Emissiehandel, nu voor alle witwasoperaties en terroristische activiteiten

17 december 2010 - Er heeft zich in de afgelopen jaren grootschalige fraude voorgedaan bij de Europese handel in emissierechten. Dat meldde het ministerie van Infrastructuur en Milieu donderdag, op basis van een rapport dat al in september opgeleverd werd. Het emissiehandelsstelsel blijkt uitermate geschikt te zijn voor het witwassen van gelden voor het financieren van terroristische activiteiten, zo meldt het ministerie, die een handige 'gladstrijkoperatie' op touw heeft gezet om schade zoveel mogelijk te beperken.

Kinderlijk eenvoudig
Grootschalige BTW-fraude kwam al eerder aan het licht. Naar nu blijkt is het stelsel ook gebruikt voor het witwassen van geld. Criminelen konden op kinderlijk eenvoudige wijze gaan handelen op de verschillende beurzen voor emissierechten. Geloof het of niet, maar de identiteit van handelaren op de spotmarkt werd niet eens gecheckt, zo blijkt uit het rapport. Criminelen konden dus met een valse identiteit gaan handelen, wat ze ook gedaan hebben. "Mensen die zich inlieten met witwasoperaties en met terroristische activiteiten waren ook actief in de handel met CO2-emissierechten", zo heeft de Marechaussee volgens het rapport geconstateerd.

Vissen
Een derde vorm van criminaliteit is phishing en spoofing (emails sturen om mensen naar een valse, goed gelijkende website te leiden), waarmee op onrechtmatige manier toegang werd verschaft tot rekeningen van anderen. Dit heeft zich bijvoorbeeld begin 2010 voorgedaan, waarbij voor miljoenen euro's aan rechten zijn ontvreemd. De site van Nea en andere emissieautoriteiten werd hierop uit de lucht gehaald, waardoor de schade beperkt werd. De schade van al die fraude zou enige honderden miljoenen euro's zijn. Niet helemaal duidelijk is voor wiens rekening die schade is gekomen. Het rapport is opgesteld naar aanleiding van een onderzoek, waaraan mensen hebben meegewerkt van Fiod-ECD, Vrom-IOD, de AFM, de Koninklijke Marechaussee, het Ministerie van Financiën, het Ministerie van Vrom en de emissieautoriteit Nea.

Gladstrijkoperatie
Deze ambtenaren hebben wel boter op het hoofd; dergelijke vormen van fraude hadden ze moeten voorzien. Wat er altijd gebeurt is ook hier weer gebeurd. Het handelsstelsel voor emissierechten moest en zou een succes worden, waardoor men blind wordt voor de tekortkomingen. De manier waarop deze informatie naar buiten komt deugt ook niet helemaal. Het rapport is al van september, maar komt pas nu naar buiten, samen met de maatregelen die bedacht zijn, een dag nadat een grote krant was ingeseind. De intentie is duidelijk: het ministerie van I&M wil voorkomen dat het stelsel zelf ter discussie komt te staan. Handelaren van goedwillende bedrijven hebben al die tijd zitten handelen, mogelijk met criminelen, en tegen welke prijs?

Maatregelen
Ondertussen zijn er wel echt maatregelen genomen. Tegen de BTW-fraude was in 2009 al wat bedacht, de zogenaamde BTW-verlegging. Kopers hoeven hierdoor geen BTW meer aan verkopers te betalen (de verkopers hieven zichzelf op nadat ze de BTW binnen hadden, nog voor die weer af te dragen). Ook wordt de identiteit nu wat beter gecheckt van mensen die een rekening willen openen bij de Nea. De manier om in te loggen op zo'n rekening wordt bovendien vergelijkbaar met die van internet-bankieren. Maar of het helpt is de vraag. Blijkbaar kunnen bedrijven ook handelen zonder dat ze een rekening bij de Nea hebben, zo wordt in het rapport opgemerkt, en dit blijft zo. En, geloof het (weer) of niet, maar banken, de Nea en beurzen mogen ongebruikelijke transacties niet melden.

Toekomst
Vraag is of het Europese emissiehandelsstelsel nog toekomst heeft, nu het een speeltje voor criminelen is geworden en nu het ook nauwelijks lijkt te helpen in het terugdringen van de CO2-uitstoot, wat overigens te wijten is aan zwakke knieën van politici. Ook is het nog een grote vraag in hoeverre er sprake is geweest van prijsmanipulatie. Ook dat zou eens goed onderzocht moeten worden; die prijs blijft verdacht lang rond de 15 euro per ton hangen.

Copyright © Geldengroen.net

Deel dit artikel

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn