Minder windenergie in 2010, meer biomassa-bijstook, maar hoe lang nog?

29 maart 2011 - De productie van stroom door windmolenparken lag vorig jaar 13% lager dan in 2009, zo meldde het CBS onlangs. Het vermogen aan windmolenparken steeg slechts met 30 MW en dit was lang niet genoeg om te compenseren voor het gebrek aan wind. Biomassa zorgde ervoor dat de totale productie van groene stroom ongeveer gelijk bleef.

Windstil
Het waaide niet zoveel in 2010, vandaar dat de productie achterbleef: in totaal 4 TWh in 2010, tegen 4,6 TWh in 2009. De mate waarin het waait in Nederland wordt uitgedrukt in de zogenaamde Windex. Die index bedroeg vorig jaar 77, terwijl 100 overeenkomt met het gemiddelde in de periode 1995-2006. De daling werd gecompenseerd door een stijging in de bijstook van biomassa in kolencentrales: van 2,5 naar 3,1 TWh.

Vraag=productie plus import
De totale duurzame elektriciteitsproductie in Nederland steeg licht van 10,1 naar 10,4 TWh, wat in beide jaren ongeveer 9% van het totale verbruik is (het totale verbruik nam toe van 113,9 naar 114,5 TWh). Omdat de vraag naar duurzame stroom veel groter is (door alle groene stroomklanten) moeten energiebedrijven flink veel groene stroomcertificaten importeren, wat overigens niet zo veel voorstelt (vooral waterkracht). De vraag naar duurzame stroom was in 2010 28 TWh, zo stelt CBS, dus zou er bijna 18 TWh geïmporteerd moeten zijn. Het CBS heeft het, om onbekende redenen, over 16 TWh aan import.

Dun schilletje duurzaam vernis
De vraag is of biomassa nog lang kan dienen als backup voor een tegenvallende windenergie-productie. Een groot deel ervan is namelijk afkomstig van de kolencentrale van Essent en dit bedrijf heeft weer eens gedreigd dat het gaat stoppen met de bijstook van biomassa. Dat doet het met enige regelmaat. De MEP-subsidies die in het verleden zijn verleend voor deze bijstook lopen binnenkort af en als het bedrijf geen extra geld krijgt dat stopt het volgend jaar, zo zei voorzitter Peter Terium recentelijk tegen een aantal dagbladen.

Briefje
De oplossing is simpel: Minister Verhagen van Economische Zaken stuurt een briefje naar Terium met de mededeling: 'je moet biomassa bijstoken in kolencentrales anders gaat die centrale dicht en je krijgt er geen vergoeding voor'. Dit briefje wordt ook wel een producentenverplichting genoemd.

Copyright ┬ę Geldengroen.net

Deel dit artikel

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn