Waar blijft de oplossing voor hét grote probleem van lokale energie-initiatieven?

14 april 2011 - Hét grote probleem voor veel lokale duurzame energieprojecten op dit moment is het gebrek aan salderingsmogelijkheden. Hierdoor krijgen mensen die zelf duurzame energie opwekken maar zo'n zeven cent per kWh of minder voor hun eigen stroom terwijl ze zelf thuis 23 cent per KWh betalen als ze het gebruiken. Minister Verhagen zou de wet wel willen aanpassen, zo viel gisteren te horen op het congres over lokale duurzame energieprojecten in Amsterdam, maar het ministerie van Financiën is de grote dwarsligger. Die zal dan energie-belasting gaan mislopen.

Het probleem
Iemand die bijvoorbeeld zonnepanelen op het dak legt mag voor maximaal 5000 kWh salderen. Dat wil zeggen: hij mag maximaal 5000 kWh van de eigen opwek aftrekken van het eigen verbruik. Dit betekent in feite dat er voor dat deel van het gebruik geen energiebelasting hoeft te worden betaald over de opwek. Die belasting is in Nederland hoog; dus dat maakt nogal uit. Het eerste probleem is dat die grens zo laag is, zodat bijvoorbeeld boeren met grote daken er al snel onder zitten. Dat was bijvoorbeeld een probleem bij de zonne-energie-installatie die vorige week in Zeeland is geopend.

Energie is geen bloemkool
Het tweede, grotere, probleem is dat groepen burgers die iets in de wijk opzetten helemaal niet voor saldering in aanmerking komen, want de bouw van een installatie vindt dan plaats vóór de meter. Saldering mag alleen achter de meter. De nieuwbakken energieproducenten ontvangen dus slechts 7 cent of nog minder voor de opgewekte stroom, terwijl dezelfde mensen thuis 23 cent betalen als ze de lamp aandoen. Ze mogen niet de door hen zelf opgewekte stroom als hun eigen stroom zien. Vreemd, want als je bloemkolen in de tuin, of in een volkstuintje kweekt, zijn die wel voor jou en hoeft er geen belasting over te worden betaald.

Lobby
Het maakt voor het verwachte rendement van veel projecten natuurlijk nogal uit of de producenten  7 cent of 23 cent voor stroom mogen rekenen. Het betekent waarschijnlijk veelal precies het verschil tussen niet rendabel en wel rendabel. Geen wonder dus dat iedereen in de duurzame sector aandringt op verandering van de regels. Anne Stijkel van Triple I-S overhandigde woensdag een petitie aan transitie-ambtenaar Hugo Brouwer, met daarin een mogelijke oplossing voor het probleem, ondertekend door veel duurzame partijen. En ook Bart Jan Krouwel van E-decentraal, het nieuwe aanspreekpunt voor de regering van lokale duurzame energiebedrijven werd op pad gestuurd met de boodschap om er iets aan te doen.

Financiën ligt dwars
Ondertussen gebeurt er wel wat in Den Haag. Tweede Kamerlid Diederik Samsom van de PVDA kondigde al lang geleden aan met een wetsvoorstel te komen om het probleem op te lossen, maar dat voorstel laat maar op zich wachten. Samsom twitterde gisteren dat het CDA dwars ligt, zo zei iemand van TNO. Hugo Brouwer zei op het congres, bij het in ontvangst nemen van de petitie, dat minister Verhagen van Economische Zaken op zich welwillend is om de spelregels te veranderen, maar dat er er een ander ministerie is dat dwarsligt, het ministerie van Financiën. Dit ministerie gaat namelijk inkomsten mislopen als er iets aan het probleem wordt gedaan. "Het is een enorme strijd", zo zegt Brouwer.

Oogkleppen
De redenatie van het ministerie van Financiën lijkt inderdaad nogal bepekt te zijn, zoals velen woensdag opmerkte. Want het opzetten van duurzame energieprojecten zal, als de spelregels veranderd worden, inderdaad tot wat minder inkomsten uit energiebelasting leiden. Veel kan het overigens niet zijn want zo groot zijn die projecten niet, in vergelijking met de totale afname van stroom in Nederland. Maar de inkomsten uit BTW gaan door de aanleg van al die nieuwe panelen, en mogelijk ook door de bouw van windmolens en biovergistingsinstallaties en WKO-installaties wel omhoog. "Ik betaal al 4000 euro BTW als ik zonnepanelen op mijn dak leg, waarom moet ik dan ook nog energiebelasting betalen", zo riep Strijkel uit.

Oplossing?
Het energiebedrijf in oprichting 'Zutphen aan zet', leek een oplossing gevonden te hebben, zo bleek uit een gesprek met initiatiefnemer Willem van Stockum. Hij wil zonnepanelen gaan leggen op de daken van grote bedrijven, die de productie als eigen gebruik kunnen afnemen. Het gebruik van deze bedrijven zal altijd meer zijn dan de productie, zodat er niet aan het net hoeft te worden geleverd, en de stroom dus eigenlijk de volle 23 cent oplevert.

Copyright © Geldengroen.net

Deel dit artikel

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn