Europees energiebeleid, hoe het staat met richtlijnen, verordeningen en 'comitologie-werkgroepen'

9 juni 2011 - Er speelt heel wat op Europees energiegebied en het is bijna een onontwarbare kluwen. Vrijdag is er een bijeenkomst van Europese energieministers in Brussel. Hier een poging om een en ander te ontrafelen.

Richtlijn Ecodesign
Er is een richtlijn Ecodesign. Die is twee jaar geleden aangenomen. Nu wordt er in werkgroepen gewerkt aan het opstellen van normen voor allerlei producten, waardoor die producten energiezuiniger zouden gaan worden. Dat gaat tergend langzaam, omdat de lobby van de industrie inbeukt op die werkgroepen, die overigens comitologie-werkgroepen worden genoemd. De industrie wil zo weinig mogelijk veranderingen. SP-er Jansen wil dat minister Verhagen er voor gaat zorgen dat er wat meer vaart wordt gemaakt, zo zei hij woensdag tijdens een debat ter voorbereiding op de Energieraad.

Energie-efficiëntieplan 2011
Dan is er een energie-efficiëntieplan. Die bevat plannen om het energieverbruik terug te dringen. Onder meer wordt gesteld dat als de lidstaten niet genoeg vorderingen maken op het gebied van energiebesparing de Europese Commissie in 2013 verplichte doelstellingen voor kan stellen. Vrijdag zullen de ministers met een oordeel over het plan komen. Nederland is tegen verplichte doelstellingen maar zal opmerkelijk genoeg wel een handtekening zetten onder de conclusies van de raad, die min of meer instemmend zullen zijn. Op de Europese Raad van 4 februari, had Nederland trouwens ook al ingestemd met de afspraak dat er in 2013 bekeken wordt of de doelstelling van 20% energiebesparing bindend gemaakt zou worden.

'Dat maken we zelf wel uit'
Kosten-efficiëntie wordt vrijdag door de lidstaten benadrukt en dat zal de Nederlandse regering aanspreken. Diederik Samsom van de PVDA riep de regering woensdag op om om die reden nog eens te gaan pleiten voor strengere normen voor CO2-uitstoot, omdat dit een kosten-efficiënte manier is om energie te besparen. In het plan staat ook dat overheden jaarlijks 3% van hun gebouwen moeten renoveren, waarmee ze energiezuiniger zouden worden. Nederland is hier fel tegen, zo bleek woensdag. "Ik bepaal zelf wel of ik mijn gebouwen ga renoveren", zo zei Verhagen. Vrijdag wordt het oordeel hierover min of meer in het midden gelaten.
De lidstaten willen dat er voldoende ruimte blijft voor nationale initiatieven. Zo komt de Nederlandse regering binnenkort met de Green deal, waarin energiebedrijven mogelijk verplicht worden om te zorgen dat hun klanten energie besparen. Verder staat in het plan van de Commissie dat er in juni nog een nieuwe richtlijn energie-efficiëntie komt.

Richtlijn energie-efficiëntie
Nederland heeft de vorige richtlijn energie-efficiëntie nog maar net geïmplementeerd en kreeg ook een berisping van de Commissie vanwege het uitblijven van implementatie. Die vertraging had te maken met de discussie rondom de verplichte slimme meter. De verplichting hoefde niet van Europa maar had de vorige regering zelf ingebracht in de wet waarmee de richtlijn geïmplementeerd zou worden. De Eerste Kamer heeft het voor elkaar gekregen dat die verplichting eruit werd gehaald.

Behandelvoorbehoud
Gevreesd moet worden dat de Commissie in de nieuwe richtlijn strengere eisen gaat opleggen, en mogelijk zelfs een verplichting. Mede om die reden heeft de Tweede Kamer een zogenaamd 'behandelvoorbehoud' afgekondigd. Dat betekent dat de Nederlandse ambtenaren in Brussel geen toezeggingen mogen doen voordat het onderwerp in de Kamer is behandeld. Ook wil de Kamer inspraak in de eisen waaraan die nieuwe meter straks volgens Brussel moet gaan voldoen, en bijvoorbeeld de snelheid waarmee de uitrol gestalte moet krijgen. De Nederlandse regering ziet graag dat Europa de vergevorderde Nederlandse regelgeving over de slimme meter gaat overnemen, in plaats van andersom.

Verordening transparantie en integriteit energiemarkten
Verder is de Commissie gekomen met een Verordening transparantie en integriteit energiemarkten. Die moet prijsmanipulatie, handel met voorkennis en verspreiding van misleidende informatie om prijzen te beïnvloeden tegengaan. Daar wordt nu over onderhandeld door het Europese parlement en de lidstaten. De bedoeling is onder meer dat energiebedrijven hun voorraden olie en gas bekend maken en ook moet informatie verschaft worden over transacties.
Ook grote afnemers zouden onder de verordening moeten worden gebracht, zo luidt een amendement van het Parlement. De Nederlandse regering lijkt hier tegen te zijn, omdat het teveel bureaucratie met zich mee brengt. De regering kan zich echter wel vinden in het opleggen van minimum-boetes voor bedrijven die de verordening overtreden, zo bleek deze week uit een antwoord van minister Verhagen op een vraag van Gerda Verburg (CDA).
In tegenstelling tot een richtlijn is een verordening direct geldig. Die hoeft dus niet meer omgezet te worden in nationale wetgeving.

Routekaart energie 2050
Dan is er een routekaart energie 2050 in de maak, die omschrijft hoe Europa tot een duurzame energiehuishouding in 2050 kan komen. Hier is in mei ook over gesproken, tijdens een energie-top in Hongarije. Het is allemaal een beetje vaag.

Infrastructuur prioriteiten
Eind vorig jaar is een mededeling verschenen over prioriteiten in de Europese energie-infrastructuur en eind dit jaar zou weer een richtlijn het levenslicht gaan zien. De bedoeling is dat allerlei grensoverschrijdende projecten opgepakt gaan worden. De Commissie denkt dat hiervoor in de komende tien jaar 1000 miljard euro voor nodig is (geen grapje). Hiervan zou 60 miljard moeten komen uit een Europees fonds, dat speciaal hiervoor moet worden opgericht. Nederland is tegen zo'n fonds, en wil dat de investeringen helemaal door de markt worden opgepakt, maar lijkt weer het onderspit te delven. Dat is immers altijd als er geld uitgegeven moet worden, wat meestal van noord en west naar zuid en oost gaat.

Copyright © Geldengroen.net

Deel dit artikel

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn