Europa en energie II: Wanneer zakt een kerncentrale voor de stresstest?

9 juni 2011 - Het overleg woensdagochtend was een voorbereiding op het de Europese energieraad, die vrijdag zal worden gehouden. Aan de orde zal ook de Europese stresstest voor kerncentrales komen. Van Tongeren van Groenlinks is bang dat de test louter zal bestaat uit de vragen: heeft u een kerncentrale en heeft u wel eens aan veiligheid gedacht? Ze heeft ook de indruk dat lidstaten er onderuit proberen te komen. Minister Verhagen probeerde haar gerust te stellen. De test heeft volgens hem wel degelijk iets om het lijf.

Zwakke plekken
Zo zal gekeken worden hoe de centrale reageert onder extreme omstandigheden, zoals een terroristische aanslag, een natuurramp of een aanval op de software van buitenaf. Vervolgens wordt gekeken wat de zwakke plekken zijn en dan wordt vastgesteld welke maatregelen nodig zijn om iets aan die zwakke plekken te doen. Ook stelde Verhagen dat als landen onder de test uit willen komen dit bekend zal worden en dat ze daarmee aan de schandpaal genageld worden, bij wijze van spreken, en dat hij overleg heeft met zijn Duitse en Belgische collega's over de uitkomsten van de testen, wat nodig is omdat de centrales vaak vlak bij de grenzen liggen.

Gezakt of geslaagd
Diederik Samsom wilde weten wanneer zo'n centrale dan zakt voor de test. Als alle koelingen uitvallen dan duurt het bijvoorbeeld nog acht uur voordat "het bal is in Borssele". Is dat dan boven of onder de limiet? Verhagen wilde daar geen antwoord op geven. De indruk ontstaat dat een kerncentrale eigenlijk nooit zakt, maar dat er alleen sprake kan zijn van extra maatregelen als er lacunes aan het licht treden. Die moeten dan ook zo snel mogelijk genomen worden. Samsom heeft wel de indruk dat de test iets voorstelt. Zo zal Verhagen volgens hem antwoord moeten geven op de vragen wat er gebeurt als zowel de koeling als de noodkoeling (de zogenaamde ultimate heat sink) uitvalt en wat er gebeurt als zowel de stroomvoorziening als de noodstroomvoorziening uitvalt, zoals in Japan het geval was.

Tjokvol
Samsom wilde verder nog weten of de 151 ton aan splijtstof die opgeslagen ligt in Borssele geen gevaar oplevert, gezien ook het feit dat Japan aan het worstelen is om een centrale onder controle te krijgen waar 90 ton lag opgeslagen. Volgens de minister niet. Daarom wil hij ook dat het afval zo snel mogelijk afgevoerd wordt, refererend aan het gedoe rond het transport van het kernafval wat op dit moment plaatsvindt.

Inzage
Verhagen zegde verder aan Liesbeth van Tongeren van Groenlinks toe toe dat de Kamer vertrouwelijk inzage krijgt in afspraken met buurlanden over kerntransport en over rampenplannen en crisiscentra in de steden waar het transport doorheen gaat. Hij was al een stuk toeschietelijker dan dinsdag, toen Van Tongeren over hetzelfde onderwerp vragen stelde aan Verhagen tijdens het vragenuurtje. Van Tongeren heeft echter heel erg de neiging om cynisch te worden en daar lijkt Verhagen niet zoveel mee te kunnen. Overigens heeft de trein met het Nederlandse kernafval nog lang stil gestaan ergens op een emplacement in Parijs, met een mannetje ernaast bij wijze van bewaking.

Strakke planning
Voor 15 augustus moet het conceptrapport over Borssel klaar zijn en op 1 november het eindrapport. We moeten zorgen dat we dat halen "juist omdat de veilgheid van essentieel belang is". Verhagen heeft er inderdaad groot belang bij dat de stresstest met gezwinde spoed wordt uitgevoerd, niet zozeer vanwege de veiligheid maar omdat als dat niet gebeurt de planning voor de beoogde nieuwe kerncentrale in Borssele in gevaar komt.

Wordt vervolgd

Copyright © Geldengroen.net

Deel dit artikel

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn