Texel Energie timmert ondanks tegenslagen hard aan de weg om duurzaam eiland te krijgen

19 april 2011 - Texel Energie is bezig met de realisatie van zeven grote zonne-energieprojecten en met een biovergistings-installatie. Ook wordt er gewerkt aan een houtgestookte kachel voor een woonblok in Den Burg en is gestart met een project om zonnepanelen op daken van mensen te leggen, nog voordat Greenchoice een vergelijkbaar project opzette, De situatie is derhalve niet zo wanhopig zoals gesuggereerd in een eerder artikel, zo zegt directeur Brendan de Graaf tegen ons.

Tegenvallers
In dat artikel stelden we dat Texel Energie zich uit arren moede bezig gaat houden met een slimme meternet, nu investeringen in windmolens en biovergistingsinstallaties onmogelijk zijn geworden. Het nieuwe college van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland heeft de bouw van windmolens op land stop gezet en de Texelse gemeenteraad heeft eerder de bouw van biovergistingsinstallaties getorpedeerd.

Beroemd arrest
Dat laatste geldt echter slechts voor een specifieke vergistingsinstallatie, die van de gebroeders Smit aan de Oostkaap. Het is de installatie die tot een inmiddels beroemd arrest in de rechtspraak heeft geleid. Vergisting behoort niet tot de activiteiten van een agrarische onderneming en de installatie is daarom niet toegestaan in een agrarische bestemming, zo oordeelde de Raad van State in 2007. Veel boeren hebben last gehad van die uitspraak; vergunningsaanvragen zijn massaal in de prullenbak beland. Het College van B&W van Texel wilde daarop het bestemmingsplan wijzigen, maar de gemeenteraad ging er niet mee akkoord.

Nieuwe vergistingsinstallatie
Er zijn nu echter nieuwe plannen om een vergistingsinstallatie te bouwen in de polder Het Noorden, in samenwerking met de hoeve Avanti, zo zegt De Graaf. De plannen liggen hiervoor klaar, de vergunning moet nog afgegeven worden. De gemeenteraad hoeft dit keer geen toestemming te geven omdat de vergistingsinstallatie past binnen een bestemmingsplan dat nieuw is. De totale productie aan gas bedraagt zo'n 4 miljoen kubieke meter, op een totaal gebruik op Texel van 20 miljoen kuub. Dit gas gaat naar een nieuw te bouwen WKK-installatie in Den Burg, waarmee er zo'n 12 miljoen kWh aan stroom mee wordt opgewekt (totaal jaarverbruik 76 miljoen kWh).

Mesttekort
Naar schatting zal er zo'n 4,5 miljoen euro worden geïnvesteerd. Interessant is dat het project waarschijnlijk leidt tot een vermindering van de import van mest op het eiland. Dit is omdat de hoeveelheid digestaat die er overblijft na vergisting groter is dan de hoeveelheid mest die er in gaat, en dat digestaat kan uitgestrooid worden over het land. In totaal wordt er op Texel 80.000 ton geproduceerd per jaar en 40.000 ton geïmporteerd. Dat zou tegenstanders van de mestvergisting goed in de oren moeten klinken, want die hadden vooral bezwaar tegen het gesleep met mest op het eiland, met grote vrachtwagens. Texel Energie probeert nu samen met LTO Nederland om ook de bouw van vergistingsinstallaties door meerdere boeren tegelijkertijd mogelijk te maken.

Zonne-energie
Texel Energie is verder bezig met zonne-energieprojecten. Zeven projecten hebben subsidie gekregen onder de SDE-regeling van 2009 en 2010. Grote daken worden vol gelegd met panelen. De oppervlakte is ongeveer 1500 tot 2000 vierkante meter, zo zegt de Graaf (in totaal ligt er nu zo'n 4000 vierkante meter op Texel). Vier zullen er binnenkort tot uitvoering komen. Daarnaast is er nog een project in voorbereiding dat bestaat uit het leggen van zonnepanelen op daken van zo'n 300 particulieren, waarbij al het werk uit handen van die particulieren wordt genomen en de opbrengst van de stroom naar het energiebedrijf gaat. Het plan lijkt op het project waarmee Greenchoice nu aan de weg timmert, maar Texel Energie was de eerste.

Houtkachel en smart grid
Voor dit laatste project heeft het bedrijf een miljoen euro subsidie van de provincie Noord-Holland gekregen. De Graaf heeft een unieke manier gevonden om valkuilen op weg naar realisatie te voorkomen. "Je moet precies weten wat je doet". Ten slotte wordt er gewerkt aan de bouw van een houtkachel voor de verwarming van een woonblok in Den Burg en heeft Cap Gemini aangeboden om een proef te doen naar de aanleg van een smart grid. Dat laatste project, Cloud Power gedoopt, zal vooral bestaan uit het monitoren van het energieverbruik door middel van een display in de woonkamer en, later, uit mogelijkheden om met eigen productie te gaan balanceren, net als bij een project van Enexis in een nieuwbouwwijk in Breda.

Copyright © Geldengroen.net

Deel dit artikel

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn