en Haag gaat ook langzaam maar zeker het duurzame pad op

30 mei 2011 - De gemeente Den Haag gaat ook schoorvoetend het duurzame pad op. Het college heeft een klimaatplan gepresenteerd, dat vorige week is behandeld in de raad. Elementen daaruit zijn enkele subsidieregelingen, de oprichting van een klimaat- en duurzaamheidscentrum, de plaatsing van windmolens langs de A4, de bouw van een bio-vergistingsinstallatie, een mogelijke oprichting van een lokaal energiebedrijf, en niet te vergeten een klimaatfeest. Dat laatste zal zeker doorgaan, maar vraag is nog wat er van de andere plannen terecht komt.

Zonne-energie is populair
Zonne-energie is populair in de stad, net als elders. Zo stelde de SP een 'duizend-daken plan' voor, vergelijkbaar met soortgelijke initiatieven in de Verenigde Staten (miljoen daken) en Duitsland (100.000 daken). Het CDA en de SP willen daken van scholen benutten voor de installatie van panelen. Voorkomen wordt zo dat duurzame energie teveel een zaak van de gevestigde Haagse instellingen blijft. Wethouder Baldewsingh is echter ook wel aardig enthousiast over zonne-energie, zo bleek tijdens de vergadering. Er is twee miljoen euro voor zonne-energie voor burgers beschikbaar en nog 1,2 miljoen voor de plaatsing van zonne-energie op gemeentelijke daken, hoewel het rendement van panelen op gemeentedaken een stuk lager is (omdat de gemeente een lage energieprijs betaalt).

Pijp van Rotterdam naar Den Haag
Er komt verder een ruimhartige subsidieregeling voor het isoleren van daken en vloeren en voor het plaatsen van dubbel glas, waarvoor meer dan 2,5 miljoen euro beschikbaar is. In een biovergister zou onder meer het Haagse snoei-afval kunnen worden vergist, dat nu naar de afvalverbrandingsinstallatie in Rotterdam wordt verscheept. Niet duidelijk is waar die biovergister moeten komen. Industrieterrein de Binckhorst en de Harnaschpolder worden genoemd. Blijkbaar wordt er gedacht aan een grote installatie. Er zijn verder hele vage plannen voor de aanleg van een pijp voor het transport van warmte van de afvalinstallatie van AVR in Rotterdam naar Den Haag. Eneco is betrokken bij de plannen voor deze pijp, die 25 miljoen euro zou gaan kosten.

Windmolens
Eneco onderzoekt ook of het mogelijk is grote windmolens langs de A4 te plaatsen. Ook een bedrijf dat langs de snelweg zit heeft zich gemeld met dit idee. In de stad lijkt er echter vooral draagvlak te zijn voor het plaatsen van kleine windmolens, zoals bijvoorbeeld rondom de haven van Scheveningen. De wethouder heeft echter dezelfde voorliefde voor 'groot, groter, grootst', die bijna alle bestuurders eigen is. Verder worden dus de mogelijkheden van de oprichting van een lokaal energiebedrijf onderzocht. D66 merkte op dat Den Haag eigenlijk al een duurzaam energiebedrijf heeft (Eneco, waar Den Haag een belang van 16% in heeft) en dat het net zo goed dit bedrijf kan inzetten. Eneco zou met concurrerende voorstellen moeten komen voor verduurzaming in Den Haag. De wethouder leek dit ook te vinden.

Concurrentie
Ook de mogelijkheden voor warmte/koude opslag worden onderzocht. Er is een lijvig rapport van IF Technology verschenen, waaruit zou blijken dat de ondergrond in Den Haag hier uitermate geschikt voor is. De grote kantoren in het centrum kunnen mogelijk worden aangesloten op een collectief warmte-koude opslagsysteem, hoewel de aanstaande sluiting van ministeries als gevolg van bezuinigingen een domper voor dit plan kan zijn. Verder zal warmte-koude opslag mogelijk gaan concurreren met het Haagse warmtenet, waar ook druk aan gesleuteld wordt. Er moet een keuze gemaakt worden. Woningen die met een warmtepomp uitgerust worden, hoeven immers niet meer te worden aangesloten op het warmtenet, en dit kan derhalve het rendement van dat net beïnvloeden.

'Succesvolle boring
Met het warmtenet in De Haag gaat het niet zo goed omdat er te weinig woningen op kunnen worden aangesloten. Door de economische crisis liggen veel bouwprojecten stil. Daarom wil wethouder Baldewsingh bouwers verplichten om nieuwe panden hierop aan te sluiten. Er zijn, behalve vraagproblemen, echter ook aanbodproblemen. De aardwarmtecentrale in zuidwest, die een deel van het net moet gaan voeden met warm water, ligt stil omdat er gas mee omhoog komt. Opmerkelijk genoeg werd hier tijdens de vergadering vorige week niet over gesproken. Baldewsingh had het zelfs over een 'succesvolle boring'.

 

Schijntje
Den Haag wil in 2040 klimaatneutraal zijn en in 2020 moet de CO2-uitstoot met 600 ton per jaar zijn verminderd (op een totaal van 2700 ton). Daar is met dit klimaatplan 357 ton van ingevuld. De nadruk ligt vooral op energiebesparing en verduurzaming van energie in en rond woningen en gebouwen. Er komen echter nog rapporten over gedragsverandering, duurzaam wegbeheer en afvalbeheer. Baldewswingh heeft in totaal 12 miljoen euro beschikbaar gesteld. Een schijntje in vergelijking met de honderden miljoenen die nodig zijn voor de aanleg van de nieuwe afslag van de A4, de Rotterdamse baan, zo merkte de Partij voor de Dieren op.

Copyright © Geldengroen.net

Deel dit artikel

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn