Oproep sector voor meer wind op zee valt in dorre aarde

16 juni 2011 - Een aantal partijen in de energiesector riep de politiek woensdag op om meer te gaan doen met wind op zee. 'Wind op zee kan zorgen voor werkgelegenheid, voor energie-onafhankelijkheid en voor een transitie naar een volledig duurzame energiehuishouding', zo stelden de bedrijven in een pamflet dat in het fort van IJmuiden werd overhandigd aan plaatsvervangend directeur-generaal Bert de Vries van het ministerie van Economische Zaken. Die maakte echter meteen korte metten met de ambities: "te duur", zo zei hij.

Niet alleen innovatie
De overheid geeft vooralsnog alleen geld voor innovatie. Directeur Peter Terium van Essent vindt echter dat er niet alleen geïnnoveerd moet worden maar dat de bedrijven na de innovatiefase aan de slag moeten kunnen gaan met de bouwbedrijven, zo zei hij tegen Energieenwater.net. De blik moet daarbij gericht zijn op de lange termijn, en niet alleen maar op de huidige kabinetsperiode.

Voorbereidende werkzaamheden
De regering kan al veel werk verzetten voor de volgende kabinetsperioden, ook al is ze zelf niet van plan om de portemonnee te trekken, zo zei directeur Gerrit van Werven van Energy Valley. Zo kunnen havens ingericht worden voor de bouw van parken, kan regelgeving voor de aanleg van een net op zee op orde worden gebracht en kan er een goede aanvraagprocedure voor de bouw van nieuwe parken worden ontwikkeld. Directeur Jaap Warners van de branche-organisatie NWEA benadrukte het belang van het ontstaan van iets van een thuismarkt voor offshore windenergie, om zo de industrie tot ontwikkeling te brengen.

Offshore industrie erbij betrekken
Nederland is van oudsher sterk op offshore gebied, en die kennis moet worden benut. Er valt van hen nog veel te leren, zo zei iemand van Bam. Een directeur van Ballast Nedam zie eerder dat er nog veel te verbeteren valt aan de manier waarop windmolenparken worden gebouwd. Ballast Nedam is overal in de wereld bezig met de bouw van windmolenparken, behalve in Nederland. Zo wordt er met name door Groot-Brittannië volop geïnvesteerd in de bouw van parken. Toevallig kwamen woensdag enkele pontons met funderingen en transitiepalen voor windmolens langs het fort, die waarschijnlijk op weg zijn naar Engeland.

Dovemansoren
Maar alle oproepen waren aan dovenmansoren gericht. De Vries nam het pamflet in ontvangst en zei er meteen bij dat hij windenergie op zee te duur vindt en dat hij geen voorstander is van exploitatie-subsidies. Hij was na afloop als enige in het gezelschap niet bereid om een toelichting te geven.

Free-ridersgedrag
Door niets te doen vertoont het kabinet freeriders-gedrag, zo zei Albert van der Hem van de stichting Energy Valley tegen Energieenwater.net. Want het zadelt de volgende kabinetten op met de plicht om in korte tijd de Europese doelstellingen op het gebied van duurzame energie te gaan halen en het laat het aan andere landen over om door te investeren de kosten van wind op zee omlaag te brengen.

Vertraging
De regering heeft te kennen gegeven nog wel een restsubsidie aan Eneco en Nuon te willen geven voor de bouw van een derde windmolenpark in zee bij IJmuiden, maar dit project lijkt wat onzekerder te zijn geworden. De haven van Amsterdam is er niet blij mee, zo zei de havenmeester, want die vreest voor verstoring van de vaarroutes. Duidelijk werd verder dat Bard de termijnen die staan voor het bouwen van de twee windmolenparken ten noorden van Schiermonnikoog waarschijnlijk niet gaat halen. Voor augustus 2013 moet er gestart zijn met het project om in aanmerking te komen voor de miljardensubsidie van de Nederlandse overheid.

Copyright © Geldengroen.net

Deel dit artikel

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn