Kritische blik op het afvalnieuws: is Atsma teveel door de branche ingekapseld?

10 september 2011 - Staatssecretaris Atsma van Milieu vindt afschaffing van het statiegeld op Pet-flessen "een interessant idee", zo laat het ministerie weten. Het idee is blijkbaar geopperd door de branche-vereniging. Niet duidelijk is wat nu de status is van dit idee. Gewoonlijk komt een bewindspersoon met voornemens, die dan worden voorgelegd aan de Tweede Kamer. Is het een proefballonnetje: even kijken hoe het valt? Of heeft Atsma de toezegging al gedaan aan de branche en probeert hij de geesten warm te krijgen?

Ingekapseld
Dat laatste lijkt het meest waarschijnlijk. Atsma is helemaal ingekapseld door de afvalbranche. Hij liet afgelopen week weer een paar keer blijken hoe tevreden hij is met zichzelf, met de afvalbranche en ook met ons. De gescheiden inzameling van plastic is een groot succes. "We mogen de burger een compliment geven", zo zei hij bij de opening van een scheidingsinstallatie voor plastic van Sita in Rotterdam. Dank je wel staatssecretaris, maar deze burger heeft nog nooit zijn plastic afval gescheiden, want dat kan namelijk niet in zijn woonplaats Den Haag. In Rotterdam, waar die nieuwe installatie staat, kan het trouwens ook niet. En in Amsterdam? Zullen daar veel mensen hun afval scheiden? De Groenlinks-regenten van de stad zeggen van wel, maar het is de vraag.

Duitse ovens
'De gescheiden inzameling van plastic is een groot succes.' Atsma zegt het zo vaak dat er reden is om de vraag te stellen: waarom zegt hij het zo vaak? Is het echt zo'n succes? Vraag is nog steeds hoeveel van het plastic dat bij huishoudens terecht komt nu werkelijk gescheiden wordt. En wat is trouwens de CO2-uitstoot van alle vuilniswagens die nu een keer extra in de week door de wijk moeten rijden? Daarna komt de vraag wat er met het opgehaalde plastic gebeurt. Cijfers van het ministerie over de mate waarin het plastic wordt hergebruikt worden overdreven. Die zijn waarschijnlijk ingefluisterd door de sector, die zelf groot belang heeft bij een succesverhaal (want veel extra werk en inkomsten). Het grootste deel van het plastic verdwijnt echter in Duitse afvalovens.

Nieuwe installatie
De komst van een nieuwe scheidingsinstallatie in Rotterdam brengt hier mogelijk wel verandering in. De installatie, de eerste in Nederland, zou een kwart van het ingezamelde plastic kunnen gaan verwerken, wat neerkomt op 100.000 ton per jaar. Het plastic wordt verdeeld in vijf stromen. Omdat plastics niet mengbaar zijn en er meer dan vijf soorten plastics zijn betekent dit ook dat bepaalde soorten nog steeds in de oven zullen verdwijnen. Een deel is verder te vies om te gaan hergebruiken (vleescellofaan en dergelijke). Ook is het de vraag hoeveel CO2-uitstoot de bouw en het in bedrijf houden van dit soort installaties met zich meebrengt, alsmede het transport van het plastic afval naar de centrale.

Onderzoekje
Op zich lijkt het idee om plastic te scheiden sympathiek maar de vraag is dus of het nu echt duurzamer is dan verbranding in een oven waarbij ook stroom en warmte wordt opgewekt. Maar de afschaffing van statiegeld op Pet-flessen is zeker geen goed idee. Atsma vraagt aan Nedvang, de organisatie die gaat over de inzameling van plastic om eerst "duidelijk te maken dat het afschaffen van statiegeld op grote petflessen niet leidt tot een daling van de hoeveelheid petflessen die nu gerecycled worden dankzij het statiegeldsysteem." Die organisatie kan dat vast wel duidelijk maken met één of ander flutrapportje van een welwillend adviesbureau in de hand, maar het is moeilijk voorstelbaar dat het niet tot een daling leidt.

Petitie
Atsma lijkt ook een beetje de Kamer te schofferen met zijn opmerking, want die dringt al tijden aan op de invoering van statiegeld niet alleen voor Pet-flessen maar ook voor kleine plastic flesjes. Er is inmiddels ook al een stichting die mensen oproept te tekenen voor een petitie tegen de afschaffing van het statiegeld. "Een echte held kiest statiegeld".

Copyright © Geldengroen.net

Deel dit artikel

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn