Kamerdebat: regering-Samsom komt op stoom, wat te doen met kernafval?

2 februari 2011 - 'De regering regeert en de Kamer controleert'. Wie denkt dat dit waar is, heeft geen rekening gehouden met Diederik Samsom, want Samsom regeert ook een beetje. Het Kamerlid van de PVDA komt met een nieuw initiatief-wetsvoorstel om de aanleg van hoogspanningskabels op zee door Tennet mogelijk te maken, zo werd dinsdagavond duidelijk tijdens een debat over energie in de Kamer. En dat terwijl hij eerder al aankondigde met een wetsvoorstel te komen om duurzame energie te stimuleren en zijn naam ook onder de Warmtewet staat, die aangenomen is maar op dit moment door het ministerie grondig verbouwd wordt.

Ratjetoe aan onderwerpen
Zoals altijd kwam tijdens het debat dinsdag alles ter tafel wat zich aan energie-onderwerpen sinds het laatste energiedebat heeft opgehoopt. Behalve de Warmtewet waren dat de vergunningverlening voor een nieuwe kerncentrale, de opslag van het afval, de aanleg van extra hoge-druk gasleidingen en opslagen (de zogenaamde gasrotonde), de komende top van Europese regeringsleiders die ook over energie zal gaan en de veranderde samenstelling van aardgas, die maakt dat we onze huishoudelijke apparaten over tien jaar wellicht bij het grof vuil kunnen zetten. Het gevolg was een enigszins rommelig debat waarin alles door elkaar liep.

Kernenergie
De kernenergie-discussie werd weer eens heel dunnetjes overgedaan. Verhagen wil deze kabinetsperiode een vergunning voor één of twee nieuwe centrales kunnen verlenen, zo meldde hij. Hij verwacht in 2012 deze aanvragen binnen te hebben en dit jaar wordt gebruikt voor de voorbereiding. Hij gaat er ook voor zorgen dat er voldoende kennis is huis is, zo antwoordde hij op vragen van René Leegte van de VVD, eventueel ook uit het buitenland. Het dossier is recentelijk overgeheveld van het ministerie van Milieu naar dat van Economische Zaken. Binnenkort komt Verhagen met een brief over de randvoorwaarden voor die nieuwe centrale.

Financiële randvoorwaarden
Dan zal ook meer duidelijk worden over de financiële aspecten. Verhagen zei dat er geen overheidsgeld naar de BOUW van de centrale gaat, wat dus de mogelijkheid onverlet laat dat er wel geld op andere manier weglekt naar het initiatief van Delta en anderen. Liesbeth van Tongeren (Groenlinks) vreest het ergste en wil zeker weten dat er geen goedkope leningen worden verstrekt, geen verzekeringspremies worden betaald en dat er ook geen geld naar de opslag van het afval gaat. Esmé Weigman (CU) vraagt zich af waarom het zo is dat de overheid schade bij een ongeluk met een kerncentrale voor haar rekening neemt en of dat ook zo is bij andere centrales. (Wij hebben ooit begrepen dat de overheid van de eigenaar van een kerncentrale niet eist dat die een aansprakelijkheidsverzekering heeft, in tegenstelling tot bij alle andere bedrijven). Over kernafval wil Verhagen het dan niet meer hebben, want daar heeft hij in een vorige brief al genoeg over gezegd, zo vindt hij.

Onder het tapijt
De discussie dinsdag in de Kamer spitste zich echter toch vooral toe op dat kernafval. Nieuwe technieken maken het in de toekomst mogelijk dat een groter deel van het afval opnieuw gebruikt wordt. De Kamer is daar voorstander van, zo bleek dinsdag. Probleem is echter dat het afval uit Borssele verglaasd wordt en dat er dan niets meer mee gedaan kan worden. Dus als we het afval helemaal willen hergebruiken moet afgezien worden van verglazing. Maar dan moet al het afval in Nederland worden opgeslagen en dat is niet mogelijk, zo zei Verhagen. Op zich is dat opmerkelijk want vorig jaar vroeg de Kamer nog uitdrukkelijk de mogelijkheid open te houden om al het afval in Nederland op te slaan, vanaf 2015 wanneer het huidige verdrag met Frankrijk afloopt. Verhagen liet er echter een misverstand over bestaan dat dat niet gaan gebeuren. CU-Kamerlid Wiegman was dan ook not-amused, zo kan aan haar non-verbale communicatie (rood hoofd) worden afgelezen.

Glazen bolletjes
Ook over de opslag van het verglaasde afval zelf is veel te doen. Dat wordt nu opgeslagen bovengronds op het terrein van Covra in Vlissingen. Van Tongeren had eerder gesuggereerd dat de opslagen die het Franse energiebedrijf EDF wil gaan bouwen is in het noorden van het land in gebruikte zoutcavernes bedoeld zijn voor ondergrondse opslag van kernafval (EDF is een kernenergiebedrijf). Verhagen was daar nog steeds woedend over: "Dit is bangmakerij", zo zei hij. De opslagen zijn louter bedoeld voor de opslag van gas. Maar aan de andere kant zegt hij wel dat op termijn, na honderd jaar, kernafval onder de grond zal worden opgeslagen (geen enkel voorbehoud). Niet duidelijk is of dat honderd jaar vanaf nu is of honderd jaar na de start van Borssele. Op dit moment doen partijen onderzoek naar ondergrondse opslag in kleilagen.

Wordt vervolgd

Copyright © Geldengroen.net

Deel dit artikel

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn