Kamer en regering willen richtlijn Energie-efficiëntie van tafel

16 september 2011 - De regering moet proberen om een nieuwe Europese ontwerp-richtlijn Energie-efficiëntie van tafel te krijgen. Dat heeft de Kamer donderdag in een motie bepaald. De regering steunt de motie op zich wel, maar minister Verhagen merkte op dat 'van tafel krijgen' niet zal lukken. Lidstaten hebben geen veto-recht. Wel zal de regering zich inspannen om de voor Nederland heikele punten eruit te krijgen. Ook twee andere moties weren aangenomen.

Heikele punten
Het meest heikele punt is dat de Europese Commissie de lidstaten verplichtende doelstellingen wil gaan opleggen voor wat betreft energiebesparing, naast de doelstellingen over duurzame energie en CO2-uitstoot die er al zijn. Op dit moment is er een niet bindende doelstelling om in 2020 20% energie te hebben bespaard, ten opzichte van wat het anders zou zijn geweest. De nieuwe richtlijn maakt dat de Commissie in 2013 verplichtingen kan opleggen als de lidstaten niet voldoende vorderingen maken.

Baas in eigen land
Daarnaast verplicht de richtlijn het lidstaten om bepaalde stringente maatregelen te nemen. Zo zouden regeringen jaarlijks 3% van hun gebouwen moeten gaan renoveren. Ook hier is groot verzet tegen in Nederland. "Dat maak ik zelf wel uit", heeft Verhagen al eens gezegd in de Kamer. De Kamer wil in meerderheid geen verplichte doeleinden en maatregelen. Voorstanders van de motie waren PVV, VVD, CDA, SGP en SP.

Omgekeerde wereld
De PVDA stemde niet voor. Deze partij is vóórstander van verplichtingen en diende juist een motie in om de regering ertoe aan te zetten een onderzoek te doen naar de kosten hiervan. Het achterliggende idee is dat in landen als Roemenië en Polen veel meer te halen valt dan in Nederland en dat voor die landen de doelstelling dan strenger kan zijn dan voor ons. De totale kosten om tot een reductie in het energiegebruik Europa van 20% te komen zouden dan kleiner kunnen zijn. De regering ontraadde de laatste motie, die trouwens ook werd aangehouden (er werd niet over gestemd).

Ingestemd
De minister stelde verder voor dat hij in Europa gaat proberen de richtlijn "uit te kleden", zoals de Kamer wenst. Van tafel krijgen zal niet lukken. Overigens heeft de Nederlandse regering al wel een paar keer de handtekening gezet onder conclusies van de Europese Raad van ministers waarmee min of meer ingestemd werd met deze maatregelen. Deze nieuwe richtlijn moet niet verward worden met een bestaande richtlijn Energie-efficiëntie, die al is aangenomen en die onder meer betrekking heeft op slimme meters. Met de nieuwe richtlijn zouden die meters verplicht kunnen worden gesteld, iets wat in Nederland ook heel erg gevoelig ligt.

Vertraging Green deal
Er werden donderdag nog twee andere moties aangenomen. Zo moet Verhagen van de Kamer in de zogenaamde Green deal die hij gaat afsluiten met allerlei organisaties net zoveel aandacht besteden aan energie-besparing als aan CO2-reductie en duurzame energie. Overigens is de komst van die Green deal, die eigenlijk al voor de zomer en toen met Prinsjesdag het licht zou zien, weer vertraagd. Nu wordt gezegd dat die begin oktober komt, zo meldde Verhagen. "Ik verwacht dat we de deal kunnen sluiten", zo zei hij cryptisch.

Haast
Ten slotte wil de Kamer dat de regering haast gaat maken met het stellen van energie-prestatie normen voor allerlei elektrische apparaten en voertuigen. Dit is volgens de Kamer een veel betere manier om energie te gaan besparen dan de maatregelen van de nieuwe richtlijn Energie-efficiëntie. Die normen kunnen gesteld worden in het kader van de al bestaande richtlijn Ecodesign. In zogenaamde comitologie-werkgroepen wordt nu gebakkeleid over de invulling van die normen. Volgens Verhagen begint de Commissie vorderingen te maken. Reken maar dat de industrie zich hier flink mee aan het bemoeien is.

Begint ergens op te lijken
Er zijn normen voorzien voor boilers, combiboilers, warmwaterapparatuur, computers, kopieermachines, faxapparatuur, printers en airco's, zo zegt Verhagen. "Het begint dus ergens op te lijken."

Copyright © Geldengroen.net

Deel dit artikel

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn