Atsma geeft samenleving alvast schuld van niet halen 14% duurzame energie

28 januari 2011 - De doelstelling om in 2020 14% van het energiegebruik duurzaam op te wekken gaat zeer waarschijnlijk niet gehaald worden. Dat is geen nieuws. Wel nieuws is dat staatssecretaris Atsma van Milieu dit woensdag min of meer toegaf door te zeggen dat hij "16 miljoen mensen en heel veel bedrijven nodig heeft" om de doelstelling te halen. Rare zaak, zo vond onder meer Jansen (SP). Is de regering bij het handhaven van de verkeersregels ook afhankelijk van de vraag of de samenleving wil meewerken? Een deel van de Kamer wilde de doelstellingen in de wet vastleggen.

Doel in wet vastleggen
Het was een onverwachte wending in een voor de rest vervelend debat over de implementatie van een aantal Europese richtlijnen op het gebied van biobrandstoffen. De richtlijn schrijft voor dat er in 2010 een aandeel van 10 aan biobrandstoffen wordt bijgemengd in de autobrandstoffen. Die doelstelling komt in nationale wetgeving terecht. Waarom dan niet de andere duurzame doelstellingen erin vastleggen?, zo vroeg onder meer Samsom (PVDA) zich af. Om een doel van 14% duurzame energie (stroom en warmte) in 2020 te halen moet ongeveer 30% aan groene elektriciteit opgewekt worden. Het aandeel duurzame warmte zal namelijk zeker veel minder dan 14% bedragen. Dat doel van 30% wil Samsom in de wet verankeren.

Regering van bed lichten
Maar het voorstel van Samsom kreeg niet veel handen op elkaar. Ten eerste heeft Nederland zich in Europees verband al vastgelegd op een doel van 14% in 2020. Ten tweede is het iets wat de regering voor elkaar moet zien te boksen. Het is niet zo zinvol om de regering in een wet te dwingen ergens voor te zorgen waartoe ze sowieso al toe verplicht is. Wetten zijn er in het algemeen op gericht om te zorgen dat de mensen in het land iets doen of nalaten. "Wie licht u van uw bed als de doelstelling niet gehaald wordt?", zo vroeg CDA-er Haverkamp zich dan ook af.

De machteloze overheid
Het is aan de regering om maatregelen te nemen om die 14% te halen en die maatregelen vervolgens in wetten vast te leggen, zo vond een deel van de Kamer. Eventueel moeten er sancties komen om te zorgen dat mensen zich houden aan de maatregelen die genomen zijn. Daarom was het des te verwonderlijker dat Atsma de bal bij de samenleving neerlegde. Hij leek zich alvast in te willen dekken voor het niet halen van de doelstelling, en alvast de schuld bij de samenleving te leggen, waarmee hij in feite ook het hoofd in de schoot legt. Of hij gelooft echt dat doelstellingen pas gehaald worden als daar draagvlak voor is in de samenleving en dat het dus zaak is om het met z'n allen te doen, terwijl het recente verleden juist heeft aangetoond dat belangenorganisaties alles in het werk zullen stellen om doelen te saboteren als die hen onwelgevallig zijn.

Allen te samen
De visie van Atsma is wel in lijn met die van minister Verhagen van Economische Zaken, die in april komt met een brief waarin maatregelen worden aangekondigd om het aandeel duurzame energie een beetje op te krikken. Ook daar zal een walm van 'wij met zijn allen moeten het doen' uit opstijgen. En ook daarvan is dus de verwachting dat het de doelen niet veel dichterbij zal brengen. De Kamer wil dan ook dat de regering een verklaring van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) bij die brief voegt, waaruit blijkt dat de maatregelen tot het gewenste doel leiden. Eerder stelde dit PB ook al dat het doel van 14% niet gehaald wordt. Haverkamp vroeg woensdag alvast subtiel wat de sancties zijn van Europa als Nederland de doelstelling niet haalt.

Copyright © Geldengroen.net

Deel dit artikel

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn