Schaliegas: Cuadrilla zegt aan eisen van Brabant Water te kunnen voldoen

15 september 2011 - De houding van Brabant Water was een beetje dubbel, woensdag tijdens de hoorzitting over schaliegas. In eerste instantie zei directeur Guiljo van Nuland van het drinkwaterbedrijf dat de proefboringen die op stapel staan in Boxtel en Haaren niet acceptabel zijn, vanwege het risico voor bestemming van het drinkwater. Maar later kwam hij met een vijfpuntenplan, met eisen waaraan de boring zou moeten voldoen.

Wantoestanden
"Er is nog weinig bekend over het boren naar schaliegas. En wat er wel over bekend is stemt niet gerust", verwijzend naar de documentaire Gasland, over wantoestanden in de Verenigde Staten. Fracking, het proces waarmee het gas gewonnen wordt, is "heftig", zo zei Van Nuland van Brabant Water, dat voor 3 miljoen mensen drinkwater oppompt uit de Brabantse zandgronden. Fracking bestaat uit het splijten van hard kleisteen (schalie) door er onder hoge druk een mengsel van water en chemicaliën in te spuiten, waarna het gas vrijkomt.

Problemen
Er zijn een drietal problemen, zo stelt Brabant Water. Door het boren of het fracken kunnen afsluitende, beschermende bodemlagen verstoord raken, waardoor het grondwater zijn natuurlijk bescherming verliest. Vooral bij schaliegaswinning bestaat dit gevaar omdat hier relatief veel boorputten voor nodig zijn. Het tweede probleem bestaat uit de chemicaliën die gebruikt worden en die de kwaliteit van het grondwater kunnen aantasten. Daarbij komt er ook methaan vrij, wat in grondwater kan komen. Ten slotte kunnen schadelijke stoffen die nu nog rustig op hun plaats liggen vrij komen door het fracken en een gevaar gaan vormen, met name radium.

Methaan
In Amerika is door Duke University structureel een verhoogde concentratie methaan gemeten in water bestemd voor drinkwater. "We zijn tot de conclusie gekomen dat de proefboring niet acceptabel is." Maar toch heeft de organisatie een vijfpuntenplan opgesteld om het wel acceptabel te maken.

Die vijf punten zijn:
1) Voor de eerste 600 meter moet een bepaalde, voorzichtige, techniek worden toegepast waardoor de kans op lekkages verkleind wordt. Het water wat Brabant Water wint zit ongeveer op 300 meter diepte.
2) Er moet een online-controle programma komen
3) Er moet een calamiteitenplan komen, voor als het toch fout gaat
4) Er moet een nazorg-plan komen
5) Er moet de garantie komen dat de boorinstallatie bestand is tegen de maximale trillingen die veroorzaakt worden door het boren en door het fracken

Grootste chemische probleem is de biociden, een bestrijdingsmiddel dat dus bedoeld is om organismes te doden. Brabant Water wil dat Cuadrilla op zoek gaat naar een alternatief voor de biocide glutaaraldehyude, die het bedrijf bij het fracken wil gaan gebruiken. Volgens Van Nuland zijn er alternatieven beschikbaar die sneller afbreekbaar zijn. Van Nuland, die woensdag namens heel de drinkwatersector spreekt, vindt verder dat er meer toegesneden wetgeving moet komen voor het boren naar schaliegas, bijvoorbeeld in de vorm van een AMVB.

Gezichtstaal
Directeur De Boer van Cuadrilla zei dat hij er "vrijwel zeker" van is dat aan de eisen van Brabant Water kan voldoen. "We onderzoeken nog of het voor grotere diameters kan". Volgens De Boer is het glutaan redelijk snel afbreekbaar, maar Van Nuland schudde zijn hoofd toen hij dat zei. Dat deed hij trouwens ook op andere momenten als de mensen uit de industrie aan het woord waren. Zo zei Bokhoven van staatsbedrijf EBN dat het fracken een bestaande techniek is die al vaak is toegepast. Zo zou er in Loon op zand op 12 kilometer afstand van Haaren al gefrackt worden. Van Nuland liet met gezichtstaal weten dat hij het er niet mee eens is.

Zandsteen
Er was veel onduidelijkheid over de vraag of het nu een bekende techniek is of niet, onder meer bij de politici. Waar het op lijkt is dat fracken weliswaar niet nieuw is, ook niet in Nederland, maar wel als dat in het harde kleisteen gebeurt. In Loon op zand wordt gefrackt in het zachte zandsteen. Overigens gaat EBN zo'n 6 tot 7 miljoen euro investeren in de schaliegaswinning, zo zei Bokhoven. In totaal investeert het bedrijf jaarlijks zo'n 600 tot 700 miljoen euro. Al het geld zou op de kapitaalmarkt geleend worden, en dus niet door de belastingbetaler opgebracht worden.

Gaslekken en bevingen
Behalve de risico's voor de drinkwatervoorziening zijn er natuurlijk nog andere risico's. Zo schijnen gaslekken op zee heel normaal te zijn. Het Staatstoezicht op de mijnen heeft zelfs een programma opgesteld om het aantal lekken naar beneden te brengen. Dat is tot nog toe niet erg succesvol geweest, zo gaf Van Elsen van de organisatie ruiterlijk toe. Ook op land lekt het, zoals bij de boring naar aardwarmte midden in de stad Den Haag. Wat zijn de mogelijke gevolgen van dergelijke lekken? Een ander risico is het ontstaan van bevingen. In Engeland zijn er bevingen geweest bij gaswinning door Cuadrilla. Hier wordt nu onderzoek naar gedaan.

Copyright © Geldengroen.net

Deel dit artikel

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn