CO2-uitstoot weer omhoog, kans is groot dat die rond 1990-niveau blijft hangen

23 augustus 2011 - We leken zo goed op weg te zijn met de CO2-uitstoot. In 2009 lag die nog ruim 6% onder die van 1990, wat ongeveer overeenkomt met de doelstelling waartoe Nederland zich verplicht heeft in het kader van het Kioto-verdrag. De doelstelling is dat de uitstoot tussen 2008 en 2012 gemiddeld 6% onder het niveau van 1990 ligt. Helaas, we zijn weer terug bij af. In 2010 zijn er weer meer broeikasgassen de lucht in geblazen, meldde CBS maandag.

Terug bij af
De uitstoot is in 2010 met 6% gestegen en ligt met 211 miljard kilo nu dus weer tegen dat van het basisjaar (213 miljard kilo) aan. CBS wijt de stijging aan de oplevende economie en aan de koude winters aan het begin en aan het einde van het jaar. De economie was verantwoordelijk voor de stijging bij bedrijven en het koude weer voor die bij huishoudens (gasgebruik) en bij de energiesector (elektriciteiitsopwekking) zelf. Alleen de uitstoot van het wegverkeer bleef min of meer gelijk.

1+1≠2
De stijging is geheel op het conto van het 'populairste' broeikasgas CO2 te schrijven. Die bedroeg in 2010 182 miljard kilo en is nog nooit zo hoog geweest, zo meldt CBS. De hoeveelheden in kilo's van de twee andere broeikasgassen methaan en lachgas zijn veel kleiner dan de resterende 29 miljard kilo maar een kilo ervan telt voor meerdere kilo's aan CO2-equivalenten, omdat ze schadelijker zijn voor het milieu.

Eenmalig
Staatssecretaris Atsma van Milieu noemt de oorzaken in het Financieel Dagblad het gevolg van incidentele factoren. Vraag is of hij gelijk heeft. Wellicht is het beter om de daling in 2009 toe te wijzen aan incidentele factoren. In de jaren vanaf 1990 is de uitstoot van de andere broeikasgassen globaal genomen flink gedaald, maar de CO2-uitstoot is gestegen, waardoor het totaal dus gelijk is gebleven. Alleen in 1990 was er een daling van de CO2-uitstoot. Het lijkt er dus eerder op dat deze laatste daling incidenteel was. De winters in 2010 waren wellicht streng maar heel streng nu ook weer niet. Evengoed kan gezegd worden dat de winter van 2009 exceptioneel zacht was.

Billenkoek
En hoewel het met de economie nu niet denderend gaat is het niet te verwachten dat een felle recessie als die van 2009 zich volgend jaar weer aandient. Waarschijnlijk zal het niveau van economische activiteit in 2011 en 2012 zo'n beetje blijven liggen waar die nu ligt en daarmee de CO2-uitstoot. Reductie in overige broeikasgassen lijkt nog moeilijk te zijn; die gaan nog slechts kruipenderwijs omlaag. Dus is de kans groot dat de uitstoot rond de 210 miljard kilo blijft liggen. Alleen twee hele zachte winters kunnen ons redden. Komen die aangekochte fraude-rechten uit India en China toch nog van pas. Maar wat gebeurt er eigenlijk als we de Kioto-doelstelling niet halen?

Copyright © Geldengroen.net

Deel dit artikel

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn