf 'proefdaken': Hogeschool Utrecht, Jaarbeurs, Herderschêeschool Utrecht, Kalsbeekcollege Woerden en Stichting One Planet Amersfoort.
 • Duurzaam maken van de nieuwbouwwijk Rijnenburg (duurzaam landschap, gezonde leefomgeving, betrokken bewoners, waterrobuust bouwen, gesloten kringlopen, en de 'klimaatwand', i.e. een geluidsscherm langs de A12 met daarop duurzame-energie installaties).
 • Duurzame herontwikkeling vliegbasis Soesterberg.
 • Vaststellen van honderd koplopers: organisaties die een klimaatneutrale bedrijfsvoering willen doorvoeren.
 • Aanjaagteam energie om ongeveer twintig duurzame energiebedrijven in de provincie te ondersteunen.
 • Plaatsing van zonne-energie door bewoners in een buurt, ondersteuning voor vijf projecten
 • Onderzoek naar mogelijkheden voor groen gas hub: een gezamenlijk opwerkings- en injectiestation (om het gas in het aardgasnet te injecteren).
 • Proef met slimme netwerken, waarvoor 2,5 miljoen euro is verkregen in het kader van Pieken in de Delta.
 • Opleiden energiespecialisten door Hogeschool Utrecht.
 • In elke gemeente twee oplaadpunten voor elektrische auto's realiseren.

Copyright © Geldengroen.net

Deel dit artikel

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn