Na lange voorbereiding en veel storingen brengen molens van Visser eindelijk hun geld op

24 september 2011 - Petje af voor de vasthoudendheid van Piet Visser. Tien jaar duurde het voordat hij zijn windmolen kon plaatsen. De provincie Noord-Holland had bepaald dat er geen losse windmolens meer geplaatst mochten worden bij boeren. Ze nam een stedenbouwkundig bureau in de arm (voor het platteland!) en die bepaalde dat het gebied rond de boerderij van Visser, tussen Avenhorn en de A7, een geschikte plek was voor een park. Tot die conclusie was hij zelf ook al gekomen, maar nu was het officieel. Visser kreeg vervolgens zijn buren zo ver dat ze mee zouden doen.

Domino-stenen
In eerste instantie wilden Visser en zijn medestanders in zee gaan met Windmaster. Dat bedrijf werd overgenomen. Vervolgens kwamen ze uit bij de Nederlandse fabrikant Lagerwey. Ze gingen voor de tandwielloze (direct drive) windmolen van 750kW van dit bedrijf, want dat scheelt in onderhoudskosten. Maar omdat Lagerwey op springen stond weigerde de bank de boeren te financieren als ze dat zouden doen. Lagerwey is in 2003 inderdaad omgevallen; het intellectuele eigendom kwam in handen van het Japanse bedrijf Harakosan, dat in Den Helder molens is gaan produceren. Ook bedrijven als Emergya en Wind Energy Solutions (WES) gingen aan de slag met de technologie van Lagerwey.

Onderhoud
Uiteindelijk kwamen Visser en zijn maten uit bij Vestas, waar ze zeven molens van 850 kW bestelden. In 2004 kwam het park gereed. De molens zijn in eigendom van de individuele boeren maar de boeren zijn verenigd in een maatschap en delen kosten en opbrengsten. De totale investering per molen bedroeg een miljoen euro. Een 10kV-kabel naar de Gamma even verderop moest worden getrokken. De productie varieert van 1,7 tot 2 miljoen kWh per jaar. De meest westelijke molen, die van Visser, produceert het meest. De molens komen in aanmerking voor subsidie van 7,8 cent per kWh. Daarnaast is destijds een contract afgesloten voor de levering van energie, waarvoor 3 cent per kWh betaald wordt. In totaal dus 10,8 cent per kWh. De totale opbrengst is daarmee gelijk aan zo'n 200.000 euro per jaar per molen.

Opbrengst
Dat lijkt een riante opbrengst. Maar vooral in de beginjaren zijn er veel problemen geweest, zo zegt Visser. Er heeft vaak een hijskraan naast één van de zeven molens gestaan, zo zegt een omwonende. Vooral de tandwielkasten laten het vaak afweten, wat dus al verwacht werd. Nu is het onderhoud uitbesteed, aan Bettink uit Barneveld, en dit bevalt Visser goed. De kosten hiervan zijn 25.000 euro per jaar. In tien jaar tijd moet de molen zijn terugbetaald van de bank: zo'n 100.000 euro per jaar aan aflossing. Op dit moment houdt Visser dus zo'n 75.000 euro per jaar over aan de molens.

Weinig keus
De service van leverancier Vestas liet te wensen over, zo vertelt Visser. De monteurs van Vestas kwamen alleen als de uitvalduur meer dan 5% dreigde te worden. Vestas had zich namelijk garant gesteld voor een bedrijfstijd van 95%. En dat bleek niet per molen te gelden, maar voor het park als geheel, zo ondervonden de eigenaren tot hun teleurstelling. En als er dan een zekering kapot was gingen ze de zekering vervangen, want de 'zekeringsafdeling' was gekomen, zonder de oorzaak weg te nemen. Zodat de molen er na enkele dagen weer uit lag. Volgens Visser is er voor dit soort relatief kleine molens niet veel keus. Behalve Vestas is eigenlijk alleen Enecon op de markt. Hij ziet Emergya en WES, die nog steeds kleine molens lijken te produceren, blijkbaar niet als serieuze opties.

Nieuwe molens
Visser is gestopt met zijn boerderij-activiteiten. Hij houdt samen met zijn vrouw paarden en verhuurt het land aan iemand anders. Er zijn plannen voor de bouw van nieuwe, grotere molens. Hoewel de bestaande molens twintig jaar meegaan kan het interessant zijn om deze na tien jaar af te breken en er dan weer nieuwe, grotere neer te zetten. Er schijnt zelfs een tweedehands-markt voor windmolens te zijn. De provincie Noord-Holland heeft gezegd dat er geen nieuwe molens meer gebouwd mogen worden, maar vervanging op dezelfde plek is misschien wel mogelijk. En het wachten is op een nieuwe 'regering' van Noord-Holland. De subsidie voor de nieuwe molens zal wel wat lager dan voor de oude molens.

Copyright © Geldengroen.net

Deel dit artikel

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn