Heel veel actiepunten en gegoochel met cijfers in afvalbrief Atsma

26 augustus 2011 - Staatssecretaris Atsma van Milieu heeft zijn lang verwachte 'afvalbrief' naar de Kamer gestuurd. Hierin geeft hij aan wat het afvalbeleid voor de komende jaren zal zijn. Hij wil het aandeel van het afval dat gerecycled wordt verhogen naar 83% in 2015. Volgens hem is dat percentage nu 80. Bij de brief is een lange lijst met goed voornemens en actie-punten gevoegd, die moeten leiden tot een vermindering van de hoeveelheid afval en een betere toepassing van wat er aan afval overblijft.

Geen plastic zakjes meer
Zo moeten plastic wikkels om tijdschriften verdwijnen als het aan de staatssecretaris ligt, of worden vervangen door biologisch afbreekbare wikkels. En plastic tasjes zouden niet meer zo scheutig moeten worden uitgedeeld als nu. In de supermarkten zullen ze vanaf eind dit jaar al niet meer gratis worden verstrekt, zo is afgesproken. Gekeken wordt of er terugwinning en hergebruik van metalen en zeldzame aarden uit elektronische apparatuur mogelijk is. Een marktplaats-achtige applicatie moet er voor zorgen dat te ruim ingekochte bouwmaterialen worden hergebruikt. Het zijn maar enkele voorbeelden uit een lange lijst.

Puingranulaat
Atsma wil recycling bevorderen door ervoor te zorgen dat mensen meer dan nu hun afval gaan scheiden, door "innovatie te stimuleren en kennis te bundelen en uit te wisselen" en door "de administratieve lastendruk te verminderen, onder meer bij (grensoverschrijdend) transport en door het opstellen van einde-afval criteria voor puingranulaat, en de regelgeving voor met name het toepassen van organische reststromen te verlichten." Einde-afval criteria zijn bedoeld om te bepalen of er een einde kan komen aan de 'afvalstatus' van bepaalde goederen of stoffen.

Gegoochel
In de brief van ruim 50 pagina's wemelt het weer van de cijfers en doelstellingen, cijfers waarvan het realiteitsgehalte niet te controleren valt. Het cijfer-fetisjisme doet soms haast onwerkelijk aan. Zo moet het aandeel van het huishoudelijk textielafval dat wordt gerecycled met 0,7% omhoog en dat van het elektronische afval met 0,3%. Volgens Atsma bedraagt de jaarlijkse afvalberg in Nederland 63 miljoen ton, waarvan 9 miljoen ton huishoudelijk afval en gaat er volgens het Planbureau voor de Leefomgeving 6 miljard euro in om (100 euro per ton dus).

Huup, huup, huup, barbatruc
Volgens de huidige definities vindt van die 63 miljoen ton 53 miljoen ton een 'nuttige toepassing'. Verder wordt 8 miljoen ton verbrand en wordt 2 miljoen ton gestort. Al het afval wat verbrand wordt in AVI's valt nu nog binnen die 8 miljoen ton, zo zegt een woordvoerder. Nu zijn er echter nieuwe definities op komst en dan wordt ineens van die 63 miljoen ton 50 miljoen ton gerecycled. Zo komt Atsma dus op de eerder genoemde 80% recycling. Dan vindt nog 10 miljoen ton een 'overige nuttige toepassing' en wordt nog 3 miljoen ton verwijderd. Het grootste deel van wat er verbrand wordt in AVI's (7 miljoen ton) is nu een nuttige toepassing geworden omdat die AVI's energie opwekken met een een bepaalde effici├źntie. 1 miljoen ton ging naar verwijderen.

Weerspannig
Voor Prinsjesdag komt de regering met een duurzaamheidsagenda, die Atsma samen met andere ministeries en met medewerking van het bedrijfsleven aan het opstellen is. Ander nieuws: Atsma voert een motie van de Kamer niet uit. De Kamer had in een motie van SP en PVDA verzocht om er voor te gaan zorgen dat afval zo dicht mogelijk bij de bron verwerkt wordt (het 'nabijheidsprincipe'), om zo overbodig gesleep met afval te voorkomen, maar Atsma wil er niet aan. Sterker nog: het gesleep gaat alleen maar toenemen want afval van heinde en verre wordt naar Nederland gesleept om de afvalovens maar vol te krijgen.

Toe nou, werk nu mee
Verder heeft de staatssecretaris nog steeds geen oplossing gevonden voor het wegvallen van de bijdrage van de regering aan het Afvalfonds, waarmee het terughalen van verpakkingen wordt gefinancierd. Atsma maakt zich hierbij om een of andere reden afhankelijk van instemming van VNG en Nedvang. Verder geeft Atsma nog steeds geen duidelijkheid over de vraag of gemeente mogen overgaan tot nascheiding van plastic afval. Ook hier moeten de praatclubjes eerst mee instemmen. Die hadden meer tijd gevraagd en dat hebben ze nu gekregen.

Copyright ┬ę Geldengroen.net

Deel dit artikel

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn