Energierapport: privatisering deel netbeheerders, verplichte bijstook biomassa

10 juni 2011 - De landelijke netbeheerders Tennet en Gasunie zullen deels geprivatiseerd worden. Verder komt er een verplichting voor eigenaren van kolencentrales om biomassa bij te stoken en werkt de regering onder voorwaarden toe naar een leveranciersverplichting. Dit zijn de opmerkelijkste aspecten van het Energierapport 2011, wat vrijdag is goedgekeurd door de ministerraad.

Import om doelstelling te halen
Minder verrassende elementen van het rapport zijn dat de regering doorgaat met de voorbereidingen voor een tweede kerncentrale in Borssele en dat Nederland nog steeds een zogenaamde gasrotonde in Europa moet worden. De regering is nog steeds van plan om de doelstelling van 14% duurzame energie in 2020 te gaan halen. Daarvoor moeten de biomassa-verplichting en de bestaande SDE-regeling voor gaan zorgen. Maar, en dat is wel nieuw, het kabinet denkt ook duurzame energie uit het buitenland te kunnen gaan importeren.

Eerst het één, dan het ander
Voor de lange termijn ligt de nadruk op innovatie. Er moet een Europese interne markt komen voor duurzame energie, zo vindt het kabinet. Over de invulling van de verplichte bijstook van biomassa wordt nu overlegd met de sector, zo schrijft minister Verhagen in het lang verwachte rapport. Die verplichte bijstook moet er voor zorgen dat er voldoende duurzame energie wordt opgewekt in Nederland, wat vervolgens de aanzet kan vormen tot het invoeren van een leveranciersverplichting. Energiebedrijven zijn dan verplicht om een bepaald aandeel duurzame energie te leveren.

Voorwaarden
Het kabinet maakt invoering van een leveranciersverplichitng echter afhankelijk van een groot aantal factoren. Zo moet er dus een voldoende liquide markt zijn voor duurzame energie, mag de consument er niet op achteruit gaan, moet het minder kosten dan stimulering via SDE en moet voorkomen worden dat aanbieders van goedkope duurzame energie (kolenproducenten die bijstoken) grote overwinsten gaan maken. Invoering met passen binnen Europese ontwikkelingen en de SDE moet er uiteindelijk overbodig door worden.

Copyright © Geldengroen.net

Deel dit artikel

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn