Het stoere dorp Urk ingeklemd tussen molens, maar briesen doet alleen de wind

8 september 2011 - Urk moet ooit een stoer vissersdorp geweest zijn. Toen het nog op een eiland lag likten de golven van de Zuiderzee aan alle kanten aan de dijken en tastten wind en regen de muren van de huizen aan. Maar dat is veranderd. Eerst is het dorp al op land komen te liggen en straks ligt het ingeklemd tussen rijen hoge windmolens. Misschien dat daar het ressentiment tegen het nieuwe park vandaan komt. Anders is dat moeilijk te verklaren want veel zien de bewoners er straks niet van. De eerste molen ligt op zo'n 1,6 kilometer afstand. Woensdagavond was er een informatie-avond in het dorp.

Urk briest niet
De informatie-avond was slecht bezocht, zoals de laatste tijd meestal het geval is met dit soort avonden. Autoriteiten hebben het plenaire gedeelte afgeschaft om het ontstaan van collectieve woede te voorkomen; maar nu kunnen mensen dus ook niet meer hun stem laten horen. Aanwezig was alleen een persoon van de actiegroep 'Urk briest' en aan het einde van de avond dropte nog een familie van drie mensen binnen. "Het is de zoveelste informatie-avond; mensen raken er moe van", zo zei de moeder van de familie. "En dat is ook precies de tactiek van de autoriteiten", zo vulde de dochter aan. Daarbij kwam echter dat het in dit geval formeel alleen ging om de waterwetvergunningen, ook wel keurbesluiten genoemd.

RWE/Essent bouwt
Er komen zes rijen windmolens, zo is het plan. Drie hiervan staan binnendijks en drie staan in het IJsselmeer. De molens binnendijks staan op ongeveer 55 meter van de drie dijken: Zuidermeerdijk ten zuiden van Urk en Westermeerdijk en Noordermeerdijk ten noorden van Urk). De acht molens langs de Zuidermeerdijk zullen door RWE/Essent gebouwd worden. De investering zal zo'n 100 miljoen euro bedragen voor het park in totaal, zo zegt iemand van RWE/Essent tegen Energieenwater.net. De 38 molens binnendijks zullen een vermogen hebben van maar liefst 7,5 MW. Die molens bestaan al. In Medemblik (Noord-Holland) wordt er een gebouwd. De 48 molens in het IJsselmeer hebben een vermogen van 3 tot 3,6 MW.

Miljoeneninvestering
De molens binnendijks worden geplaatst door groepen boeren. Zij hebben al miljoenen in het park geïnvesteerd; dus het zou zuur zijn als het niet doorging, zo zei één van hun woensdagavond. Maar de kans dat de Raad van State, waar een procedure aanhangig is, later dit jaar een streep door de plannen haalt is zo goed als nul, zo zegt Janneke Wijnia van Koepel windenergie NOP. Dit is omdat de Rijkscoördinatenregeling van toepassing is. Hoogstens zullen er wat aanpassingen doorgevoerd moeten worden. Toch lijkt de boer er niet gerust op. De investering per molen bedraagt zo'n 15 miljoen euro. In totaal zullen elf boeren, die percelen hebben aan de Noordermeerdijk, maar liefst zo'n 200 miljoen euro investeren. Gigantische bedragen, die het de bedragen van het normale boerenbedrijf ver te boven gaan.

In de race
Toch zijn banken wel bereid om het park te financieren, zo zegt de boer. Voor de crisis van 2008/2009 meldden ze zich zelf, toen werd het even stil, maar nu nemen ze weer contact op. Dat biedt de mogelijkheid om te onderhandelen. Waarschijnlijk zal een consortium van banken de financiering voor zijn rekening nemen. Welke fabrikant de molens gaat leveren is nog niet bekend. Voor de molens binnendijks wordt gekozen uit Enecon, Repower en Multibrid (Areva). Voor de molens binnendijks zijn Siemens, Vestas en Repower in de race.

Ressentiment
Interessant is verder dat bewoners uit het gebied en boeren een groot deel van de financiering voor de  molens in het IJsselmeer voor hun rekening nemen. Inwoners van Urk, Lemsterland en de Noordoostpolder kunnen obligaties of iets dergelijks kopen, zo zegt Wijna. Er zal rekening worden gehouden met het risico dat bewoners willen lopen en met hun budget. Verder krijgen boeren die nu een molen hebben in de polder het recht om dergelijke stukken te kopen. De provincie en gemeente willen om één of andere reden de molens bij boeren weg hebben uit de polder. Dat is trouwens een andere reden voor het Urkse ressentiment. De gemeente zelf wil ze niet dicht in de buurt hebben en plaatst ze helemaal  aan de rand van het dorp, waardoor ze echter wel dicht bij Urk  komen te staan.

De bewoners en boeren zullen 75% van het eigen vermogen op tafel leggen, zo is de bedoeling, en dat maakt zo'n 20 tot  30% uit van het totale investeringsbedrag (de rest bestaat dus uit leningen).

Wordt vervolgd

Copyright © Geldengroen.net

Deel dit artikel

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn