Kamerdebat III: Die transitieperiode, hoe lang duurt die eigenlijk?

3 februari 2011 - De VVD heeft sinds kort een nieuwe visie op het energiebeleid: de klimaatdiscussie is niet leidend bij het voeren van de energiediscussie. Ongeacht het antwoord op de vraag of het klimaat opwarmt moeten we overschakelen naar een duurzaam energiebeleid, zo propageert de nieuwe woordvoerder energie René Leegte telkens weer. De reden is dan gelegen in de voordelen van een verminderde afhankelijkheid van fossiele brandstoffen. Heel mooi die nieuwe visie maar Leegte komt er wel steeds vaker mee in het nauw, zo bleek dinsdag tijdens het Kamerdebat over energie.

Dit artikel is een vervolg op: Kamerdebat II: Wind op zee, Europese geldzucht, Green deal en CO2-opslag

Lacherig
Dat komt omdat Leegte kerncentrales wel verdedigt door te wijzen op de lage CO2-uitstoot ervan. Dat lijkt niet consequent. Want de klimaatdiscussie deed er toch niet toe? Geen wonder dat Leegte al meteen bij het begin van zijn speach onder handen werd genomen door collega's van partijen als Groenlinks, die zelfs enigszins lacherig deden over zijn visie. Leegte lijkt een beetje de twee werelden binnen zijn partij met elkaar te willen verenigen door te stellen dat het klimaatprobleem niet ter zake doet maar dat het wel zinvol is om over te schakelen op duurzame energie.

Twee werelden verenigen
Leegte maakte het nog bonter. Hij beargumenteerde dat kerncentrales een oplossing zijn van het afvalprobleem, want de bouw van die centrales verschaft ons de middelen om dat op te lossen. "Het probleem met afval is niet financieel van aard", zo merkte CU-Kamerlid Esmé Wiegman droogjes op.

Hoe lang duurt de transitieperiode?
En er is ook iets ongemakkelijks in het argument dat kerncentrales bij uitstek geschikt zijn voor de transitieperiode, de periode die nodig is om tot een duurzame energiehuishouding te komen. Kerncentrales zijn toch zo schoon, waarom dan alleen voor de transitieperiode?, zo luidden ongeveer de vragen van Kamerleden. En hoe lang duurt die transitieperiode dan volgens de VVD? Of vindt de partij eigenlijk dat de kerncentrales ook in de structurele energievoorziening een rol van betekenis kunnen spelen, zo wilde Stientje van Veldhuizen van D66 weten.  "Ik weet het niet", zo zei Leegte.

Gas en kernenergie zijn OK
Minister Verhagen even later trouwens ook niet. 'De transitieperiode duurt zo lang als de levensduur van de kerncentrales', zo leek hij te zeggen. Ook verwees hij naar plannen om in 2050 de CO2-uitstoot met 80% omlaag te hebben gebracht, waarmee de transitieperiode wel zo'n beetje afgerond is. Het lijkt een beetje een achterhoede-discussie. Het idee van de transitieperiode verschuift, net als het klimaatprobleem zelf, naar de achtergrond, zo is duidelijk te merken. Voorstanders van kernenergie en het gebruik van gas voelden zich in het nauw gedreven en voerden daarom het argument van de transitieperiode aan om hun brandstoffen te verdedigen. Maar binnenkort zullen ze gewoon zeggen dat kernenergie en gas best wel OK zijn, ook voor de lange termijn, zo lang de voorraad strekt.

Gasrotonde
Er zal dus waarschijnlijk de komende jaren geïnvesteerd worden, behalve in kerncentrales, ook in de gasrotonde; de aanleg van extra leidingen en bergingen in Nederland. Daar ging het ook veel over dinsdag. Is dat wel wijs?, zo vroeg Liesbeth van Tongeren van Groenlinks zich af. Dadelijk zijn we net klaar met de gasrotonde en dan hebben we geen gas meer. De piek ligt volgens haar in 2020. Verhagen denkt dat de piek later ligt en wijst vooral op de handelsvoordelen van de gasrotonde. Samsom merkte op dat hij vindt dat de rotonde in de eerste plaats bedoeld is om de voorziening van gas voor onze kinderen veilig te stellen en dat, als we er ook nog wat geld mee kunnen verdienen, dat mooi is meegenomen. De discussie over de aanleg van een berging in de Bergermeerpolder werd zorgvuldig vermeden;  dat komt volgende week aan de orde.

Niet meer dan anders
Ten slotte ging het dinsdag ook nog over de Warmtewet. De bedoeling van de wet is dat tarieven voor mensen die aangesloten zijn op een warmtenet worden gereguleerd. Het wetsvoorstel, een initiatief-wetsvoorstel van de Kamer dus, is al  aangenomen, maar het ministerie concludeerde dat hij onwerkbaar was en sloeg aan het schrappen en wijzigen. Op dit moment ligt het nieuwe wetsvoorstel bij de Raad van State. Verhagen wilde er daarom niet veel over zeggen, maar hij meldde wel dat het Niet-meer-dan-anders-principe (NMDA) er deel van uitmaakt. Dit betekent dat mensen niet meer mogen betalen dan als ze een gasketel zouden hebben gehad (Volgens mij was juist de onwerkbaarheid van het NMDA-principe, dat gehanteerd werd door de energiebedrijven, ooit reden voor Kamerleden om een wet op te gaan stellen, maar dat terzijde).

Mosterd na de maaltijd
Ondertussen is duidelijk dat het zwaar verliesgevende warmtenet in Purmerend subsidie krijgt en dat de, soms hoge, vaste kosten die mensen hebben betaald toen ze hun huis kochten niet meetellen als er een vergelijking met de gastarieven wordt gemaakt, waardoor er dus ruimte is om hogere variabele tarieven te vragen. Jansen (SP) deed nog een poging om iedereen ervan te overtuigen dat de warmtenetten, net als de elektriciteits- en de gasnetten, eigenlijk in handen horen te zijn van publieke overheden, maar dat was een kansloze poging. De netten zijn terecht gekomen bij de commerciële leveranciers (Nuon, Essent) en Verhagen is niet van plan ze te onteigenen, zo meldde hij.

Copyright © Geldengroen.net

Deel dit artikel

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn