Europa en energie IV: meer transparantie in handel, Pallasreactor, netwerk op zee en saldering

8 juni 2011 - Verhagen meldde verder dat het businessplan voor de zogenaamde Pallasreactor, die de bestaande onderzoeksreactor in Petten moet gaan vervangen, nog niet rond is. Partijgenote Verburg van het CDA vroeg of er niet wat meer haast met die plannen gemaakt kan worden.

Netwerk op zee
Verhagen stelde verder dat hij eind dit jaar met een plan over de aanleg van een netwerk op zee komt (North sea grid). Hij ging niet in op het amendement wat Samsom woensdagavond in zal gaan dienen tijdens de behandeling van de Crisis- en herstelwet. Dit amendement komt erop neer dat Tennet verantwoordelijk wordt voor de aanleg van netwerken in de exclusieve economische zone op de Noordzee. Overigens acht Samsom de kans klein dat het wordt aangenomen, zo zei hij na afloop van de vergadering tegen ons.

Een ander amendement van zijn hand, dat over saldering, wordt mogelijk wel aangenomen, met hulp van het CDA, zo zei Samsom.

Manipulatie
Ten slotte was er nog discussie over een Europese verordening Integriteit en transparantie in de energiemarkt. Die is bedoeld om handel met voorkennis, prijsmanipulatie en het verspreiden van misleidende informatie tegen te gaan. Handelspartijen, ook grote afnemers, moeten daarom melding maken van hun activiteiten aan het Europese netwerk van toezichthouders, Acer. Nederland is voorstander van de verordening, al moet wel worden voorkomen dat die tot teveel administratieve lasten leidt.

Angst
De angst is dat nu de financiële sector streng gereguleerd wordt de malafide handelaren steeds meer de energiehandel zullen gaan opzoeken, zoals ze inmiddels ook al de Europese emissiehandel hebben weten te vinden.

Copyright © Geldengroen.net

Deel dit artikel

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn