Wind op zee is wat kernenergie was voor vorige regering: een taboe

25 augustus 2011 - Kernenergie was min of meer een taboe-onderwerp in het vorige kabinet met CDA  en PVDA. Het onderwerp werd gemeden als de pest omdat de partijen het niet eens waren en beslissingen werden overgelaten aan een volgend kabinet. Nu vervult windenergie op zee deze rol. Voor VVD en PVV is dit een taboe-onderwerp. De vraag of er nieuwe windmolenparken in zee moeten worden gebouwd wordt overgelaten aan een nieuw kabinet. Grote stappen zullen er daarom voorlopig niet gezet worden maar minister Maxime Verhagen geeft in een brief wel aan dat hij langzaam stapjes voorwaarts gaat zetten.

Betonsocialist
Het is eigenlijk voor het eerst dat Verhagen zo'n helder overzicht geeft van zijn beleid op het gebied van wind op zee en dat nog wel in een brief van drie A4-tjes, gericht aan de provincie Groningen en niet aan de Tweede Kamer. Het is namelijk een antwoord op een pleidooi van commissaris van de Koningin Max van den Berg. Die pleit voor de bouw van windmolenparken in zee omdat hij denkt dat dit veel economische voordeel oplevert voor de regio. Dit was waarschijnlijk ook de belangrijkste reden dat hij en zijn college een vergunning afgaven voor de bouw van een kolencentrale door RWE, maar dat terzijde. Mensen als Van den Berg, een socialist van de oude stempel, hebben met name oog voor werkgelegenheid en hebben niet met natuur of milieu.

Niet kosteneffectief
Verhagen is het met Van den Berg eens dat de bouw van windmolenparken goed kan zijn voor de bedrijvigheid in met name de Eemshaven, bladiba. Maar hij laat er, net als eerder een ambtenaar van het ministerie bij het aanhoren van een ander pleidooi voor windenergie, geen twijfel over bestaan dat wind op zee nu even geen prioriteit heeft. Het kabinet wil de Europese doelstelling van 14% duurzame energie op zo kosteneffectieve manier halen, zo zegt Verhagen, en wind op zee is niet kosteneffectief. Wind op zee kan op dit moment niet gerealiseerd worden voor 15 cent per kWh aan subsidie, het maximale subsidiebedrag binnen de SDE, zo zegt de minister.

Minder wind op zee nodig dan gedacht
"In 2020 zal er naar verwachting minder wind op zee nodig zijn dan de 6000 MW waarvan het vorige kabinet uitging." Dat is een interessante opmerking want Verhagen lijkt hier twee zaken door elkaar te halen. Windenergie op zee is mogelijk inderdaad duurder dan andere vormen van energie-opwekking. Maar dat wil niet zeggen dat met de huidige SDE, gezien het budget, en met het huidige maximum van 15 cent per kWh die 14% inderdaad gehaald gaat worden. Dat is zeer waarschijnlijk niet het geval. Het is dus maar de vraag of die 6000 MW niet nodig is. Of wellicht bedoelt hij dat die 6000 MW niet meer nodig is nu min of meer is besloten om de doelstelling te gaan halen door duurzame energie uit het buitenland te gaan inkopen, iets wat mag van Europa.

Kleine stapjes
Geen 6000 MW dus in 2020. Wel wil Verhagen kleine stapjes voorwaarts zetten. Het kabinet richt zich op "de ontwikkeling van technologie en het uitwerken van de randvoorwaarden die een grootschalige uitrol van wind op zee mogelijk maken zodra dit kosteneffectief is" Zo heeft het kabinet met een bijdrage van 23 miljoen euro het 'meerjarige innovatieprogramma' Flow ondersteund. Het doel van dit onderzoeksprogramma is het naar beneden brengen van de kosten van wind op zee met 20%. Ook is er subsidie aangevraagd bij de Europese Commissie voor een 'innovatief' park dat Nuon en Eneco samen willen gaan bouwen in de Noordzee. Waarom dit een innovatief park zou zijn is nog niet helemaal duidelijk.

Gure wind
Andere zaken waar Verhagen zich 'stapsgewijs' over wil gaan buigen zijn de aanleg van het net op zee voor de aansluiting van windmolenparken en een concessiestelsel. De minister wil duidelijkheid bieden over de rol van Tennet bij de aanleg van een net op zee. Eerder zei hij dat hij, of zijn opvolger, in 2015 met de wet zou komen die Tennet verantwoordelijk maakt. Verder wil Verhagen komen met een 'toekomstgericht uitgiftebeleid'. Vraag is ook of dat betekent dat het lang verwachte nieuwe concessiestelsel voor wind op zee nog deze kabinetsperiode het licht zal zien. "Er zal voldoende ruimte worden gereserveerd voor de bouw van 6000 MW op zee", wat weer in tegenspraak lijkt met de eerdere uitspraak dat 6000 MW niet nodig is. De vorige minister Van der Hoeven kondigde dit stelsel al aan, wat het aloude vergunningenstelsel moet gaan vervangen.

Gure wind
Voor de rest blijft de wind die door het windenergie-landschap waait nog even guur. "Met de verdere uitrol van windenergie op zee maakt het kabinet pas op de plaats totdat de kosten naar een aanvaardbaar niveau zijn gedaald."

Copyright © Geldengroen.net

Deel dit artikel

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn