Voor allesvreter Europa is na landbouw en financiën nu energie aan de beurt

7 februari 2011 - Een paar jaar geleden kneep de Oekraïne de doorvoer van gas naar Europa af. Mogelijk dat enkele huishoudens in Europa zonder gas zaten, maar veel was er niet aan de hand. Het incident is met terugwerkende kracht echter een heuse 'crisis' gaan heten, en wordt volop aangegrepen door de EU als excuus voor een machtsovername op energiegebied. De Europese energievoorziening was ernstig in gevaar en alles moet gedaan worden om te voorkomen dat het nog een keer gebeurt, waarvoor een sterke Europese arm nodig is, zo vindt Europa zelf althans.

Machtshonger
Vrijdag was er zelfs een top van Europese regeringsleiders waar energie, samen met innovatie, centraal stond. Niet duidelijk was waarom regeringsleiders zich ineens over dit onderwerp zijn gaan buigen en het niet aan de vakministers wordt overgelaten (ministers mét verstand van zaken zoals onze minister Verhagen het vorige week gekscherend zei). De top werd overschaduwd door de gebeurtenissen in Egypte en financieel-economische perikelen, maar de machtshonger van de EU op energiegebied wordt er niet minder om, wat onder meer bleek uit de conclusies van de bijeenkomst.

Plannen, documenten en ambities
Wat opvalt is het grote aantal plannen en documenten dat wordt aangekondigd en het feit dat de tentakels van Europa zich langzamerhand tot elk detail van het energiebeleid uitstrekken. Hieronder een opsomming van de belangrijkste punten.

 • Het algehele doel van de EU is: een goed-functionerende, volledig geïntegreerde en met elkaar verbonden energiemarkt.
 • De interne energiemarkt moet in 2014 "compleet" zijn. Daarvoor is nodig: marktkoppeling, richtlijnen en codes voor het hele Europese netwerk (waar NMA-directeur Peter Plug zich mee gaat bezighouden)
 • Technische standaarden voor elektrische auto's voor midden 2011 en voor smart grids voor eind 2012
 • Grote inspanningen om het Europese netwerk te moderniseren en uit te breiden, waarvoor nodig is: het stroomlijnen van vergunningsprocedures. De Europese Commissie komt binnenkort met een voorstel over dit onderwerp.
 • Het grootste deel van de investeringen zal door de markt moeten worden opgebracht, door midden van de energietarieven. Voor een aantal projecten geldt echter dat ze nodig zijn terwijl er in de markt geen interesse voor de aanleg ervan is. Die moeten met publiek geld gefinancierd gaan worden. De regeringsleiders laten vooralsnog in het midden of dat met een fonds moet gebeuren of anderszins. Ze vragen aan de Commissie om midden dit jaar met voorstellen hierover te komen.
 • Vanaf 1 januari moeten overheden bij hun aanbestedingen normen gaan opnemen voor energie-efficiëntie, die rekening houden met de algemene doelstelling van 20% energiebesparing in 2020 (in vergelijking met wat het anders zou zijn geweest, volgens ons). De Commissie komt binnenkort met een Energy efficiëntie plan, om te kijken of de lidstaten op schema zitten bij het halen van de doelstelling (nee) en wat er moet gebeuren om te zorgen dat ze de doelstelling wel halen. Er wordt niets gezegd over het al dan niet verbindend verklaren van het doel.
 • Er wordt gewerkt aan verdere harmonisatie van de stimuleringsregelingen voor duurzame energie
 • Verder moet het externe energiebeleid geharmoniseerd worden. Lidstaten moeten voor 2012 openheid geven over nieuwe en bestaande bilaterale contracten met energie-producerende landen, zoals Rusland. Informatie hierover zal beschikbaar worden gesteld, met inachtneming van mogelijke vertrouwelijke informatie.
 • De EU wil op energiegebied, tot wederzijds voordeel strekkende, relaties opbouwen met derde partijen, die een groot aantal onderwerpen omvatten, onder meer regulering op het gebied van leveringszekerheid, veilige en duurzame koolstofarme technologieën en over het handhaven en verbeteren van de veiligheid rond nucleaire technologie. Verder wil de EU de eigen regels voor marktordening exporteren naar buurlanden, wat dus niet gaat lukken.
 • Rusland is ook nog volop in beeld. De EU wil een transparante, betrouwbare, op regels gebaseerde relatie met deze boevenstaat, als onderdeel van de onderhandelingen die nu gevoerd worden in het kader van de Energiedialoog en het 'Partnership for modernization'.
 • Verder wil de EU tussendoelen gaan vastleggen voor het (volstrekt onhaalbare) doel om in 2050 de CO2-uitstoot met 80 tot 95% te hebben teruggebracht.

Eind februari wordt er verder gekletst over deze onderwerpen, want dan is er een raad van energieministers. In mei wordt de Energy Roadmap 2050 bediscussieerd, die in maart gepubliceerd zal worden, zo stelt Hongarije, als voorzitter van de EU. In juni zou het Energie efficiëntieplan moeten worden aangenomen. De Europese Commissie komt in de tweede helft van dit jaar met een richtlijn voor de financiering van grote infrastructurele projecten.

Copyright © Geldengroen.net

Deel dit artikel

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn