Slimme meterwet I: wat staat er nu allemaal precies in?

1 maart 2011 - Het is een hele bevalling geweest, maar na drie jaar is ie dan eindelijk aangenomen: de Slimme meterwet, ofwel de wet Marktmodel. Behalve dat de wet de weg plaveit voor de komst van de slimme meter regelt die nog een groot aantal andere zaken. Het mooie van die wet is dat die stukje bij beetje, met een actieve inbreng van zowel Tweede als Eerste Kamer, tot stand is gekomen. Een artikel dat er is ingefietst door de Tweede Kamer zal wellicht nog wel de meeste invloed hebben, namelijk de verplichting voor energiebedrijven om een modelcontract aan te bieden. Hierbij in twee artikelen de belangrijkste aspecten van het bouwwerk.

Eén rekening
In de afgelopen jaren is er een scheiding aangebracht tussen netbeheerder aan de ene kant en leverancier/producent van energie aan de andere kant. Die twee soorten bedrijven zijn steeds meer los van elkaar komen te staan, en met de Splitsingswet werden ze ook daadwerkelijk op eigendomsniveau van elkaar geschieden. Beide partijen brengen natuurlijk kosten in rekening en mogen dus een rekening sturen. Met de nieuwe wet wordt het leveranciersmodel ingevoerd, wat betekent dat alleen de leverancier een rekening stuurt. De leverancier int de kosten van de netbeheerder en sluist die vervolgens door naar de netbeheerder. Hij mag hiervoor geen geld vragen van de netbeheerder.

Bevrijd
De consument betaalt 'bevrijdend', dat wil zeggen dat als hij eenmaal betaald heeft, de netbeheerder niet nog eens bij hem kan aankloppen, bijvoorbeeld als de leverancier ondertussen failliet gaat. Dit lijkt van weinig betekenis maar in het verleden heeft het faillissement van EnergyXS tot een hoop gedoe geleid over dit onderwerp.

Centrale aanspreekpunt
De leverancier wordt het centrale aanspreekpunt voor de klant, ook als het gaat om vragen en klachten over het netbeheer. Die laatste vragen en klachten worden dan doorgespeeld aan de netbeheerder, en de klant krijgt hierover bericht van de leverancier, zo is het geregeld in de nieuwe wet. Alleen bij storingen moet de consument nog een nummer van de netbeheerders bellen en ook krijgt de klant nog te maken met de netbeheerder als er werk aan de winkel is, bijvoorbeeld voor het maken van een nieuwe aansluiting of het uitbreiden van een bestaande. Dan krijgt de afnemer direct een rekening van de netbeheerder.

Klachtenprocedure
Zowel de netbeheerder als de leverancier moeten beschikken over "een transparante, eenvoudige en goedkope procedure voor de behandeling van klachten van afnemers", zo stelt de wet. Denkt u daaraan als u een klacht indient. De klachtenprocedure van de leverancier moet nog aan een aantal extra eisen voldoen. Zo wordt de klager "schriftelijk en gemotiveerd in kennis gesteld van de bevindingen naar aanleiding van de klacht en van de conclusies die daaraan worden verbonden", en moet de klacht binnen acht weken zijn afgehandeld.

Verval en verjaring
Een rekening van de netbeheerder hoeft niet meer betaald te worden als die niet binnen twee jaar nadat die verschuldigd werd, wordt verstuurd. Dan vervalt de vordering. Een rekening van de leverancier vervalt niet, maar die verjaart na twee jaar. Er is een subtiel verschil: verjaring kan 'gestuit' kan worden, bijvoorbeeld als de leverancier een briefje stuurt dat de rekening nog komt, terwijl dat bij vervallen niet kan. Er is een heel kat- en muisspel geweest over verjaringstermijnen (wens van regering en Eerste Kamer) en vervaltermijnen (wens van de Tweede Kamer), waarbij er nu dus een soort compromis is uitgekomen. Verjaringstermijn zijn bij leveranciers meer op de plaats omdat het leveren van energie onder het Burgerlijk wetboek is komen te vallen, waar ook de term verjaring in wordt gebezigd.

Geen verstoppertje meer
Er wordt met de nieuwe wet een strikte scheiding gemaakt tussen het uitlezen van de meter (door het meetbedrijf) en het beheer over de meter als onderdeel van de infrastructuur (netbeheerder). De metermarkt wordt ook gesloten in die zin dat de consument zelf geen meetbedrijf meer mag kiezen. De leverancier schakelt nu een meetbedrijf in en de leverancier wordt ook volledig verantwoordelijk voor de meterstanden. De meterstanden zelf worden echter wel door de netbeheerder geregistreerd en beheerd, want de meter is eigendom van de netbeheerder. De ruwe data moeten echter beschikbaar worden gesteld aan het meetbedrijf dat de leverancier heeft uitgekozen.

Problemen tot het verleden?
Het zou in de toekomst derhalve niet meer mogelijk moeten zijn dat de klant een rekening met uitzinnige meterstanden krijgt en dat de leverancier zich vervolgens achter de netbeheerder verschuilt. Dit was één van de grootste problemen in het recente verleden. Die netbeheerder wilde nog wel eens schattingen maken als hij de meterstanden een beetje aan de lage kant vond. We vragen ons echter af of de problemen echt tot het verleden behoren. Want de netbeheerder moet weliswaar ruwe data ter beschikking stellen, maar wat als die ruwe data er niet zijn? Bij mensen met een slimme meter zijn die voorhanden, maar bij mensen zonder slimme meter zullen er voorlopig geen 'echte' standen beschikbaar zijn bij het opmaken van de jaarrekening. Dan gaat de netbeheerder mogelijk toch weer schattingen doorgeven die nergens op slaan. Er staat nergens dat de netbeheerder geen schattingen mag doorgeven.  Wat zal de leverancier in zo'n geval doen?

Oude en nieuwe leverancier
Ook bij wisselingen van leverancier en bij verhuizingen kan dit probleem ook opduiken. Hiervoor is iets geregeld, op instigatie van Tweede Kamerlid Paulus Jansen van de SP. De leverancier moet de standen opnemen bij verhuizingen, en als de klant overstapt moet de nieuwe leverancier dit doen, zowel als de klant een slimme meter heeft, als wanneer die een oude meter heeft. Dan mag er dus in ieder geval geen gebruik gemaakt worden van schattingen. Overigens kan er dan mogelijk nog wel onenigheid tussen de klant en de oude leverancier optreden. De klant zal geneigd zijn om te lage standen door te geven (hij wil immers niet voor niets weg bij zijn oude leverancier). Vraag is of de oude leverancier deze standen dan altijd zonder meer zal accepteren, of gaat deze dadelijk dan zelf mannetjes sturen naar mensen die zijn overgestapt?

Wordt vervolgd

Copyright © Geldengroen.net

Deel dit artikel

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn