Leuk warmtecongres; bedrijven hebben overheid niet meer nodig om warmte en water te besparen

24 maart 2011 - Interessant congres woensdag in Utrecht. Het ging over warmte in de industrie. Ontzettend veel bedrijven zijn bezig met plannen om het energieverbruik terug te dringen en om de warmte die in het bedrijf wordt geproduceerd beter te benutten, zo bleek op het congres. Ook water en waterzuivering spelen daarbij vaak een rol. Verder presenteerde Hugo Brouwer van het ministerie van ELI de warmtekaart, die precies aangeeft waar er in Nederland een overschot aan warmte is en waar er een tekort is.

Bieten van het land
Veel bedrijven hielden presentaties over de manier waarop zij te werk gaan. De Suiker Unie bijvoorbeeld. Het bedrijf is een grootverbruiker van energie omdat suiker wordt gemaakt door bieten langzaam 'in te dampen'. Er komt veel water bij vrij, dat dan weer gezuiverd moet worden. Voorheen kostte dat 3 miljoen kubieke meter gas per jaar, zo vertelde Paul Mesters. Maar nu, met een vergistingsinstallatie waar het slib van de waterzuivering vergist wordt, levert het 4 miljoen kubieke meter gas per jaar op. Nodig is 'omdenken', zo benadrukte Mesters steeds. Het bedrijf moest wel want door het wegvallen van Europese subsidie daalden de suikerprijzen met zo'n 30%.

Coöperatie is beter
De Suikerunie wil nog veel verder gaan. Het bedrijf heeft nog veel warmte over. Het plan is nu om een warmtenet aan te leggen op het terrein naast dat van de Suikerunie in Stampersgat (West-Brabant) en daar tuinders naar toe te lokken. Dat laatste lukt echter nog niet zo erg, zo bleek bij een andere presentatie. Twee nieuwe vergistingsinstallaties moeten nog 20 miljoen kuub biogas per jaar gaan produceren. Interessante opmerking van Mesters was dat hij dacht dat het coöperatieve karakter van het bedrijf helpt om duurzame energie-plannen te realiseren. De focus is daardoor wat meer 'lange-termijn'.

Stoompijp in de Botlek
Veel andere casus kwamen aan de orde, woensdag in Media Plaza in de Jaarbeurs Utrecht. Zo start men in de Rotterdamse Botlek met de 'basis engineering' van een stoompijp van de afvalverbrandingsinstallatie van Van Gansewinkel, naar verschillende bedrijven, waaronder EKC van Akzo Nobel. Tien miljoen euro wordt er geïnvesteerd voor de eerste anderhalve kilometer. Mogelijk dat de pijp daarna doorgetrokken wordt. Overigens was het verrassend om te horen dat de aanleg van een stoomnet op Maasvlakte 2, dat nu wordt aangelegd, niet doorgaat. De reden schijnt te zijn dat het havenbedrijf niet verwacht dat er zich veel chemische bedrijven gaan vestigen, zo vertelde een adviseur die betrokken is bij de aanleg van de stoompijp.

Slachtafval
Ander voorbeeld: het bedrijf Noblesse Proteins gaat een fabriek bouwen voor de verwerking van slachtafval van zes pluimveeslachterijen, waar veel warmte voor nodig is en waar veel vervuild water bij vrij komt. Vraag was: waar kan het bedrijf zich vestigen? Een bedrijf dat slachtafval verwerkt is niet altijd overal even welkom, zo vertelde directeur Visser. Een schitterende plek is gevonden: naast het terrein van afvalverwerker Attero in Wijster, die stoom gaat leveren voor de warmte die nodig is. Attero beschikt over een afvalwaterzuivering met overcapaciteit waar het vervuilde water gezuiverd kan worden. Ander groot voordeel van het initiatief is dat het monopolie van vleesbedrijf Vion op dit gebied doorbroken wordt. Er loopt nog een zaak bij de Raad van State, aangespannen door omwonenden.

Warme tegels
Soms is energiebesparing zo simpel dat het verbazing wekt dat men daar niet eerder is opgekomen. De tegels van tegelfabriek Mosa bijvoorbeeld worden gebakken in de oven, en daarna weer gekoeld buiten de oven. Wat ligt meer voor de hand dan de lucht die opwarmt door de koeling te gebruiken voor verwarming van de ovens? Ook de warmte van de ovens zelf kan natuurlijk hergebruikt worden. Hetzelfde geldt voor frames die, nadat ze geverfd zijn, in de oven gedroogd worden en daarna weer moeten worden afgekoeld, wat bij IJdema coating gebeurt. Zelfs werkruimtes zullen ermee verwarmd worden, zo vertelde de directeur (wel even de verflucht wegfilteren). Uit het verhaal van dit bedrijf bleek dat een warmtepomp niet altijd een goed idee is, met name niet als de bedrijfstijd laag is.

Oesterzwammen
Innovatief was ook een kas voor de kweek van oesterzwammen, waarvoor de koffiedrab van restaurantketen La Place voor wordt gebruikt. Probleem is wel dat deze kweek enorm veel energie kost. De kas moet warm worden gehouden, maar tegelijkertijd moet er goede ventilatie zijn en moet het vochtig zijn. De initiatiefnemer is op zoek naar een goede plek voor de bouw van een nieuwe kas. Ideaal zou zijn als de overbodige warmte van een ander bedrijf gebruikt  kan worden. Naast een koeltoren, zo suggereerde iemand. Naast de Suiker Unie, suggereerde een ander. Het onderwerp leefde want heel de zaal begon mee te denken. Het adviesbureau Breedofbuild, dat de initiatiefnemer bijstaat, twijfelt echter over de businesscase door onzekerheid over prijzen.

Weg van de overheid
Wat opviel op het congres was verder dat bedrijven eindelijk weer hun blijk afwenden van de overheid. Verschillende bedrijven zeiden dat de uitvoering van duurzame plannen niet meer valt of staat met de vraag of er subsidie van de overheid voor kan worden gekregen. En dat lijkt ook echt waar te zijn. 'Een goede zaak', zo zei iemand van AgentschapNL, want de overheid is zich terug aan het trekken op dit gebied. En wat ook opvalt: de ambtenaren doen echt hun best om de bedrijven bij te staan en ze lijken daar echt in zekere mate in te slagen. De overheid heeft tevens een mooie warmtekaart gepresenteerd die vanaf donderdag online komt te staan.

Afsluiting
Leuk was ook de afsluiting van het congres. Een groep improviseerde er op het podium op los, op basis van opmerkingen uit het publiek over het onderwerp van het congres, net als bij een eerder congres van AgenschapNL. Al rappend en rijmend kwamen ze op het idee om alle industrie boven op elkaar te stapelen in een lange toren. Maar hoe moet het dan met de warmtekaart van Nederland waar al die mooie rode en blauwe stippen op staan?  "Dan maken we daar een staafdiagram van." (Nou ja, je moet er misschien bij zijn geweest om dit leuk te vinden.) De voorzitter van de dag Rob Boerée vond het in ieder geval zo inspirerend dat hij de muzikant van de groep vroeg om gewoon door te spelen terwijl hij zijn afsluitende praatje hield.

Copyright © Geldengroen.net

Deel dit artikel

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn