Plastic afval-mist: hergebruik ligt veel lager dan doelstellingen

22 februari 2011 - Doelstellingen voor de inzameling van plastic afval worden zeer waarschijnlijk bij lange na niet gehaald, in tegenstelling tot wat branche-organisatie Nedvang en staatssecretaris Atsma zeggen. Waarschijnlijk werd in 2010 maar zo'n 20% hergebruikt terwijl de officiële doelstelling 38% is. Precies valt het niet uit te rekenen, maar ongeveer wel.

Afvalberg
De totale hoeveelheid plastic afval in Nederland was in 2008 naar schatting ongeveer 606 kiloton. De Vrom-inspectie ging in een rapport van begin vorig jaar van dit getal uit. Ongeveer de helft hiervan (289 kiloton) komt bij bedrijven terecht en de helft (ook 289 kiloton) bij huishoudens. Er is ook nog een deel Petflessen (28 kiloton) dat wordt ingezameld door winkeliers. Dit zijn cijfers voor 2008. Het doel voor 2010 is dat 38% van de totale plastic afvalberg wordt hergebruikt. Dit zou dus neerkomen op 228 kiloton, als de hoeveelheid plastic afval ongeveer gelijk is gebleven in die twee jaar.

Inzameling, sortering en verwerking
Er zijn drie stappen: inzameling, sortering en verwerking. In 2010 wordt waarschijnlijk zo'n 80 kiloton bij huishoudens opgehaald, zo stelt een recent rapport van de Vrom-inspectie. Niet alles daarvan wordt hergebruikt. Na sortering van de plastic rommel (wat in Duitsland gebeurt) zou 71% terecht komen bij verwerkers, en volgens het ministerie wordt hiervan weer 70% hergebruikt. De Vrom inspectie concludeert dat ongeveer 50% (70% van 71%) wordt hergebruikt, dus ongeveer 40 kiloton. Dit is een zeer optimistische schatting.

Plastic afval in cijfers (in kiloton)
  huishoudens bedrijven PET-fles totaal
Totaal 289 289 28 606
opgehaald 80 128 28 236
gesorteerd 56 115 27 198
hergebruikt 14 80 26 120
in percentage 4,8% 27% 93% 20%

Optimistisch
Bij die 70% hergebruik kunnen namelijk veel vraagtekens worden gezet. Ten eerste blijkt het simpelweg het midden te zijn van een grove schatting. De schatting is dat het percentage tussen 50% en 90% ligt en daarvan wordt de helft genomen. Maar zelfs die ondergrens van 50% is waarschijnlijk nog veel te hoog. Waarom? Het grootste deel van het plastic bij sorteerders (ongeveer 50%) blijkt uit mixstromen en folies te bestaan. Een klein deel (20%) bestaat uit harde plastics zoals PET-flessen. Maar juist met mixstromen en folies kan niet zoveel gedaan worden.

Te vies om aan te pakken
Folies (van bijvoorbeeld vleesverpakkingen) blijken vaak te vies te zijn om voor hergebruik in aanmerking te komen en mixstromen kunnen per definitie niet worden hergebruikt omdat plastics niet gemixt kunnen worden en alleen homogene stromen ingezet kunnen worden voor het maken van nieuw plastic. Daarbij komt ook nog dat zelfs PET-flessen vaak niet aan de eisen van verwerkers voldoen en dat zwarte folies niet herkend worden, zo lezen we in het Vrom-rapport. Waarschijnlijker is derhalve dat het percentage van het gesorteerde plastic waarvan echt nieuw plastic wordt gemaakt rond de 25% ligt. Dan komt de hoeveelheid van het huishoudelijk afval dat wordt hergebruikt op 14 ton. Een mager resultaat van heel het scheidingscircus wat in de afgelopen jaren is geïntroduceerd.

Bedrijfsleven scoort beter
Het percentage van het plastic bedrijfsafval dat wordt hergebruikt zou hoger kunnen liggen, met name omdat dit afval over het algemeen schoon is en blijft. De Vrom-inspectie stelt dat in 2008 ongeveer 128 kiloton is hergebruikt, van de 289 kiloton dus. Bij nader inzien lijkt het hier echter eerder te gaan om ingezamelde hoeveelheid dan om de hoeveelheid hergebruik. Stel dat het percentage dat wordt uitgesorteerd 90% is, en het percentage dat hiervan wordt hergebruikt 70%. Dan is dus in 2008 ongeveer 80 kiloton hergebruikt (0,9 maal 0,7 maal 128 kiloton). Deze percentages lijken nog aan de hoge kant te zijn, omdat een deel van het afval naar Azië gaat en Azië en hergebruik gaan nu eenmaal niet zo goed samen.

Onder de streep
Als we dit cijfer voor bedrijfsafval ook voor 2010 gebruiken dan is in dat jaar ongeveer 94 kiloton hergebruikt (80 pus 14) , van het huishoudelijke en bedrijfsafval samen. Daar komt nog zo'n 26 kiloton aan Petflesen bij. Het percentage hergebruik komt dan op 20%, een stuk lager dus dan de doelstelling van 38%.

Belastinggegevens
Branche-organisatie Nedvang gaat trouwens uit van een totale hoeveelheid plastic afval van 427 kiloton per jaar, maar dit is alleen de hoeveelheid die bekend is bij de Belastingdienst, die sinds kort verpakkingsbelastng heft. Mogelijk dat dit één van de redenen is dat Nedvang tot een hoger percentage aan hergebruik komt. In 2009 was dat volgens de organisatie al 38%, een cijfer wat zelfs de Vrom-inspectie niet geloofde. Echter: alleen bedrijven die meer dan een bepaalde hoeveelheid afval op de markt brengen doen aangifte voor de verpakkkingsbelasting. Bovendien zal juist in de afvalsector niet iedereen aangifte doen. Er is waarschijnlijk sprake van manipulatie om zo hoog mogelijke cijfers te krijgen, om zo de schijn te wekken dat de inzameling van kunststof afval een succes is.

Copyright © Geldengroen.net

Deel dit artikel

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn