INTERVIEW Van Steensel (HVC): "Mensen kunnen het niet geloven'

12 april 2011 - HVC transformeert zich in snel tempo van een afvalbedrijf sec tot een afvalenergiebedrijf. Afgelopen week nam het bedrijf zonne-energiebedrijf Horizon Energy over, nadat het eerder investeerde in windmolenparken, warmtenetten en biovergistingsinstallaties. Het doel van HVC is het opzetten van duurzame energie-projecten voor de eigen aandeelhouders (gemeenten en waterschappen) en niet het maken van winst. "Mensen kunnen het niet geloven", zo zegt de nieuwe directeur duurzame energie Dion van Steensel, bij de opening van een zonne-energie installatie afgelopen vrijdag in Zeeland. We legden hem enkele vragen voor.

HVC had twee elektrische vouwfietsen meegenomen, afgelopen vrijdag, om de zonne-energie installatie in Kamperland te openen. Het bedrijf gaat tevens een aantal elektrische auto's aanschaffen: Peugeot Ion's en Tesla's, alsmede enkele elektrische motoren. "We stellen voor elke gemeente drie oplaadpalen voor elektrische auto's beschikbaar", zo zegt Van Steensel. HVC is in handen van zo'n 60 gemeenten en waterschappen. Het bedrijf wil de komende jaren het concept van het project in Zeeland (huur van daken voor het installeren van zonnepanelen) gaan toepassen op de daken van gebouwen van de eigen aandeelhouders.

Energieenwater.net: Zullen zonne-energieprojecten net als dat in Zeeland nog wel rendabel zijn nu de huidige SDE-regeling is afgelopen?

Van Steensel: "Ja, ik denk het wel. Prijzen van zonnepanelen dalen met 20% per jaar. We maken er winst op maar voor het geld hoeven we het niet te doen. We hoeven ook geen winst te maken. Dat leidt maar tot discussie onder de aandeelhouders (net als een paar jaar geleden toen bleek dat de waterleidingbedrijven veel winst maakten, red.). We hebben geen aandeelhouders die op winst uit zijn.'" Panelen uit China zijn volgens Van Steensel ook niet slechter dan die uit het Westen. " Het is geen hoogwaardig product; iedereen kan het maken."

Energieenwater.net: Wat zijn de plannen voor de toekomst?

Van Steensel: "Het is de droom van HVC dat de aandeelhouders zelfvoorzienend worden in groene stroom, tegen de kostprijs. De stroom zal niet geheel en al opgewekt kunnen worden binnen het eigen grondgebied. Vandaar dat we ook investeren in projecten over de grenzen van deze gebieden, zoals in het windmolenpark van Bard op de Noordzee. Alleen de provincie Flevoland zou zelfvoorzienend kunnen worden, door het grote areaal wat beschikbaar is voor windmolens."

Energieenwater.net: Lopen jullie niet veel risico door te investeren in het windmolenpark van Bard?

Van Steensel: "Nee, als Bard om zou vallen dan kan de bouw van de twee parken gewoon doorgaan. De projecten zijn ondergebracht in twee commanditaire vennootschappen. Die ontvangen ook de subsidie van het ministerie van Economische Zaken. De aandeelhouders van de CV's moeten dan alleen zorgen dat ze een andere turbine-bouwer vinden. Bard is betrokken bij het project voor het leveren van de turbines." HVC zal overigens een belang nemen van 15% in de nieuwe CV's. Niet duidelijk is nog wie de andere eigenaren zullen zijn.

Energieenwater.net: Veel mensen zullen blij zijn als ze horen dat de Nederlandse staat en Nederlandse bedrijven geen risico lopen als Bard omvalt, wat wel dreigt te gebeuren. Moeten jullie dat niet duidelijk maken naar buiten toe?

Van Steensel: "We maken dat wel duidelijk aan de aandeelhouders. We hoeven dat niet van de daken te schreeuwen. We komen de laatste tijd al veel in het nieuws. Daar komen maar scheve ogen van."

Energieenwater.net: "Gaan jullie proberen nog meer gemeenten te werven als aandeelhouder?"

Van Steensel: "Nee, we zoeken dat niet actief, maar wanneer een gemeente enthousiast is over onze filosofie is die welkom”. De gemeente Purmerend denkt er wel over om aandeelhouder te worden en waterschap Hollands Noorderkwartier neemt ook een belang in HVC. Het waterschap gaat het gedroogde slib van de afvalwaterzuiveringsinstallaties naar de huisvuilcentrale van HVC in Alkmaar brengen, in plaats van naar cementfabriek Enci helemaal in Limburg.

Energieenwater.net: Bij enkele aandeelhouders zoals de gemeente Almere is nu wel discussie of het aandeelhouderschap moet worden voortgezet.

Van Steensel: "Die discussie is op gang gebracht door de PVV en is begrijpelijk gezien de huidige afvalverwerkingstarieven. Wij zitten al jaren aan de onderkant van de markt met onze prijzen, maar zij willen nu tijdelijk voor nog minder geld het afval laten ophalen. Grote afvalbedrijven nemen afval nu in voor 30 euro per ton. Echt duurzame partijen willen doorgaan met HVC."

Copyright © Geldengroen.net

Deel dit artikel

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn