Europa en energie III: Nederland wil eigenlijk helemaal geen Europees energiebeleid

8 juni 2011 - Het debat ging ook over de wens van Brussel om lidstaten een doelstelling voor energiebesparing op te leggen. De Nederlandse regering is daar tegen, zoals bekend. Verhagen wil niet opgezadeld worden met allerlei subdoelstellingen, zo zei hij de Kamer. "Straks mogen we niet meer dan vijf lampjes aan hebben." Van Veldhoven van D66 merkte op dat ze begrijpt dat de regering tegen allerlei subdoelstellingen is maar dat een doel van 20% energiebesparing in 2020 een vrij algemene doelstelling is. Verhagen wil er echter niet aan.

Niets mee te maken
Ook het plan om lidstaten te verplichten om ieder jaar 3% van hun overheidsgebouwen te renoveren viel niet in goede aarde. "Daar heeft Europa niets mee te maken. Ik bepaal zelf wel of ik een gebouw ga renoveren", zo zei Verhagen. De leden van VVD en PVV knikten instemmend.

Waarom energiebesparing
Leegte vroeg zich af waarom we moeten inzetten op energiebesparing aangezien de vraag naar energie alleen maar stijgt. 'Juist daarom', had Samsom kunnen zeggen. Samsom stelde echter dat zonder energiebesparing het energieverbruik in Nederland op zou lopen naar 7000 PJ en dat het met energiebesparing wellicht op de huidige 3500 PJ kan blijven liggen. Die laatste hoeveelheid kan nog wel duurzaam worden opgewekt, maar de eerste hoeveelheid zeker niet.

Beetje dom
De PVV wil verder dat Europa de slimme meter niet verplicht gaat stellen. "Bemoeit u zich vooral met uw eigen zaken", zo zei Kamerlid Jhim van Bemmel. Hij vraagt zich af wat er gebeurt als iedereen de 'meekijkfunctie' uitzet. "Dan schiet de meter zijn doel voorbij" (Door ingrijpen van de Kamer mogen mensen de meter administratief laten uitzetten.) Verhagen is niet zo bang dat iedereen dat gaan doen. Volgens hem zijn mensen "vrij dom" als ze een instrument weigeren dat hen helpt om energie te besparen. "Dan zijn ze een dief van hun eigen portemonnee. Maar burgers zijn niet zo dom als .... " ('de Kamer' wilde hij wellicht zeggen, maar hij hield zich in).

Toeters en bellen
Jansen (SP): "De minister wil maar niet zien dat het Parlement tegen de verplichte acceptatie was omdat die meter vooral voor de netbeheerder erg slim is, terwijl er voor de consument nog weinig voordelen aan zitten." Waar Europa echter volgens hem wel een rol zou kunnen spelen is in de standaardisatie van die slimme meter. Dat zou er juist voor kunnen zorgen dat er snel nieuwe 'toeters en bellen' op de markt komen, zodat de consument er ook nog iets aan heeft. Ook zou de SP graag zien dat Verhagen zich gaat inspannen om werk te maken van de richtlijn voor eco-design. Ook daar kan Europa van waarde zijn. Verhagen kon zich uiteindelijk wel vinden in beide punten.

Tegen nog meer fondsen
En de Nederlandse regering blijft natuurlijk tegen een Europees fonds voor financiering van grensoverschijdende energie infrastructuur, wat weer vooral neer zal komen op een overdracht van geld van noord en west naar oost en zuid. De hele Kamer is het daar wel mee eens, en dat is ook wel eens goed om te constateren.

Wordt vervolgd

Copyright © Geldengroen.net

Deel dit artikel

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn