Steun voor CO2-opslag in Kamer kalft verder af

21 januari 2011 - De VVD sprak zich donderdag vrij sterk uit tegen CO2-opslag. Dit betekent dat de steun voor deze aanpak van het klimaatprobleem nog magerder is geworden. Eigenlijk blijven alleen CDA en D66 als voorstanders over. De PVDA zei dat het eerst echte maatregelen van minister Verhagen wil zien voordat de partij instemt met CO2-opslag. En Verhagen zelf benadrukte meer dan ooit tevoren dat draagvlak ook in het noorden van groot belang is.

Steun voor VVD-amendement
De VVD zei voorheen altijd dat het alleen CO2-opslag wil toestaan als er vergunningen voor kerncentrales zijn verleend. Deze positie lijkt nu te zijn aangescherpt, want woordvoerder René Leegte sprak zich vrij sterk tegen CO2-opslag uit. "De VVD vindt dat je je afval niet onder het tapijt moet vegen." En: "Wij moeten niet kiezen voor dure oplossingen die niets anders doen dan CO2-reductie bereiken in de vorm van opslag." Leegte ziet meer in het veranderen van de brandstof mix om zo de uitstoot te verminderen, en in die zin staat hij helemaal niet zo ver af van het standpunt van PVDA. De partijen hebben samen een amendement ingediend om bij de vergunningverlening eerst te kijken naar alternatieve manieren om CO2-uitstoot te beperken.

Chantage
De PVDA loopt ook steeds minder warm voor CO2-opslag. Woordvoerder Diederik Samsom stelde zelfs een eis aan de regering. De minister heeft beloofd om met maatregelen te komen om energie te besparen en te verduurzamen. "Zolang dat echter nog niet gebeurt is de positie van de PVDA helder: wij steunen dan geen concrete voornemens tot CO2-opslag." De partij hanteert hier dus dezelfde 'chantage-tactiek' als de VVD eerder hanteerde. De PVDA is net als Groenlinks voorstander van het invoeren van een CO2-norm voor kolencentrales. Volgens Samsom is dat mogelijk geworden met de komst van de Europese richtlijn Industriële emissies. Samsom wil dat al in deze wet regelen, want hij heeft daarvoor een amendement ingediend. Hetzelfde voorstel zit echter ook al verwerkt in een wet die nu nog in behandeling is in de Tweede Kamer, de anti-kolenenergiewet van Groenlinks.

Niet of wel een automatisme
De CO2-opslag kwam ter sprake tijdens het debat over de implementatie in nationale wetgeving van een Europese richtlijn over CO2-opslag. Die richtlijn is een soort kader waarbinnen vergunningen voor CO2-opslag worden versterkt. Maar tegelijkertijd stelt de wet ook dat kolencentrales capture-ready moeten zijn, wat dat ook precies moge inhouden. Nieuw aan deze richtlijn is dat de Commissie mee gaat kijken bij de uitvoering ervan, wat op toenemende bemoeizucht wijst. De SP is bang dat zo'n vergunning dan ook echt verstrekt moet worden als aan alle voorwaarden is voldaan. Dan zou minister Verhagen ook geen mogelijkheid meer hebben om het regeerakkoord uit te voeren, want daarin staat dat zo'n vergunning alleen verstrekt wordt als er voldoende draagvlak is.

Niet bang
Verhagen, die het waardeerde dat de SP zich zo inzet voor de juiste uitvoering van het regeerakkoord, is daar echter niet zo bang voor. "Draagvlak bij bewoners, bij overheden, bij het bedrijfsleven is voor mij een zeer belangrijke voorwaarde die vervuld moet zijn." Hij had ook nog wat goed te maken; want eerder leek hij draagvlak in het noorden niet van belang te vinden. De minister gaat begin februari naar het noorden voor overleg over CO2-opslag. Verhagen staat niet helemaal afwijzend tegenover de CO2-norm die Samsom voorstelde. Hij is de mogelijkheden daarvan aan het onderzoeken, zo stelde hij. Het lijkt er echter toch op dat de minister meer ziet in een soort afspraak met de energiesector om een bepaald aandeel biomassa bij te stoken in de kolencentrales. Zo'n afspraak is waarschijnlijk al in de maak. In april zal hij met voorstellen komen.

Wie is aansprakelijk
Verder ging het donderdag in de Kamer veel over aansprakelijkheid van bedrijven op het moment dat er iets mis gaat met CO2-opslag. Daarover is de implementatiewet die donderdag voorlag niets geregeld, maar er komt een wetsvoorstel, van minister Opstelten, om het Burgerlijk Wetboek met het oog hierop te wijzigen. De Kamer wil dat bedrijven aansprakelijk blijven voor eventuele schade nadat het veld is overgedragen aan het Rijk, maar het hele idee van deze overdracht is juist dat ook de aansprakelijkheid over gaat. Anders gaat Shell niet investeren. Overigens is er van alles te doen over een mogelijk CO2-lek in Canada, in Weyburn.

Toekomstige generaties
Van Tongeren (Groenlins) zei het mooi: "Bij de bouw van elke kerncentrale en chemische fabriek, zoals die van Chemie-pack in de Moerdijk, is er een minister geweest die gezegd heeft dat het veilig was." Van Tongeren was trouwens sowieso goed op dreef en gaf en passant een nieuw argument tegen CO2-opslag: "Inzetten op duurzame technieken, groene innovatie en schone energie is goed ... voor onze toekomstige generatie afgestudeerden van technische universiteiten, die in de toekomst wat anders wil doen dan alleen maar bezig zijn met het oplossen van het afvalprobleem dat deze generatie gaat veroorzaken. Deze generatie wil liever een goede groene boterham verdienen in de duurzame economie van de toekomst. Fossielen horen bij het verleden."

Copyright © Geldengroen.net

Deel dit artikel

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn