Mogelijk toch fiscale kink in de kabel bij onbeperkt salderen

27 mei 2011 -  Er komt mogelijk toch een kink in de kabel bij het onbeperkt salderen van zelf opgewekte stroom, zolang het eigen verbruik het toelaat. Het probleem lijkt met name in de sfeer van de BTW te liggen.

Aftrekken
Mensen of bedrijven die zelf stroom opwekken mogen dat aftrekken van hun verbruik, voordat de energierekening opgemaakt wordt. In ieder geval mogen ze een productie tot 3000 kWh aftrekken, en recentelijk is dat opgehoogd tot 5000 kWh. In de praktijk is die 5000 kWh soms erg laag, vooral voor boeren en dergelijke ondernemers. Maar er lijkt nu een oplossing te zijn.

Draaideurmeter
De salderingsgrens is in de wet gekomen door amendementen van de Kamer, met name van Diederik Samsom van de PVDA. De reden was vooral dat steeds meer mensen in plaats van een draaischijfmeter een meter met een telwerk kregen. Een draaischijf- of Ferrarismeter draait automatisch terug als er stroom op het net wordt gezet. Een moderne meter niet. Die houdt wel bij wat er wordt afgenomen en opgewekt, maar vraag is of het energiebedrijf zich verplicht voelt om dit af te trekken van het verbruik. Vandaar de regel dat hij de stroom tot een bepaald maximum moet aftrekken.

Grillen
Stelt dat iemand 2000 kWh aan stroom op het net heeft gezet en zijn afname was 3000 kWh. Dan krijgt hij dus een rekening voor 1000 kWh. Iemand die 4000 kWh op het net heeft gezet en 3000 kWh heeft verbruikt krijgt een rekening van nul en krijgt, als het goed is, van het energiebedrijf nog een kleine vergoeding voor die extra 1000 kWh. Die vergoeding is de kale energieprijs, zonder belastingen en winstmarges voor het energiebedrijf, dus ongeveer 5 cent per kWh. De opwekker lijkt hierbij afhankelijk van de grillen van het energiebedrijf. Een energiebedrijf dat niet saldeert biedt ook zo'n lage prijs voor de stroom die op het net wordt gezet.

Moeten en mogen
Vraag is nu wat er gebeurt als een particulier of een bedrijf een verbruik van 7000 kWh heeft en 6000 kWh opwekt. Impliciet ging iedereen er vanuit dat slechts 5000 kWh kon worden gesaldeerd. Over die extra 1.000 kWh zou het producentje dan ook zo'n marginale vergoeding krijgen van 5 cent. Dat lijkt nu echter niet zo te zijn. Er staat nergens in de wet dat er niet meer dan 5000 kWh mág worden afgetrokken, zo merkte voorzitter Sjef Peeraer van de Voeg laatst op. De volledige 6000 kWh kan afgetrokken worden van het verbruik, waardoor er een afname van 1000 kWh overblijft.

Slop op borrel
Dat scheelt een paar centen. De producent betaalt voor slechts 1000 kWh de volle prijs van 23 cent in plaats van voor 2000 kWh. Daar staat tegenover dat hij de lage vergoeding voor die extra 1000 kWh niet meer krijgt. Het scheelt in dit voorbeeld zo'n 180 euro (230 euro, minus 50 euro). De belastingdienst loopt dan 1000 maal 15 cent (Energiebelasting en BTW, ook over de energiebelasting) mis, dus die is daar niet blij mee. Peareer stelde vrijdag dat de Belastingdienst niet moeilijk doet en ook Samsom dacht eerst dat het geen problemen zou geven, maar hij kwam daar vrijdag op terug. "Er is een kink in de kabel, in de BTW-sfeer. Eventueel wil Samsom een wettelijk basis creëren voor onbeperkt salderen.

Angst
Wat je waarschijnlijk krijgt is dat veel grote bedrijven die veel stroom verbruiken hun daken vol gaan leggen met zonnepanelen, al dan niet gefaciliteerd door externe bedrijven of coöperaties. Dus dan blijft het niet kleinschalig meer en het is hier waar mogelijk de angst van de fiscus vandaan komt. Het was te verwachten. Als de Belastingdienst ook maar één cent belasting misloopt gaan daar alle alarmbellen af. Maar waarom BTW dan een probleem wordt is niet helemaal duidelijk, want bedrijven mogen BTW over betaalde energie aftrekken.

Kanttekeningen
Overigens zijn nog een aantal andere kanttekeningen op zijn plaats. In de eerste plaats is de optie van onbeperkt salderen alleen relevant voor bedrijven of particulieren die meer verbruiken dan ze opwekken en die meer dan 5000 kWh per jaar opwekken. Particulieren zullen hier over het algemeen niet aan komen. Ten tweede is het grootste probleem nog niet opgelost, namelijk dat saldering vóór de meter niet mogelijk is. Als er bijvoorbeeld door een aantal buurtbewoners een installatie op een nabijgelegen veldje wordt opgetrokken dan mogen die bewoners de door hen opgewekte stroom niet aftrekken van hun eigen verbruik.

Infietsen
Samsom wil een wetsvoorstel indienen om ook aan dat laatste wat aan te gaan veranderen. Hij wil dat doen bij de behandeling van de Crisis- en herstelwet. Deze wet lijkt daarvoor niet een heel logische plek; de reden is waarschijnlijk dat er de komende tijd geen andere wet op stapel staat, waar dit amendement ingefietst zou kunnen worden. De behandeling van de wet staat voor de week van 7 juni op de agenda.

Copyright © Geldengroen.net

Deel dit artikel

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn