Het mestprobleem is opgelost, we noemen het nu een bron van fosfaten

4 oktober 2011 - Een bont gezelschap van kunststofproducenten, afvalverwerkers, waterschappen en andere partijen willen de zogenaamde fosfaat-kringloop in Nederland gaan sluiten. Dat betekent concreet dat ze het gebruik van fosfaat willen terugdringen en fosfaten die in mest en fecaliën terecht komen willen gaan terugwinnen. Dit 'tweedehands' fosfaat kan dan worden geëxporteerd hergebruikt. Kunstmestafabrikant Thermphos wil in 2020 helemaal zijn overgeschakeld op deze fosfaat-bron en ICL fertilisers heeft zich dit doel voor 2025 gesteld. Fosfaat wordt gewonnen in mijnen, maar die bron is eindig. Niet bekend is hoe lang het nog duurt voordat die voorraden op zijn.

Geen retourstroom
Een overeenkomst tussen alle partijen werd dinsdag gesloten op de zogenaamde Innovatie-estafette in Rotterdam, in het bijzijn van staatssecretaris Atsma van Milieu. Later werd er nog over nagepraat in een bedompt zaaltje van de immense Van Nelle-fabriek in Rotterdam. Alle deelnemers mochten in drie zinnen zeggen wat hun dreef en dat leverde interessante citaten op. Eerst was er echter uitleg over het fosfaat-probleem door Bart Smit van Wageningen Universiteit en Arnoud Passenier van het ministerie van I&M. Een nadeel van kunstmest is dat er weinig aandacht is geweest voor de recycling van fosfaat. Veel van dat fosfaat dat met de mest van dieren naar buiten komt gaat verloren. We hebben geen retourstroom naar de landbouw, waar het weer opnieuw als mest gebruikt zou kunnen worden.

Mazzel
Maar dat gaat nu dus veranderen. Passenier heeft de mazzel gehad, zo zegt hij het zelf, dat er een zogenaamd Nutriënten Platform is opgericht. Dat was er ineens. 'We moeten wat met die nutriënten', zo was de stelling. Maar wat? De oplossing ligt in export, zo zei Passenier, wat al vaker het toverwoord is als er iets opgezet moet worden. Later nuanceerde Theo Schmitz van Vewin, die ook zijn handtekening onder het akkoord had gezet, deze stelling nogal. Volgens hem is het ook vooral zaak om het fosfaat in de eigen landbouw in te gaan zetten, en zo ook iets te doen aan de import. Waarom de drinkwaterbranche Vewin trouwens betrokken is bij het convenant is niet helemaal duidelijk.

Urine
Fosfaat komt niet alleen mee met de mest van dieren, maar ook met de urine van mensen. Die komt uiteindelijk in de waterzuiveringsinstallaties terecht, vandaar dat de waterschappen ook betrokken zijn. De waterschappen willen zo'n drie tot vijf installaties gaan bouwen voor de winning van fosfaat uit het slib wat overblijft na de zuivering. In Tilburg komt een grote installatie waar al het slib van de Noord-Brabantse waterschappen zal worden verwerkt, zo zei voorzitter van de UVW Peter Glas.

Wassen en drogen
Alle deelnemers staan er weer anders in. Zo wil Van Gansewinkel een rol gaan spelen bij het drogen van de natte mest (met behulp van de warmte van de verbradingsinstallaties) en met de inzameling van bijvoorbeeld urine. Concurrent Twence wil een mestvergistingsinstallatie gaan bouwen en het fosfaat uit het digestaat halen, wat overblijft na de vergisting. Energiebedrijf Cogas zou het gas moeten gaan afnemen. HVC richt zich vooral op de winning bij de waterschappen, die mede-eigenaar zijn van het bedrijf. De Suikerunie en Aviko (onderdeel van Cosun) willen aan de bodem teruggeven wat die nodig heeft en willen zich inspannen om de wettelijke en economische randvoorwaarden daarvoor gunstiger te maken. Vleesbedrijf Vion wil in Son (Noord-Brabant) fosfaat uit mest gaan winnen en ook landbouw-organisatie LTO wil zorgen dat er installaties komen voor de productie van fosfaat en andere bodemverbeteraars.

Water, landbouw en energie
Slibverwerking Noord-Brabant 9SNB) wil 100% van de as die overblijft na verbranding van het slib, afkomstig van waterschappen, aan gaan wenden voor de winning van slib. Opmerkelijk was ook de deelname van kunstmestfabrikanten. Thermphos wil in 2020 voor 100% zijn overgeschakeld op tweedehands fosfaat. Volgens Rob de Ruijter van Thermphos is het een logische stap om over te schakelen naar tweedehands fosfaat. "Alle fosforproducenten hebben hun eigen mijn. Wij niet. Wij zijn daarom op zoek naar alternatieven voor de productie van fosfor. We kunnen dat. Op de grens van water, landbouw en energie ligt onze kennis, kunde en kracht", aldus De Ruijter. SLN Fertilzier wil in 2025 helemaal zijn overgestapt.

Op zoek naar plas
Een diervoederproducent die nog niet zijn handtekening had gezet wil ook meewerken door de hoeveelheid fosfaten in diervoeding te gaan verminderen. En een inzamelaar van plas uit Zutphen, GMB, meldde nog dat hij dringend op zoek is naar plas, omdat nog nog maar 30% van de capaciteit van zijn installatie gebruikt wordt. "Het mestprobleem is opgelost: het heeft een ander vorm en een andere naam gekregen", zo zei Noud Jansen van LTO Nederland. De verplichte mestverwerking heeft volgens hem zin gehad. Partijen hebben hierdoor het lef om te investeren in installaties.

Copyright © Geldengroen.net

Deel dit artikel

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn