Kernafval en schaliegas: opstand der lokalo's, bekentenis Bleker en opwarming Boomse klei

30 september 2011 - Meer gemeenten laten weten dat ze niets moeten hebben van de opslag van kernafval in hun grond of de winning van schaliegas op hun territorium. Na alle andere gemeenten hebben de laatste dagen Tholen, Arnhem en Bergeijk zich uitgesproken tegen de winning van schaliegas op hun grondgebied. Zevenaar, Oss, Breda, Etten-Leur, Elburg en Goirle hebben zich gekeerd tegen de opslag van kernafval. Ondertussen is ook de provincie Noord-Brabant wakker geworden.

Moratorium
In Tholen en Bergeijk zou Hutton Energy wellicht willen gaan boren, in Arnhem driegt Queensland Gas Company de aarde om te ploegen en de grond te gaan vervuilen. Arnhem gaat met omliggende gemeenten overleggen om gezamenlijk te gaan pleiten de winning van schaliegas in het gebied. Opmerkelijk is dat de winning plaat zou moeten gaan vinden in het bosrijke gebied ten noorden van Arnhem, een Natura-2000 gebied. De provincie Gelderland is altijd altijd al tegen de winning van schaliegas geweest. Drie milieu-organisaties pleiten voor een moratorium op de winning van schaliegas.

Kernafval
Ook tegen de opslag van kernafval spreken steeds meer gemeenten zich uit. De raad van Zevenaar is unaniem tegen en de gemeenteraad van Oss heeft zich er donderdag tegen uitgesproken, net als die van Etten-Leur, Elburg en Goirle eerder. In Tilburg heeft de PVDA de discussie opgestart door te laten weten tegen de opslag van kernafval te zijn. Breda is een stapje verder: 'Kernafval komt er bij ons niet in', zo stelde de gemeenteraad in meerderheid. De meerderheid wil dat het bestuur ook omliggende gemeenten gaat betrekken in het verzet.

Vragenuurtje
Staatssecretaris Bleker van Economische Zaken onthulde deze week dat hij vroeger nog ooit gedemonstreerd heeft tegen kernafval. Hij deed dat in de Tweede Kamer, toen hij tijdens het vragenuurtje antwoord gaf op vragen van Liesbeth van Tongeren van Groen Links. Van Tongeren wil dat de regering meer duidelijkheid geeft over wat er met het kernafval gaat gebeuren. Bleker stelde dat de regering in 2014 of 2015 met die duidelijkheid komt. Van Europa moet tegen die tijd een plannetje worden opgesteld. Ook dan zal waarschijnlijk nog geen definitieve opslagplaats voor het kernafval hoeven te worden aangewezen. Het gevaar is dus dat de oppositie zich hier met een kluitje in het riet laat sturen.

Dieper de grond in
De provincie Noord-Brabant heeft intussen onderzoek laten doen naar de mogelijke gevolgen van de opslag van radio-actief afval door België. België is van plan dat te doen in de Boomse kleilaag ergens bij Mol, vlak bij de grens met Nederland ten zuiden van Eindhoven. De onderzoeker, Olsthoorn van de TU Delft, raadt de Brabantse bestuurders aan zich actief met de ontwikkelingen te bemoeien. Volgens hem zou onderzocht moeten worden of het afval niet kan worden opgeslagen in de Ieperiaan klei. Die ligt onder de Boomse klei en dit zou dus veiliger kunnen zijn.

Protest
Ook wil hij dat de opslag ten zuiden komt van een waterscheiding in het grondwater, zodat water als het vervuild raakt niet in de richting van Nederland stroomt. In Noord-Brabant wordt water gewonnen voor de drinkwatervoorziening. Om die reden heeft het waterleidingbedrijf Brabant Water al krachtig geprotesteerd tegen de plannen van de Belgen. De kleilaag warmt zo'n tien graden als gevolg van de warmte van het afval. Ook dit zou allerlei gevolgen kunnen hebben. "Maatregelen achteraf, indien onverhoopt toch nucliden in de watervoerende laag lekken (bij berging in de Boomse Klei), zijn bijzonder kostbaar, maatschappelijk nauwelijks haalbaar."

Copyright © Geldengroen.net

Deel dit artikel

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn