Keek op de Week: gloeilampje verboden maar kolencentrale mag afgebouwd worden

2 september 2011 - Het was me weer een weekje wel. Van Kooten en de Bie hadden wel raad geweten met de gebeurtenissen in hun onvolprezen programma Keek op de Week. De verkoop van gloeilampen van 60 Watt werd deze week definitief verboden maar RWE/Essent mag doorgaan met de bouw van de kolencentrale, die zo'n 5 miljoen ton CO2 per jaar gaat uitstoten. Ondertussen loog staatssecretaris Atsma over de opbrengsten van het gloeilampenverbod en oud-minister Van der Hoeven over de noodzaak van de kolencentrale in de Eemshaven.

Wablief!
Atsma meldde in een bericht van zijn ministerie dat huishoudens door het verbod op de gloeilampjes tot 20% op hun energierekening kunnen besparen. Wablief! Een energierekening van een gemiddeld huishouden is zo'n 1500 euro per jaar; dus zou een consument tot 300 euro kunnen besparen, alleen door die paar gloeilampjes te vervangen. Even rekenen. Stel elk gloeilampje van 60 watt staat gemiddeld elke dag 4 uur aan, een schatting die zeker aan de hoge kant is. Er moet een nieuwe lamp ingedraaid worden met een vermogen van 10 watt. Dus de vervanging van één gloeilampje levert een besparing van 50 (watt) maal 4 (uur) maal 365 (dagen) watt op. Dat is 73 kWh.

Pinokkio
Bij een prijs per kWh van 22 cent is dat 16 euro per jaar. Een huishouden moet dus elke dag gedurende 4 uur lang 19 lampjes van 60 watt hebben branden om tot een besparing van 300 euro te komen, dus nog even afgezien van de lampjes met een lager wattage (want die hoeven niet vervangen te worden). Dat heeft dus niemand. Waarschijnlijker is dat mensen zo'n vier peertjes hebben hangen van 60 watt die gemiddeld over het jaar heen zo'n 2 uur per dag aan staan (in de zomer niet) en dat zo'n huishouden dus per jaar zo'n 32 euro bespaart. 'Ietsjes' minder dan 300 euro. Maar aangezien die nieuwerwetse lampen een stuk duurder zijn bespaart hij feitelijk helemaal niets.

Overdrijven is ook een vak
Het is een bekend feit dat de voordelen van al die besparingsmaatregelen flink overdreven worden, door milieuclubs die ons ertoe willen aanzetten om te gaan besparen en politici die hun beleid aan het verkopen zijn. Als we alle besparingen inderdaad zouden realiseren, van slimme meter, gloeilampenverbod, energielabel, het killen van sluipverbruik, en wat al niet, dan zouden we een negatieve energierekening krijgen.

Van der Hoeven ziet gat
Nog meer liegende ministers deze week, of althans ex-ministers. Maria van der Hoeven wist deze week te melden dat de kolencentrale in de Eemshaven absoluut afgebouwd moet worden vanwege "een groot gat tussen het aanbod en de behoefte aan stroom". "Dat moet je dichten, ook met schone kolencentrales.". Een eerste-klas leugen want het vermogen om stroom te produceren (het aanbod) zal de komende jaren veel groter zijn dan de vraag, zoals inmiddels genoegzaam bekend is. En de term schone kolencentrales is natuurlijk ook een contradictio in terminus, helemaal nu er geen sprake meer zal zijn van verplichte opslag van de CO2 die er bij vrijkomt. Hoogstens kun je zeggen dat nieuwe centrales iets schoner zijn dan bestaande centrales.

Puinhopen van het energiebeleid
Van der Hoeven gaf deze week ruiterlijk toe dat ze geen energie-expert is. Het zou goed zijn als ze, gezien dit gegeven, tot de conclusie komt dat het dan ook beter is af te zien van opmerkingen over energie. Maar tot die conclusie is ze blijkbaar nog niet gekomen. Op zich is de uitspraak "Ik ben geen energie-expert' opmerkelijk gezien het feit dat Van der Hoeven drie jaar minister van energie is geweest. Zelfs als je aan het begin nog geen energie-expert bent, zou je dat aan het einde toch wel moeten zijn. Maar dát ze geen energie-expert is, was al wel duidelijk. De puinhopen in het energiebeleid die ze achter liet waren groot, inclusief talrijke wetten die bleven hangen in het Parlement, plotselinge miljardensubsidies aan duistere clubs als Bard en de huidige inconsistentie tussen het bouwen van kolencentrales en het verbieden van gloeilampjes, wat ook een uitvloeisel is van haar beleid.

'Geen energie-expert' wordt hoofd IEA
De uitspraak 'ik ben geen energie-expert' is ook opmerkelijk omdat Van der Hoeven hoofd wordt van het IEA, het internationale energie-agentschap van het Oeso. Nu was dit al een compleet overbodig instituut, gevuld met technocratische bureaucraten, dat er compleet helemaal niet toe doet, dus op zich maakt het niet heel veel uit als er geen energie-expert aan het hoofd staat, maar opmerkelijk blijft het wel.

Goed bezig, de Raad van State
En verder was er dus het gedoe rond de kolencentrale. De Raad van State verklaarde vorige week vergunningen en besluiten van de regering ongeldig, waarmee de bouw van de centrale, die in volle gang is, feitelijk illegaal is geworden. Daar kwam nog bij dat dezelfde Raad van State ook de bouw van de afval-energiecentrale in Harlingen illegaal verklaarde, want de provincie Friesland had in moeten grijpen toen bleek dat die centrale, die pal naast de Waddenzee staat, allerlei gevolgen voor het milieu bleek te hebben. Met name de uitstoot van dioxine zou invloed op planten en dieren kunnen hebben en het weidse karakter van de Waddenzee is nu wel bedorven door de bouw van die centrale.

Maar verschil maakt het niet
Maar vreemd genoeg bleken de beslissingen van de Raad van State nauwelijks invloed te hebben. De afval-energiecentrale hoeft niet stil gelegd te worden en al helemaal niet afgebroken te worden. Het enige wat de provincie Friesland nu moet doen is heroverwegen of er al dan niet een vergunning moet worden aangevraagd, zo zei een woordvoerder tegen Energieenwater.net. Ook de bouw van de kolencentrale hoeft vooralsnog niet stil gelegd te worden. "De Raad van State beoordeelt alleen beslissingen maar neemt zelf geen beslissingen."

Absurd
Voor een leek is het best wel absurd: de vergunning wordt vernietigd maar de bouw mag doorgaan. Dat moet een particulier eens proberen. Ik heb het zelf ooit gehad: ik was mijn huis in Amsterdam aan het verbouwen en het bleek dat ik een bouwvergunning nodig had, terwijl de aannemer had gezegd dat dat niet nodig was. Prompt werd de bouw stilgelegd door de ambtenaren van het stadsdeel en ik mocht was weer starten toen de vergunning er was. Wat dat betreft bewijzen deze twee zaken weer eens dat grote bedrijven in Nederland bijna alles kunnen maken wat ze willen.

Badmeesterstoelen
Helemaal vreemd werd het toen de Raad van State deze vrijdag oordeelde dat de provincie Groningen meer tijd moet krijgen om te bepalen of de bouw al dan niet mag doorgaan. Terwijl iedereen er vanuit was gegaan dát de provincie al bepaald had dat de bouw mag doorgaan. Kortom, Van Kooten en de Bie hadden wel raad geweten met de gebeurtenissen rond de kolencentrale. Ik zie ze al helemaal zitten in hun hoge badmeesterstoelen op het strand, turend over de zee, de gebeurtenissen van de afgelopen week besprekend.

Van Kooten: "De vergunning voor de bouw van de kolencentrale in de Eemshaven is vernietigd"
De Bie: "Oh, nou, ik ben blij dat die er niet komt; ik heb het niet zo op kolen."
Van Kooten: "Nee, dat zie je verkeerd, de centrale is er al bijna, want die is al bijna klaar."
De Bie: "Oh, maar dan wordt de bouw toch zeker wel stil gelegd."
Van Kooten: "Nee want daar gaat de Raad van State niet over. Die beoordeelt alleen beslissingen, maar ze neemt geen beslissingen."
De Bie: "Dus RWE mag gewoon door bouwen?"
Van Kooten: "Ja tenzij de provincie Groningen nu alsnog beslist dat de bouw moet worden stilgelegd. En als de provincie daartoe niet beslist dan kan Greenpeace daar tegen in beroep."
De Bie: "Dus Greenpeace kan dan in beroep tegen het niet nemen van een beslissing door de provincie Groningen."
Van Kooten: "Ja, maar dan moet ze wel eerst de provincie in gebreke stellen."
De Bie: "Maar als dat beroep slaagt, dan wordt de bouw toch wel stilgelegd?"
Van Kooten: "Nee dat zie je verkeerd, want de Raad van State beoordeelt alleen beslissingen of het niet nemen van beslissingen, ze neemt geen beslissingen, en neemt ook niet geen beslissingen."
De Bie (vertwijfeld): "Oh ja, dan is dat duidelijk."

Jurgen Sweegers

Copyright © Geldengroen.net

Deel dit artikel

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn